ຄວາມເຊື່ອ

5 ວັນເກີດ ຊີວິດເຂົ້າສູ່ດາວຮຸ່ງ ມີເກນລວຍແບບບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງຕົວ

ດວງດີ 5 ວັນເກີດ ຊີວິດເຂົ້າສູ່ດາວຮຸ່ງ ມີເກນລວຍແບບບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງຕົວ ພ້ອມມີເກນຈັບເງິນ ຮັບຊັບມະຫາສານ

#ໝາຍເຫດເລື່ອງດວງຊາຕາ ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ຄວນໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການອ່ານ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຄົນທີ່ເກີດວັນດຽວກັນບໍ່ແມ່ນຈະຄືກັນໝົດ ເພາະເກີດຕ່າງ ເວລາ ວັນທີ ເດືອນປີ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນຂື້ນກັບບຸນບາລະມີທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງມາແຕ່ຊາດໃດໆ ຈື່ງນຳສົ່ງຜົນໃນຊາດນີ້ ແລະ ພ້ອມນີ້ການທພນາຍຄັ້ງນີ້ມີບາງສ່ວນຈະຄືກັນ ເພາະໝໍດູເພິ່ນມາດວງທີ່ຄ້າຍໆກັນ

ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈແລ້ວ ມາອ່ານຕາມເກີດເບີ່ງ 5 ວັນເກີດດັ່ງຕໍ່ໄປນິ້ເລີຍ

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນເສົາ : ຈາກການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົ້ນເດືອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ດວງຊາຕາ ມີເກນເກີດການປ່ຽນແປງ ເລື່ອນຂັ້ນຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນເພີ່ມຂື້ນ ມີຄວາມສຳເລັດທີ່ດີ ແຖມເງິນທອງກໍລາບລື່ນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານຍັງມີເກນມີໂຊກລາບ ຈາກການສ່ຽງໂຊກສ່ຽງດວງ ມີເກນໄດ້ຖືກລາງວັນ ຫຼັກ 10 ລ້ານຂື້ນໄປ ແຖມ ດວງຂອງທ່ານ 2 ປີຕໍ່ຈາກນີ້ໄປຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ດີຫຼາຍ. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດໃນວັນເກີດນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ : ຈາກການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົ້ນເດືອນໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ ດວງຊາຕາຊີວິດທ່ານຈະໂດດເດັ່ນຫຼາຍ ເລື່ອງຂອງໜ້າທີ່ການງານ ແລະ ເງິນທອງ ເພດກົງກັນຂ້າມຈະໂຊກມາໃຫ້ ຜິວຂາວ ບູກຄະລິກດີ ທ່ານຍັງມີເກນມີໂຊກລາບ ຈາກການສ່ຽງໂຊກສ່ຽງດວງ ມີເກນໄດ້ຖືກລາງວັນ ຫຼັກ 40 ລ້ານຂື້ນໄປ ແຖມ ດວງຂອງທ່ານ 2 ປີຕໍ່ຈາກນີ້ໄປຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ດີຫຼາຍ. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດໃນວັນເກີດນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ : ຈາກການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົ້ນເດືອນໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ ຈະມີຊາຍສູງໄວ ຈະນຳມາຍັງໂຊກລາບໃຫ້ທ່ານ ແຖມດວງທ່ານຈະໂຊກ ຈາກການສ່ຽງໂຊກ ພ້ອມມີເກນຖືກລາງວັນ ສາມາດເອົາເງິນໄປຕັ້ງຕົວ  ປົດໜີ້ສິນໄດ້ ມີເງິນຊື້ລົດ ເຮັດເຮືອນເປັນຂອງຕົນເອງ ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກດີ ທ່ານຍັງມີເກນມີໂຊກລາບ ຈາກການສ່ຽງໂຊກສ່ຽງດວງ ມີເກນໄດ້ຖືກລາງວັນ ຫຼັກ 30 ລ້ານຂື້ນໄປ ແຖມ ດວງຂອງທ່ານ 2 ປີຕໍ່ຈາກນີ້ໄປຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ດີຫຼາຍ. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດໃນວັນເກີດນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນພຸດ : ຈາກການທາຍໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ເດືອນໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ ດວງຊາຕາຊີວິດທ່ານ ຈະເກນຄົນອ່ອນໄວ ຈະນຳໂຊກມາໃຫ້ ແຖມ ທ່ານຍັງມີໂຊກຈາກການສ່ຽງດວງສ່ຽງໂຊກອີກດ້ວຍ ການງານເລີ່ມລາບລື້ນ ການເງິນຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂື້ນ ມີເກັບມີໃຊ້ ໃຊ້ໜີ້ສິນ ພ້ອມຍັງສາມາດ ຊື້ລົດ ເຮັດເຮືອນ ສ້າງຕົວໄດ້ອີກດ້ວຍ ທ່ານຍັງມີເກນມີໂຊກລາບ ຈາກການສ່ຽງໂຊກສ່ຽງດວງ ມີເກນໄດ້ຖືກລາງວັນ ຫຼັກ 20 ລ້ານຂື້ນໄປ ແຖມ ດວງຂອງທ່ານ 2 ປີຕໍ່ຈາກນີ້ໄປຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ດີຫຼາຍ. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດໃນວັນເກີດນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ

+ ຄົນເກີດວັນອາທິດ : ຈາກການທຳນາຍໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຕົ້ນເດືອນໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ ດວງຊາຕາຊີວິດຂອງທ່ານ ຈະມີຄົນສູງໄວ ເພດກົງກັນຂ້າມຈະນຳໂຊກມາໃຫ້ ທ່ານຍັງມີໂຊກຈາກການສ່ຽງດວງສ່ຽງໂຊກອີກດ້ວຍ ການງານເລີ່ມລາບລື້ນ ການເງິນຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂື້ນ ມີເກັບມີໃຊ້ ໃຊ້ໜີ້ສິນ ພ້ອມຍັງສາມາດ ຊື້ລົດ ເຮັດເຮືອນ ສ້າງຕົວໄດ້ອີກດ້ວຍ ທ່ານຍັງມີເກນມີໂຊກລາບ ຈາກການສ່ຽງໂຊກສ່ຽງດວງ ມີເກນໄດ້ຖືກລາງວັນ ຫຼັກ 50 ລ້ານຂື້ນໄປ ແຖມ ດວງຂອງທ່ານ 2 ປີຕໍ່ຈາກນີ້ໄປຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ດີຫຼາຍ. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດໃນວັນເກີດນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.