ດວງດີ 6 ວັນເກີດ ແຕ່ນີ້ໄປ ມີເກນໄດ້ຮັບໂຊກໃຫຍ່ເຂົ້າມາ

ດວງດີ 6 ວັນເກີດ ແຕ່ນີ້ໄປ ມີເກນໄດ້ຮັບໂຊກໃຫຍ່ເຂົ້າມາ

ດວງດີ 6 ວັນເກີດ ແຕ່ນີ້ໄປ ມີເກນໄດ້ຮັບໂຊກໃຫຍ່ເຂົ້າມາ

ເມື່ອເວົ້າເຖີງດວງຊະຕາ ເຊິ່ງເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຄົນທີ່ເກີດວັນດຽວກັນອາດບໍ່ໄດ້ຄືກັນ ເຫດຜົນເພາະ ຜົນກຳໃນອາດີດຊາດປ່າງກ່ອນທີ່ສ້າງມາແຕ່ກຕ່າງກັນ ໃຜສ້າງກຳດີກໍໄດ້ດີ ສ່ວນໃຜສ້າງກຳຊົ່ວໄວ້ ກໍໃຊ້ຊີວິດບໍ່ລາບລື່ນປານໃດ ຕິດໆຂັດໃນຊາດນີ້ (ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ)

ໂຫລະສາດໃຫ້ການທຳນາຍວ່າ ຄົນເກີດ 5 ວັນເກີດຕໍ່ໄປນີ້ ຊີວິດຫຼັງອອກພັນສານີ້ ຈະມີລາບໃຫຍ່ເຂົ້າມາ ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນ ອາທິດ ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ຈາກນີ້ໄປ ຊີວິດມີເກນ ມີໂຊກໃຫຍ່ເຂົ້າມາ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຊັບກ້ອນໃຫຍ່ ດວງການງານລາບລື້ນ ດວງການເງິນພຸ້ງແຮງ ເຮັດຫຍັງກໍເປັນເງີນເປັນທອງ ໝູ່ຄູ່ເພື່ອງຝູງຮັກຫອມ ເຈົ້ານາຍເມດຕາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະຖຳຄ້ຳຊູ ເຮັດທຸລະກິດການຄ້າ ຈະເລີນກ້າວໜ້າຢ່າງກ້າວກະໂດດ ຈາກບໍ່ມີ ຈະມີ  ມີເກັບ ມີໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຕິດຂັດ ສາມາດປົດໜີ້ສິນໄດ້ ຊື້ຄວາມສຸກໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ຄອບຄົວພົບແຕ່ສຸກຫຼາຍຂື້ນ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ. ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດວັນດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນດຽວກັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນເສົາ  ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກນີ້ໄປ ຊີວິດມີເກນ ມີໂຊກໃຫຍ່ເຂົ້າມາ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຊັບກ້ອນໃຫຍ່ ດວງການງານລາບລື້ນ ດວງການເງິນພຸ້ງແຮງ ເຮັດຫຍັງກໍເປັນເງີນເປັນທອງ ໝູ່ຄູ່ເພື່ອງຝູງຮັກຫອມ ເຈົ້ານາຍເມດຕາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະຖຳຄ້ຳຊູ ເຮັດທຸລະກິດການຄ້າ ຈະເລີນກ້າວໜ້າຢ່າງກ້າວກະໂດດ ຈາກບໍ່ມີ ຈະມີ  ມີເກັບ ມີໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຕິດຂັດ ສາມາດປົດໜີ້ສິນໄດ້ ຊື້ຄວາມສຸກໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ຄອບຄົວພົບແຕ່ສຸກຫຼາຍຂື້ນ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ . ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດວັນດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນດຽວກັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນພະຫັດ  ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ນັບແຕ່ນີ້ໄປ ຊີວິດມີເກນ ມີໂຊກໃຫຍ່ເຂົ້າມາ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຊັບກ້ອນໃຫຍ່ ດວງການງານລາບລື້ນ ດວງການເງິນພຸ້ງແຮງ ເຮັດຫຍັງກໍເປັນເງີນເປັນທອງ ໝູ່ຄູ່ເພື່ອງຝູງຮັກຫອມ ເຈົ້ານາຍເມດຕາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະຖຳຄ້ຳຊູ ເຮັດທຸລະກິດການຄ້າ ຈະເລີນກ້າວໜ້າຢ່າງກ້າວກະໂດດ ຈາກບໍ່ມີ ຈະມີ  ມີເກັບ ມີໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຕິດຂັດ ສາມາດປົດໜີ້ສິນໄດ້ ຊື້ຄວາມສຸກໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ຄອບຄົວພົບແຕ່ສຸກຫຼາຍຂື້ນ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ . ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດວັນດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນດຽວກັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ  ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຊີວິດມີເກນ ມີໂຊກໃຫຍ່ເຂົ້າມາ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຊັບກ້ອນໃຫຍ່ ດວງການງານລາບລື້ນ ດວງການເງິນພຸ້ງແຮງ ເຮັດຫຍັງກໍເປັນເງີນເປັນທອງ ໝູ່ຄູ່ເພື່ອງຝູງຮັກຫອມ ເຈົ້ານາຍເມດຕາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະຖຳຄ້ຳຊູ ເຮັດທຸລະກິດການຄ້າ ຈະເລີນກ້າວໜ້າຢ່າງກ້າວກະໂດດ ຈາກບໍ່ມີ ຈະມີ  ມີເກັບ ມີໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຕິດຂັດ ສາມາດປົດໜີ້ສິນໄດ້ ຊື້ຄວາມສຸກໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ຄອບຄົວພົບແຕ່ສຸກຫຼາຍຂື້ນ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ . ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດວັນດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນດຽວກັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນພຸດ  ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ແຕ່ນີ້ໄປ ຊີວິດມີເກນ ມີໂຊກໃຫຍ່ເຂົ້າມາ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຊັບກ້ອນໃຫຍ່ ດວງການງານລາບລື້ນ ດວງການເງິນພຸ້ງແຮງ ເຮັດຫຍັງກໍເປັນເງີນເປັນທອງ ໝູ່ຄູ່ເພື່ອງຝູງຮັກຫອມ ເຈົ້ານາຍເມດຕາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະຖຳຄ້ຳຊູ ເຮັດທຸລະກິດການຄ້າ ຈະເລີນກ້າວໜ້າຢ່າງກ້າວກະໂດດ ຈາກບໍ່ມີ ຈະມີ  ມີເກັບ ມີໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຕິດຂັດ ສາມາດປົດໜີ້ສິນໄດ້ ຊື້ຄວາມສຸກໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ຄອບຄົວພົບແຕ່ສຸກຫຼາຍຂື້ນ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ . ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດວັນດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນດຽວກັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ   ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກນີ້ໄປ ຊີວິດມີເກນ ມີໂຊກໃຫຍ່ເຂົ້າມາ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຊັບກ້ອນໃຫຍ່ ດວງການງານລາບລື້ນ ດວງການເງິນພຸ້ງແຮງ ເຮັດຫຍັງກໍເປັນເງີນເປັນທອງ ໝູ່ຄູ່ເພື່ອງຝູງຮັກຫອມ ເຈົ້ານາຍເມດຕາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະຖຳຄ້ຳຊູ ເຮັດທຸລະກິດການຄ້າ ຈະເລີນກ້າວໜ້າຢ່າງກ້າວກະໂດດ ຈາກບໍ່ມີ ຈະມີ  ມີເກັບ ມີໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຕິດຂັດ ສາມາດປົດໜີ້ສິນໄດ້ ຊື້ຄວາມສຸກໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ຄອບຄົວພົບແຕ່ສຸກຫຼາຍຂື້ນ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ . ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດວັນດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນດຽວກັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

 

ຄວາມເຊື່ອ