ຄວາມເຊື່ອ

5 ນັກສັດກຽມຮັບຊັບ ໄດ້ຮັບໂຊກໃຫຍ່ ແຕ່ກາງເດືອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

5 ນັກສັດກຽມຮັບຊັບ ໄດ້ຮັບໂຊກໃຫຍ່ ແຕ່ກາງເດືອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

#ໝາຍເຫດການທຳນາຍເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ຄົນເກີດນັກສັດດຽວກັນ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຄືກັນ ເພາະຂື້ນກັບບຸນບາລະມີທີ່ໄດ້ສ້າງສົມມາໃນແຕ່ຊາດກ່ອນ ຈື່ງສົ່ງຜົນໃນຊາດນີ້ ດັ່ງນັ້ນທຸກທ່ານ ຈົ່ງໝັ່ນທຳບຸນ ແລະ ໝັ່ນເຮັດວຽກງານທຳຈື່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນຊີວິດທຸກທ່ານ ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈແລ້ວອ່ານຕາມປີເກິດຂອງທ່ານໄດ້ເລີຍ :

+ ຄົນເກີດປີ ລະກາ ( ໄກ່ ) : ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ແຕ່ກາງເດືອນນິ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຄົນທີ່ເກີດນັກສັດນີ້ ຈະພົບຄວາມສຳເລັດໃນທິດທາງທີ່ດີຂື້ນ ມີຄົນຊ່ວຍເຫຼືອ ສະໜັກສະໜູນ ມີເກນ ມີໂຊກ ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ ຫຼື ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ດີຂື້ນ ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜື່ງຊ່ອງທາງ ຄ້າຂາຍ ລົງທຶນກໍດີ ມີກຳໄລງາມ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດທ່ານ ດີຂື້ນ ສະບາຍໃຈຂື້ນ ສະບາຍດີ ມີຄວາມສຸກພາຍໃນຄອບຄົວ ມີເກັບມີໃຊ້ ແບບນີ້ຍາວໆ ຫາກບໍ່ໂກງຄົນອື່ນ ເສີມດວງຊະຕາ ໝັ່ນເຮັດຄວາມດີ ເຮັດບຸນ ຊີວິດທ່ານຈະພົບແຕ່ສີ່ງດີໆ ແບບນີ້ຍາວໆ 3-5 ປີ ຂ້າງໜ້າ ແທ້ແລ່. ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດນັກສັດດຽວກັນນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ

+ ຄົນເກີດປີ ມະເສັງ ( ງູ ຫຼື ງູນ້ອຍ ) :ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ແຕ່ກາງເດືອນນິ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຄົນທີ່ເກີດນັກສັດນີ້ ຈະພົບຄວາມສຳເລັດໃນທິດທາງທີ່ດີຂື້ນ ມີຄົນຊ່ວຍເຫຼືອ ມີຄົນອຸປະຖຳຊ່ວຍເຫຼືອ ມີເກນ ມີໂຊກ ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ ຫຼື ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ດີຂື້ນ ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜື່ງຊ່ອງທາງ ຄ້າຂາຍ ລົງທຶນກໍດີ ມີກຳໄລງາມ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດທ່ານ ດີຂື້ນ ສະບາຍໃຈຂື້ນ ສະບາຍດີ ມີຄວາມສຸກພາຍໃນຄອບຄົວ ມີເກັບມີໃຊ້ ແບບນີ້ຍາວໆ ຫາກບໍ່ໂກງຄົນອື່ນ ເສີມດວງຊະຕາ ໝັ່ນເຮັດຄວາມດີ ເຮັດບຸນ ຊີວິດທ່ານຈະພົບແຕ່ສີ່ງດີໆ ແບບນີ້ຍາວໆ 3-5 ປີ ຂ້າງໜ້າ ແທ້ແລ່. ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດນັກສັດດຽວກັນນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ

+ ຄົນເກີດປີ ມະໂລງ ( ມັງກອນ, ເງືອກ ຫຼື ງູໃຫຍ່ ) : ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ແຕ່ກາງເດືອນນິ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຄົນທີ່ເກີດນັກສັດນີ້ ຈະພົບຄວາມສຳເລັດໃນທິດທາງທີ່ດີຂື້ນ ມີຄົນຊ່ວຍເຫຼືອ ສະໜັກສະໜູນ ອຸປະຖຳ ມີເກນ ມີໂຊກ ເຂົ້າມາແບບບໍ່ຄາດຄິດ ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ ຫຼື ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ດີຂື້ນ ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ຄ້າຂາຍ ລົງທຶນກໍດີ ມີກຳໄລງາມ ເຮັດຫຍັງກໍປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດທ່ານ ດີຂື້ນ ສະບາຍໃຈຂື້ນ ສະບາຍດີ ມີຄວາມສຸກພາຍໃນຄອບຄົວ ມີເກັບມີໃຊ້ ບໍ່ຂາດມື ບໍ່ຂັດສົນ ແບບນີ້ຍາວໆ ຫາກບໍ່ໂກງຄົນອື່ນ ເສີມດວງຊະຕາ ໝັ່ນເຮັດຄວາມດີ ເຮັດບຸນ ຊີວິດທ່ານຈະພົບແຕ່ສີ່ງດີໆ ແບບນີ້ຍາວໆ 3-5 ປີ ຂ້າງໜ້າ ແທ້ແລ່. ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດນັກສັດດຽວກັນນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ

+ ຄົນເກີດປີ ຂານ ( ເສືອ ) :  ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ແຕ່ກາງເດືອນນິ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຄົນທີ່ເກີດນັກສັດນີ້ ຈະພົບຄວາມສຳເລັດໃນທິດທາງທີ່ດີຂື້ນ ມີຄົນຊ່ວຍເຫຼືອ ສະໜັກສະໜູນ ອຸປະຖຳ ມີເກນ ມີໂຊກ ເຂົ້າມາແບບບໍ່ຄາດຄິດ ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ ຫຼື ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ດີຂື້ນ ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ຄ້າຂາຍ ລົງທຶນກໍດີ ມີກຳໄລງາມ ເຮັດຫຍັງກໍປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດທ່ານ ດີຂື້ນ ສະບາຍໃຈຂື້ນ ສະບາຍດີ ມີຄວາມສຸກພາຍໃນຄອບຄົວ ມີເກັບມີໃຊ້ ບໍ່ຂາດມື ບໍ່ຂັດສົນ ແບບນີ້ຍາວໆ ຫາກບໍ່ໂກງຄົນອື່ນ ເສີມດວງຊະຕາ ໝັ່ນເຮັດຄວາມດີ ເຮັດບຸນ ຊີວິດທ່ານຈະພົບແຕ່ສີ່ງດີໆ ແບບນີ້ຍາວໆ 3-5 ປີ ຂ້າງໜ້າ ແທ້ແລ່. ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດນັກສັດດຽວກັນນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ

+ ຄົນເກີດປີ ສະຫຼູ ( ງົວ ) : ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ແຕ່ກາງເດືອນນິ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຄົນທີ່ເກີດນັກສັດນີ້ ຈະພົບຄວາມສຳເລັດໃນທິດທາງທີ່ດີຂື້ນ ມີຄົນຊ່ວຍເຫຼືອ ສະໜັກສະໜູນ ອຸປະຖຳ ມີເກນ ມີໂຊກ ເຂົ້າມາແບບບໍ່ຄາດຄິດ ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ ຫຼື ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ດີຂື້ນ ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ຄ້າຂາຍ ລົງທຶນກໍດີ ມີກຳໄລງາມ ເຮັດຫຍັງກໍປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດທ່ານ ດີຂື້ນ ສະບາຍໃຈຂື້ນ ສະບາຍດີ ມີຄວາມສຸກພາຍໃນຄອບຄົວ ມີເກັບມີໃຊ້ ບໍ່ຂາດມື ບໍ່ຂັດສົນ ແບບນີ້ຍາວໆ ຫາກບໍ່ໂກງຄົນອື່ນ ເສີມດວງຊະຕາ ໝັ່ນເຮັດຄວາມດີ ເຮັດບຸນ ຊີວິດທ່ານຈະພົບແຕ່ສີ່ງດີໆ ແບບນີ້ຍາວໆຫຼາຍ ປີ ຂ້າງໜ້າ ແທ້ແລ່. ອ່ານແລ້ວ ເປີດດວງຊາຕາ ກົດແຊຣ໌ ເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ທ່ານກໍໄດ້ບຸນນຳ ຂໍໃຫ້ທ່ານເກີດນັກສັດດຽວກັນນີ້ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມາແຕ່ຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການ ສາທຸເທີ້ນ