ຂໍ້ຄິດ

ໜ້າທີ່ຂອງຜົວຕ້ອງໃຫ້ຮູ້ຈັກເປັນຜູ້ໃຫ້ ສ່ວນເມຍຕ້ອງຮູ້ຈັກເກັບ ຊີວິດຄູ່ຈິງຈະຈະເລີນຂື້ນ

ໜ້າທີ່ຂອງຜົວຕ້ອງໃຫ້ຮູ້ຈັກເປັນຜູ້ໃຫ້ ສ່ວນເມຍຕ້ອງຮູ້ຈັກເກັບ ຊີວິດຄູ່ຈິງຈະຈະເລີນຂື້ນ

ການມີສາມີພັນຍານັ້ນ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຮູ້ຈັກ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄອບຄົວເປັນຢ່າງດີເສຍກ່ອນ ຈື່ງຈະສາມາດເປັນຄອບຄົວທີ່ສົມບູນແບບ

ສີ່ງທີ່ດີທີ່ຄວນຈະຕ້ອງມີ ຄື ຜູ້ເປັນສາມີ (ຜົວ) ຈະຕ້ອງມີໃຫ້ 4 ຢ່າງກັບພັນລະຍາ ( ເມຍ )  ແລະ ພັນລະຍາ ຈະຕ້ອງເກັບ 4 ຢ່າງສີ່ງທີ່ສາມີມອບໃຫ້ນີ້

+ ສາມີ ( ຜົວ ) ທີ່ດີຕ້ອງໃຫ້ 4 ຢ່າງໃຫ້ເມຍຄື :

1. ໃຫ້ເລື່ອງການເງິນກັບຄອບຄົວ :  ການໃຫ້ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ຈົນໝົດທີ່ຕົວເອງມີ ແຕ່ໃຫ້ຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົວເອງເມຍຈະຕ້ອງຄວບຄຸມການເງິນຂອງຄອບຄົວແລະ ຜົວເປັນຜູ້ນຳຂອງຄອບຄົວທີ່ຈະຕ້ອງດູແລຫຼັກໃນເລື່ອງຂອງການເງິນ

2. ໃຫ້ເລື່ອງເວລາແກ່ຄອບຄົວ : ບໍ່ແມ່ນວ່າວັນຢຸດທັງທີ ເກັບເອົາເວລາເຫຼົ່ານັ້ນໄປທ່ຽວກັບໝູ່ຄູ່ ຄວນທີ່ຈະໃຫ້ເວລາກັບຄອບຄົວແນ່ ຫາກິດຈະກຳເຮັດ ພາທ່ຽວ ຫຼື ຢູ່ພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາຄອບຄົວ

2. ໃຫ້ເລື່ອງການຍອມຮັບແກ່ສັງຄົມແກ່ຄອບຄົວ ເວລາໄປໃສມາໃສກໍຕ້ອງມີເມຍໄປນຳ ເຊັ່ນ ງານລ້ຽງ ການແຕ່ງ ແລະ ງານອື່ນໆທີ່ຜູ້ເປັນເມຍຄວນໄດ້ອອກໄປນຳ

4. ໃຫ້ເລື່ອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຈົ່ງເປຮດເຜີຍສະຖານະຂອງເຈົ້າ ແລະ ເມຍ ຂໍ້ນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ບໍ່ຄວນມີເລື່ອງໃດທີ່ປິດບັງເມຍ ບໍ່ຄວນມີຄວາມລັບຊ້ອນຕໍ່ເມຍ.

+ ພັນລະຍາ ( ເມຍ )ມີໜ້າທີ່ເກັບ 4 ຢ່າງຄື :

1 . ເກັບເງິນທີ່ຜົວໃຫ້ : ໃນຈັ່ງຫວະຊີວິດຕົກອັບ ເຮົາກໍສາມາດນຳເງິນທີ່ສະສົມໄວ້ ຫຼື ມີການຈັດການບໍລິຫານການເງິນທີ່ດີໄວ້ ເພືອໄປໃຊ້ໃນການຕໍ່ຍອດລົງທືນເພື່ອໄດ້ກຳໄລ

2. ຕ້ອງເກັບຄຳເວົ້າໄດ້ ຖ້າຜົວ ຫຼື ໃນຄອບເຮັດຫຍັງມີຫຍັງ ຜິດຖຽງກັນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຊາວບ້ານຫຼື ຄົນຮູ້ຈັກກັນ ຈະຮູ້ໝົດທຸກເລື່ອງທີ່ເກີດຂື້ນ ຖ້າເມຍຈະເລົ່າເຫດການນັ້ນໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ ເມື່ອເວລາດີກັນ ຫຼືເຫດການກັບມາປົກກະຕິໃນຄອບຄົວ ຕົວເອງບໍ່ຮູ້ຈະໄປໄວ້ໜ້າຢູ່ໃສ ເພາະເຝົາຄອບຄົວຕົວເອງ ຢ່າງທີ່ວ່າກັນວ່າ ຄວາມໃນຢ່ານຳອອກ ຄວາມນອກຢ່ານນຳເຂົ້າ

3. ຕ້ອງເກັບຕົວເອງໄດ້ ມີສາມີແລ້ວ ຍັງເຮັດເປັນຄົນເປີດໃຜຊວນໄປໃສໄປໝົດ ຊາຍໃດ ຫຼື ມີຄົນມາຈີບກໍຍີ້ມໃສ່ປະເພດເຫງົາປາກເຫງົາໃຈ ທ່ຽວລົມກັບຄົນອື່ນຈົນເດິກດື່ນ ສາມີບໍ່ເປັນອັນທຳມາຫາກິນ ເພາະລະແວງເມຍປະຈຳ

4. ຕ້ອງເກັບຜົວໃຫ້ໄດ້ ມີຜົວເເລ້ວ ເວລາມີບັນຫາກັນ ຫຼື ຜິດຖຽງກັນ ເອົາສັກສີ ໜ້າມືດຄິດແຕ່ເອົາຊະນະໂດຍບໍ່ສົນ ອະນາຄົດ ຄິດແຕ່ຈະໄລ່ໄປ ແບບນີ້ເຂົາເອີ້ນວ່າໄລ່ຜົວ ບໍ່ເເມ່ນເກັບຜົວ ບໍ່ວ່າຫຍັງເຂົາເປັນຜົວເມຍຕ້ອງມີໜ້າທີ່ເກັບເຂົາໄວ້ໃຫ້ໄດ້ ຮັກສາຄວາມສຳພັນໃຫ້ດີ ເພາະໄດ້ເລືອກເຂົາເປັນຜົວຊີວິດແລ້ວ ຕໍ່ໃຫ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນປານໃດ ກໍຕ້ອງເກັບເອົາໄວ້ ຮູ້ຈັກໃຫ້ອະໄພ ຮູ້ຈັກໃຈເຢັນ ອັນໃດພໍຍອມ ກະຍອມ ບໍ່ຕ້ອງເອົາຊະນະກັນ.

ຊີວິດຄູ່ຈະຢືນຍາວໄດ້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈກັນ ແຕ່ກໍຕ້ອງມີແນ່ນອນຊ່ວງເວລາບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຫ້ອະໄພກັນ ຝ່າຍໜື່ງຮ້ອນ ຝ່າຍໜື່ງຕ້ອງເຢັນ ຖ້າຮ້ອນໆນຳກັນ ຊີວິດຄູ່ບໍ່ສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້ໄກ.