ຄວາມເຊື່ອ

6 ອັນດັບ ນັກສັດປີເກີດ ດວງເຮັງເທ່ນເປັນເສດຖີ ມີເກນໄດ້ຈັບເງິນ 9 ຫຼັກ ໄດ້ປົດໜີ້ສິນ

6 ອັນດັບ ນັກສັດປີເກີດ ດວງເຮັງແທ່ນເປັນເສດຖີ ມີເກນໄດ້ຈັບເງິນ 9 ຫຼັກ ໄດ້ປົດໜີ້ສິນ

ການທຳນາຍຈາກໝໍໄທ 6 ອັນດັບປີເກີດ ດວງເຮັງດວງດີ ແທ່ນມີເກນເປັນເສດຖີຄົນໃໝ່ ໃນ 2020  ມີເກນຈັບເງິນ 7 ຫຼັກ ເງິນໄທ

#ໝາຍເຫດດວງຊາຕາເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ຄວນໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການອ່ານ 6 ວັນເກີດຈະຄ້າຍໆກັນໃນການທຳນາຍ ແຕ່ຈະຈັດເປັນອັນດັບ ແຕ່ເຫດການຈະເກີດຂື້ນຫຼືບໍ່ ດວງດີດວງເຮັງແທ້ບໍ່ ຂື້ນກັບບາລະມີ ແລະ ຜົນບຸນເກົ່າທີ່ທ່ານໄດ້ສ້າງສົມມາແຕ່ຊາດກ່ອນ ຈື່ງນຳຜົນບຸນມາສູ່ໃນຊາດນີ້

ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈແລ້ວ ມາອ່ານເບີ່ງ ຕາມ ປີເກີດນັກສັດດັ່ງນີ້ເລີຍຕາມອັນດັບ ຄື :

+ ອັນດັບທີ 6 ຄົນເກີດປີ ມະເມຍ ( ປີມ້າ ) : ຈາກການທຳນາຍໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຕັ້ງແຕ່ ຫຼັງ 1 ມີນາ ເຖີງ 16 ເມາສາ ດວງຕາຊາຕາຂອງທ່ານຢູ່ໃນຊວງເກນທີ່ດີ ການງານ ການເງິນ ໂຊກລາບ ມີເກນຮັບເງີນຫຼັກແສນບາດຂື້ນໄປ ປົດໜີ້ສິນໄປ ໄປຕັ້ງຕົວໄດ້ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຮັກ ທັດສະນະຄະຕິໄປດ້ວຍກັນໄດ້ດີ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ ກໍມີຄວາມສຸກ ເຂົ້າໃຈກັນ ໃນປີ 63 ນີ້ ( 2020) ມີເກນເປັນເສດຖີໃໝ່ ການງານດີ ການເງິນລາບລື່ນ ບໍ່ເອົາປຽບ ບໍ່ໂກງຄົນອື່ນ ທ່ານຈະມີດວງດີຍາວໆເຖີງ ປີ 64  ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດປີນັກນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ🙏🙏🙏…

+ ອັນດັບທີ 5 ຄົນເກີດປີຂານ ( ປີເສືອ) ຈາກການທຳນາຍໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຕັ້ງແຕ່ ຫຼັງ 1 ມີນາ ເຖີງ 16 ເມາສາ ດວງຕາຊາຕາຂອງທ່ານຢູ່ໃນຊວງເກນທີ່ດີ ການງານ ການເງິນ ໂຊກລາບ ມີເກນຮັບເງີນຫຼັກແສນບາດຂື້ນໄປ ປົດໜີ້ສິນໄປ ໄປຕັ້ງຕົວໄດ້ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຮັກ ທັດສະນະຄະຕິໄປດ້ວຍກັນໄດ້ດີ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ ກໍມີຄວາມສຸກ ເຂົ້າໃຈກັນ ໃນປີ 63 ນີ້ ( 2020) ມີເກນເປັນເສດຖີໃໝ່ ການງານດີ ການເງິນລາບລື່ນ ບໍ່ເອົາປຽບ ບໍ່ໂກງຄົນອື່ນ ທ່ານຈະມີດວງດີຍາວໆເຖີງ ປີ 64  ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດປີນັກນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ🙏🙏🙏…

+ ອັນດັບທີ 4 ຄົນເກີດປີມະໂລງ ຈາກການທຳນາຍໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຕັ້ງແຕ່ ຫຼັງ 1 ມີນາ ເຖີງ 16 ເມາສາ ດວງຕາຊາຕາຂອງທ່ານຢູ່ໃນຊວງເກນທີ່ດີ ການງານ ການເງິນ ໂຊກລາບ ມີເກນຮັບເງີນຫຼັກແສນບາດຂື້ນໄປ ປົດໜີ້ສິນໄປ ໄປຕັ້ງຕົວໄດ້ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຮັກ ທັດສະນະຄະຕິໄປດ້ວຍກັນໄດ້ດີ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ ກໍມີຄວາມສຸກ ເຂົ້າໃຈກັນ ໃນປີ 63 ນີ້ ( 2020) ມີເກນເປັນເສດຖີໃໝ່ ການງານດີ ການເງິນລາບລື່ນ ບໍ່ເອົາປຽບ ບໍ່ໂກງຄົນອື່ນ ທ່ານຈະມີດວງດີຍາວໆເຖີງ ປີ 64  ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດປີນັກນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ🙏🙏🙏…

+ ອັນດັບທີ 3 ຄົນເກີດປີມະເເມ : ຈາກການທຳນາຍໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຕັ້ງແຕ່ ຫຼັງ 1 ມີນາ ເຖີງ 16 ເມາສາ ດວງຕາຊາຕາຂອງທ່ານຢູ່ໃນຊວງເກນທີ່ດີ ການງານ ການເງິນ ໂຊກລາບ ມີເກນຮັບເງີນຫຼັກແສນບາດຂື້ນໄປ ປົດໜີ້ສິນໄປ ໄປຕັ້ງຕົວໄດ້ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຮັກ ທັດສະນະຄະຕິໄປດ້ວຍກັນໄດ້ດີ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ ກໍມີຄວາມສຸກ ເຂົ້າໃຈກັນ ໃນປີ 63 ນີ້ ( 2020) ມີເກນເປັນເສດຖີໃໝ່ ການງານດີ ການເງິນລາບລື່ນ ບໍ່ເອົາປຽບ ບໍ່ໂກງຄົນອື່ນ ທ່ານຈະມີດວງດີຍາວໆເຖີງ ປີ 64  ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດປີນັກນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ🙏🙏🙏…

+ ອັນດັບທີ 2 ຄົນເກີດປີຊວດ ( ປີໜູ) : ຈາກການທຳນາຍໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຕັ້ງແຕ່ ຫຼັງ 1 ມີນາ ເຖີງ 16 ເມາສາ ດວງຕາຊາຕາຂອງທ່ານຢູ່ໃນຊວງເກນທີ່ດີ ການງານ ການເງິນ ໂຊກລາບ ມີເກນຮັບເງີນຫຼັກແສນບາດຂື້ນໄປ ປົດໜີ້ສິນໄປ ໄປຕັ້ງຕົວໄດ້ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຮັກ ທັດສະນະຄະຕິໄປດ້ວຍກັນໄດ້ດີ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ ກໍມີຄວາມສຸກ ເຂົ້າໃຈກັນ ໃນປີ 63 ນີ້ ( 2020) ມີເກນເປັນເສດຖີໃໝ່ ການງານດີ ການເງິນລາບລື່ນ ບໍ່ເອົາປຽບ ບໍ່ໂກງຄົນອື່ນ ທ່ານຈະມີດວງດີຍາວໆເຖີງ ປີ 64  ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດປີນັກນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ🙏🙏🙏…

+ ອັນດັບທີ 1 ຄົນເກີດປີກຸນ ( ປີໝູ ) : ຈາກການທຳນາຍໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຕັ້ງແຕ່ ຫຼັງ 1 ມີນາ ເຖີງ 16 ເມາສາ ດວງຕາຊາຕາຂອງທ່ານຢູ່ໃນຊວງເກນທີ່ດີ ການງານ ການເງິນ ໂຊກລາບ ມີເກນຮັບເງີນຫຼັກແສນບາດຂື້ນໄປ ປົດໜີ້ສິນໄປ ໄປຕັ້ງຕົວໄດ້ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຮັກ ທັດສະນະຄະຕິໄປດ້ວຍກັນໄດ້ດີ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ ກໍມີຄວາມສຸກ ເຂົ້າໃຈກັນ ໃນປີ 63 ນີ້ ( 2020) ມີເກນເປັນເສດຖີໃໝ່ ການງານດີ ການເງິນລາບລື່ນ ບໍ່ເອົາປຽບ ບໍ່ໂກງຄົນອື່ນ ທ່ານຈະມີດວງດີຍາວໆເຖີງ ປີ 64  ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດປີນັກນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ.