ໜາວຂ້າມປີ !! ອຸນຫະພູມຈະຫຼຸດລົງຕື່ມ 2-4 ອົງສາ 30 ທັນວາ ຫາ 03 ມັງກອນ 2021

ໜາວຂ້າມປີ !! ອຸນຫະພູມຈະຫຼຸດລົງຕື່ມ 2-4 ອົງສາ 30 ທັນວາ ຫາ 03 ມັງກອນ 2021

ໜາວຂ້າມປີ !! ອຸນຫະພູມຈະຫຼຸດລົງຕື່ມ 2-4 ອົງສາ 30 ທັນວາ ຫາ 03 ມັງກອນ 2021

ໃນໄລຍະ ສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ! ຈົ່ງກຽມພ້ອມຮັບມື້ ກັບສະພາບໜາວດັ່ງກ່າວ

.

.

 

ຂ່າວ