ຂ່າວຕ່າງປະເທດ

ສະມຸດສາຄອນ (ປະເທດໄທ) ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມມື້ດຽວ 914 ຄົນ

ສະມຸດສາຄອນ (ປະເທດໄທ) ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມມື້ດຽວ 914 ຄົນ ວ […]