ຄວາມເຊື່ອ

4 ວັນເກີດນີ້ ດວງວາສະໜາດີ ມີເກັບມີໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

4 ວັນເກີດນີ້ ດວງວາສະໜາດີ ມີເກັບມີໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ : ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ກ່າວເຂົ້າສູ່ເດືອນກໍລະກົດເປັນຕົ້ນໄປ ດວງຊະຕາ ວາສະໜາຂອງທ່ານ ມີເກນດີຂື້ນຫຼາຍເທົ່າກວ່າທີ່ຜ່ານມາ ການງານ ມີໂອກາດໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ ເລື່ອນເງິນເດືອນ ໝູ່ຄູ່ຮ່ວມວຽກຊ່ວຍເຫຼືອຮັກແພງກັນ ເຈົ້ານາຍ ຜູ້ໃຫຍ່ ອຸປະຖຳເມດຕາ ວຽກທີ່ເຮັດຈະພາໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນ ການເງິນກໍດີເຊັ່ນກັນ ມີໂຊກລາກເຂົ້າມາ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີເກັບມີໃຊ້ ບໍ່ຂາດມື ຄອບຄົວ ເຂົ້າໃຈ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ ຄົນຮັກກໍຊື່ສັດ ສ່ວນຄົນໂສດ ຈະໄດ້ພົບຮັກໃນໄວໆນີ້… ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນທຸກປະການດ້ວຍເຖີ້ນ…

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນ ສຸກ : ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ກ່າວເຂົ້າສູ່ກາງເດືອນກໍລະກົດເປັນຕົ້ນໄປ ດວງຊະຕາ ວາສະໜາຂອງທ່ານ ມີເກນດີຂື້ນຫຼາຍເທົ່າກວ່າທີ່ຜ່ານມາ ການງານ ມີໂອກາດໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ ເລື່ອນເງິນເດືອນ ໝູ່ຄູ່ຮ່ວມວຽກຊ່ວຍເຫຼືອຮັກແພງກັນ ເຈົ້ານາຍ ຜູ້ໃຫຍ່ ອຸປະຖຳເມດຕາ ວຽກທີ່ເຮັດຈະພາໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນ ການເງິນກໍດີເຊັ່ນກັນ ມີໂຊກລາກເຂົ້າມາ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີເກັບມີໃຊ້ ບໍ່ຂາດມື ໃຜມີໜີ້ສິນກໍໃຊ້ໄດ້ ຄອບຄົວ ເຂົ້າໃຈ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ ຄົນຮັກກໍຊື່ສັດ ສ່ວນຄົນໂສດ ຈະໄດ້ພົບຮັກເພາະຄົນໃກ້ຊິດເເນະນຳໃຫ້… ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນທຸກປະການດ້ວຍເຖີ້ນ…

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນ ອາທິດ : ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ກ່າວເຂົ້າສູ່ເດືອນກໍລະກົດເປັນຕົ້ນໄປ ດວງຊະຕາ ວາສະໜາຂອງທ່ານ ມີເກນດີຂື້ນຫຼາຍເທົ່າກວ່າທີ່ຜ່ານມາ ການງານ ມີໂອກາດໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ ເລື່ອນເງິນເດືອນ ໝູ່ຄູ່ຮ່ວມວຽກຊ່ວຍເຫຼືອຮັກແພງກັນ ເຈົ້ານາຍ ຜູ້ໃຫຍ່ ອຸປະຖຳເມດຕາ ວຽກທີ່ເຮັດຈະພາໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນ ການເງິນກໍດີເຊັ່ນກັນ ມີໂຊກລາກເຂົ້າມາ ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີເກັບມີໃຊ້ ບໍ່ຂາດມື ຄອບຄົວ ເຂົ້າໃຈ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ ບໍ່ໂກງຄົນອື່ນດວງຊະຕາຍີ່ງຈະດີຂື້ນຍາວໆ ຄົນຮັກກໍຊື່ສັດ ສ່ວນຄົນໂສດ ຈະໄດ້ພົບຮັກໃນໄວໆນີ້… ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນທຸກປະການດ້ວຍເຖີ້ນ…

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນ ເສົາ : ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ກ່າວເຂົ້າສູ່ກາງເດືອນກໍລະກົດເປັນຕົ້ນໄປ ດວງຊະຕາ ວາສະໜາຊິວິດຂອງທ່ານ ມີເກນດີຂື້ນຫຼາຍເທົ່າກວ່າທີ່ຜ່ານມາ ການງານ ມີໂອກາດໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ ເລື່ອນເງິນເດືອນ ໝູ່ຄູ່ຮ່ວມວຽກຊ່ວຍເຫຼືອຮັກແພງກັນ ສັດຕູພາຍແພ້ ເຈົ້ານາຍ ຜູ້ໃຫຍ່ ອຸປະຖຳເມດຕາ ວຽກທີ່ເຮັດຈະພາໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນ ການເງິນກໍດີເຊັ່ນກັນ ມີໂຊກລາກເຂົ້າມາແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີເກັບມີໃຊ້ ບໍ່ຂາດມື ໃຜມີໜີ້ສິນກໍປົດໄດ້ ຄອບຄົວ ເຂົ້າໃຈ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ ຄົນຮັກກໍຊື່ສັດ ສ່ວນຄົນໂສດ ຈະໄດ້ພົບຮັກເພາະວຽານເປັນເຫດ… ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນທຸກປະການດ້ວຍເຖີ້ນ.