ຂໍ້ຄິດ

ໝົດຍຸກໃບປະລິນຍາຕິດຝາເຮືອນ ໃບປະລິນຍາບໍ່ໄດ້ວັດຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ ທັກສະຕ່າງຫາກທີ່ສຳຄັນ

ໝົດຍຸກໃບປະລິນຍາຕິດຝາເຮືອນ ໃບປະລິນຍາບໍ່ໄດ້ວັດຄຸນຄ່າຂອງຊີ […]

ຂໍ້ຄິດ

ຖ້າຢາກມີຊີວິດຄູ່ທີ່ຍືດຍາວຕ້ອງຮູ້ຈັກດູແລແຄຄວາມຮູ້ສຶກຂອງກັນ ແລະ ກັນ

ຖ້າຢາກມີຊີວິດຄູ່ທີ່ຍືດຍາວຕ້ອງຮູ້ຈັກດູແລແຄຄວາມຮູ້ສຶກຂອງກ […]

ຂໍ້ຄິດ

ຄົນທີ່ກ້າໃຫ້ເຈົ້າຢືມເງິນ ບໍ່ແມ່ນເຂົາໂງ່ ແຕ່ເຂົາເຊື່ອໃຈ ແລະ ເຂົາສົງສານເຈົ້າຕອນລຳບາກ

ຄົນທີ່ກ້າໃຫ້ເຈົ້າຢືມເງິນ ບໍ່ແມ່ນເຂົາໂງ່ ແຕ່ເຂົາເຊື່ອໃຈ […]

ຂໍ້ຄິດ

ຜົວເມຍຈົ່ງຈື່ຈຳໄວ້ !!ຖ້າຢາກໃຫ້ຊີວິດຄູ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າເຮັດແບບນີ້ເດັດຂາດ

ຜົວເມຍຈົ່ງຈື່ຈຳໄວ້ !!ຖ້າຢາກໃຫ້ຊີວິດຄູ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່ […]

ຂໍ້ຄິດ

ຢ່າໃຊ້ຂໍ້ອ້າງວ່າປາກຮ້າຍແຕ່ໃຈດີ ເພາະຖ້າຄົນເຮົາປາກຮ້າຍ ຫຼື ດີ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍມາຈາກໃຈເຊັນກັນ

ຢ່າໃຊ້ຂໍ້ອ້າງວ່າປາກຮ້າຍແຕ່ໃຈດີ ເພາະຖ້າຄົນເຮົາປາກຮ້າຍ ຫຼ […]

ຂໍ້ຄິດ

ຄົນທີ່ຈິງໃຈກັບເຮົານັ້ນຫາຍາກ ສ່ວນຫຼາຍເຮັດດີແຕ່ຕໍ່ໜ້າ ນິນທາລັບຫຼງ

ຄົນທີ່ຈິງໃຈກັບເຮົານັ້ນຫາຍາກ ສ່ວນຫຼາຍເຮັດດີແຕ່ຕໍ່ໜ້າ ນິນ […]

ຂໍ້ຄິດ

ການທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງເລື່ອງຂອງຊາວບ້ານ ຖືວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກໃນການໃຊ້ຊີວິດ

ການທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງເລື່ອງຂອງຊາວບ້ານ ຖືວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກ […]

ຂໍ້ຄິດ

ຄຸນສົມບັດ 13 ຂໍ້ຂອງເມຍທີ່ດີ ເຝິກເອົາໄວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຜົວຮັກຜົວ ແລະ ເກງໃຈ

ຄຸນສົມບັດ 13 ຂໍ້ຂອງເມຍທີ່ດີ ເຝິກເອົາໄວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຜົວຮັກ […]

ຂໍ້ຄິດ

ຖ້າບໍ່ພໍໃຈໃຜ ໃຫ້ເຮັດໂຕເສີຍໆໄວ້ເທົ່ານັ້ນພໍ ບໍ່ຕ້ອງສະແດງອາການອອກອາມາກໍໄດ້

ຖ້າບໍ່ພໍໃຈໃຜ ໃຫ້ເຮັດໂຕເສີຍໆໄວ້ເທົ່ານັ້ນພໍ ບໍ່ຕ້ອງສະແດງອ […]

ຂໍ້ຄິດ

ຄອບຄົວຄືສີ່ງສຳຄັນ ຮັກຄອບຄົວໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພາະຄວາມຈິງໃຈຂອງຄົນຮອບຂ້າງສູ້ຄົນໃນຄອບຄົວບໍ່ໄດ້

ຄອບຄົວຄືສີ່ງສຳຄັນ ຮັກຄອບຄົວໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພາະຄວາມຈິງໃຈຂອງຄົນ […]