ຄວາມເຊື່ອ

5 ອັນດັບວັນເກີດດວງດີ ແຕ່ປີ 63-65 ມີເກນຮັບຊັບກ້ອນໃຫຍ່ ພົ້ນເຄາະກຳ

5 ອັນດັບວັນເກີດດວງດີ ແຕ່ປີ 63-65 ມີເກນຮັບຊັບກ້ອນໃຫຍ່ ພົ້ນເຄາະກຳ

#ໝາຍເຫດການທຳນາຍເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ຄົນເກີດວັນດຽວກັນ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຄືກັນ ເພາະຂື້ນກັບບຸນບາລະມີທີ່ໄດ້ສ້າງສົມມາໃນແຕ່ຊາດກ່ອນ ຈື່ງສົ່ງຜົນໃນຊາດນີ້ ດັ່ງນັ້ນທຸກທ່ານ ຈົ່ງໝັ່ນທຳບຸນ ແລະ ໝັ່ນເຮັດວຽກງານທຳຈື່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນຊີວິດທຸກທ່ານ ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈແລ້ວອ່ານເບີ່ງຕາມວັນເກີດຂອງທ່ານໄດ້ເລີຍ :

+ ອັນດັບທີ 5 ຄົນເກີດວັນອາທິດ : ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ແຕ່ກາງປີ 63-65 ມີເກນດວງດີ ພົ້ນຮ້າຍ ພົ້ນເຄາະກຳ ສີ່ງດີໆຈະນຳມາໃນຊີວິດ ການງານລາບລື້ນ ໝູ່ຄູ່ຄົນຮ່ວມງານ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ໂອກາດ ອຸປະຖຳຄ້ຳຊູ ການເງິນດີຫຼາຍ ລາຍໄດ້ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງເຂົ້າມາ ແຖມຍັງມີໂຊກລາກເຂົ້າທາງດ້ານການເງິນ ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ ມີເກັບມີໃຊ້ ບໍ່ຂາດມື ຄອບຄົວມີແຕ່ຄວາມສຸກສະບາຍ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ ຄົນມີຄູ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຮັກທີ່ລໍຄອຍ. ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດດຽວກັນນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ

+ ອັນດັບທີ 4 ຄົນເກີດວັນພະຫັດ : ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າຄົນເກີດວັນພະຫັດນີ້ ແຕ່ກາງປີ 63-65 ມີເກນດວງດີ ພົ້ນຮ້າຍ ພົ້ນເຄາະກຳ ສີ່ງດີໆຈະນຳມາໃນຊີວິດ ການງານລາບລື້ນ ໝູ່ຄູ່ຄົນຮ່ວມງານ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ໂອກາດ ອຸປະຖຳຄ້ຳຊູ ການເງິນດີຫຼາຍ ລາຍໄດ້ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງເຂົ້າມາ ແຖມຍັງມີໂຊກລາກເຂົ້າທາງດ້ານການເງິນ ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ ມີເກັບມີໃຊ້ ບໍ່ຂາດມື ຄອບຄົວມີແຕ່ຄວາມສຸກສະບາຍ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ ຄົນມີຄູ່ເຂົ້າໃຈກັນ ມີຄວາມສຸກ ຄົນໂສດຈະໄດ້ສະຫຼະໂສດ. ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດດຽວກັນນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ

+ ອັນດັບທີ 3 ຄົນເກີດວັນເສົາ : ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ຄົນເກີດວັນເສົາແຕ່ກາງປີ 63-65 ມີເກນດວງດີ ພົ້ນຮ້າຍ ພົ້ນເຄາະກຳ ສີ່ງດີໆຈະນຳມາໃນຊີວິດ ການງານລາບລື້ນ ໝູ່ຄູ່ຄົນຮ່ວມງານ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເມດຕາຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ໂອກາດ ອຸປະຖຳຄ້ຳຊູ ການເງິນດີຫຼາຍ ລາຍໄດ້ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງເຂົ້າມາ ແຖມຍັງມີໂຊກລາກເຂົ້າທາງດ້ານການເງິນ ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ ມີເກັບມີໃຊ້ ບໍ່ຂາດມື ຄອບຄົວມີແຕ່ຄວາມສຸກສະບາຍ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ດີຂື້ນເລື້ອຍໆ ຄົນມີຄູ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຮັກ. ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດດຽວກັນນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ

+ ອັນດັບທີ 2 ຄົນເກີດວັນອັງຄານ : ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ແຕ່ກາງປີ 63-65 ມີເກນດວງດີ ພົ້ນຮ້າຍ ພົ້ນເຄາະກຳ ສີ່ງດີໆຈະນຳມາໃນຊີວິດ ການງານລາບລື້ນ ໝູ່ຄູ່ຄົນຮ່ວມງານ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ໂອກາດ ອຸປະຖຳຄ້ຳຊູ ການເງິນດີຫຼາຍ ລາຍໄດ້ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງເຂົ້າມາ ແຖມຍັງມີໂຊກລາກເຂົ້າທາງດ້ານການເງິນ ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ ມີເກັບມີໃຊ້ ບໍ່ຂາດມື ຄອບຄົວມີແຕ່ຄວາມສຸກສະບາຍ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ ຄົນມີຄູ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຮັກທີ່ລໍຄອຍ. ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດດຽວກັນນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ

+ ອັນດັບທີ 1 ຄົນເກີດວັນສຸກ : ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ຄົນເກີດວັນສຸກ ແຕ່ກາງປີ 63-65 ມີເກນດວງດີ ພົ້ນຮ້າຍ ພົ້ນເຄາະກຳ ສີ່ງດີໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດທ່ານ ການງານລາບລື້ນ ໝູ່ຄູ່ຄົນຮ່ວມງານ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ໂອກາດ ອຸປະຖຳຄ້ຳຊູ ສັດຕູຄູ່ແຂ່ງພາຍແພ້ ການເງິນດີຫຼາຍ ລາຍໄດ້ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ ແຖມຍັງມີໂຊກລາກເຂົ້າທາງດ້ານການເງິນ ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ ມີເກັບມີໃຊ້ ບໍ່ຂາດມື ຄອບຄົວມີແຕ່ຄວາມສຸກສະບາຍ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ ຄົນມີຄູ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຮັກທີ່ລໍຄອຍ. ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດດຽວກັນນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ.