ຄວາມເຊື່ອ

5 ຣາສີ ມີເກນພົ້ນເຄາະກຳ ກ່າວເຂົ້າສູ່ດວງຂາຂື້ນ ຊີວິດສະບາຍຂື້ນ

5 ຣາສີ ມີເກນພົ້ນເຄາະກຳ ກ່າວເຂົ້າສູ່ດວງຂາຂື້ນ ຊີວິດສະບາຍຂື້ນ

+ ຄົນເກີດຣາສີເມ : ຊວງທີ່ຜ່ານມາຊີວິດພົບຄວາມລຳບາກມາຫຼາຍ ແຕ່ຊ່ວງນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ດວງ ຊີວີດມີເກນ ພົບຫົນທາງການທຳມາກິນແບບໃຫມ່ ຫຼື ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ທຳມາຄ້າຂາຍ ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າຢ່າງໜ້າພໍໃຈ ການເງິນດີ ເຮັດໃຫ້ຮັບຕໍ່ເນື່ອງ ໃຜມີໜີ້ສິນສາມາດປົດໜີ້ສິນໄດ້ ພ້ອມມີເກັບ ມີໃຊ້ບໍ່ຂາດມື້. ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດຣາສີດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດຣາສີນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນເກີດຣາສີກັນ : ຊວງນີ້ເປັນຕົ້ນໄປຊີວິດກ່າວເຂົ້າສູ່ດວງຂາຂື້ນ ການເງິນລາບລື່ນ ເຂົ້າມາຈາກວຽກ ແລະ ທຸລະກິດ ການຄ້າຂາຍຕ່າງໆ  ແຖມມີໂຊກເຂົ້າມາພ້ອມ ມີເກນໄດ້ຈັບເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ການງານກໍເຊັນກັນ ດີຂື້ນຕາມລຳດັບ ເຮັດຫຍັງກໍລາບລື່ນ ໝູ່ຄູ່ຊ່ວຍເຫືອກັນ ເສີມດວງຊະຕາໝັ່ນທຳບຸນເອົາໄວ້ ດວງທ່ານຈະດີຍາວໆ. ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດຣາສີດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດຣາສີນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນເກີດຣາສີສິງ : ຜ່ານຊ່ວງນີ້ໄປຊີວິດພິກຜັນ ກ່າວເຂົ້າສູ່ດວງຂາຂື້ນ ການເງີນດີຫຼາຍ ຮັບຊັບເຕັມໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນມາຈາກການງານ ທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າຂາຍ ໄດ້ດີເກີນຄາດ ການງານໂດດເດັ່ນ ເປັນພິເສດ ໝູ່ຄູ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໃຫຍ່ເຈົ້ານາຍເມດຕາ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ເສີມດວງຊະຕາ ໝັ່ນເຮັດດີ ແລະ ເຮັດບຸນ ດວງຊະຕາຂອງທ່ານຈະດີແບບນີ້ຍາວໆ. ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດຣາສີດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດຣາສີນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນເກີດຣາສີເມຖຸນ : ກ່າວເຂົ້າສູ່ດວງຂາຂື້ນ ດວງພຸ່ງແຮງ ມີເກນໄດ້ຮັບຊັບດ້ອນໃຫຍ່ແບບບໍ່ຄາດຝັນມາກ່ອນ  ການງານດີໆ ລາບລື່ນ ການເງິນກໍດີ ມີໂອກາດໄດ້ເປັນເສດຖີຄົນໃໝ່ ເຮັດຫຍັງ ກໍເປັນເງິນເປັນທອງ ໄປໝົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການ ຄ້າຂາຍ ທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ ກ້າວໜ້າຢ່າງກ້າວກະໂດດ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ. ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດຣາສີດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດຣາສີນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນເກີດຣາສີພຶດສະພາ : ຜ່ານຊ່ວງນີ້ໄປຊີວິດພິກຜັນ ກ່າວເຂົ້າສູ່ດວງຂາຂື້ນ ການເງີນດີຫຼາຍ ຮັບຊັບເຕັມໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນມາຈາກການງານ ທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າຂາຍ ໄດ້ດີເກີນຄາດ ການງານໂດດເດັ່ນ ເປັນພິເສດ ໝູ່ຄູ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໃຫຍ່ເຈົ້ານາຍເມດຕາ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ເສີມດວງຊະຕາ ໝັ່ນເຮັດດີ ແລະ ເຮັດບຸນ ດວງຊະຕາຂອງທ່ານຈະດີແບບນີ້ຍາວໆ. ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດຣາສີດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດຣາສີນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.