ບັນເທີງ

ໃຜບໍ່ມັກເຮົາຈົ່ງຢ່າໄປແຄ ເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງິນເຮົາໃຊ້ ເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຫ້ເຮົາກິນ

ໃຜບໍ່ມັກເຮົາຈົ່ງຢ່າໄປແຄ ເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງິນເຮົາໃຊ້ ເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຫ້ເຮົາກິນ ຢ່າໃສ່ໃຈເຂົາໃຫ້ເສຍເວລາໄປລ້າ

ເວລາມີຄົນຊັງເຈົ້າອາດເພາະເຫດຜົນ3 ຂໍ້ນີ້:
1. ເຈົ້າຄືພາບສະທ້ອນຂອງສິ່ງທີ່ເຂົາຢາກເປັນແຕ່ບໍ່ສາມາດເປັນໄດ້ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ອີດສາເຈົ້າ.

2. ວິທີທີ່ເຂົາຈະຮູ້ສຶກດີຄືພະຍາຍາມຫາຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງເຈົ້າເພາະເຂົາມີເກືອບທຸກຢ່າງທີ່ທຽບກັບເຈົ້າບໍ່ໄດ້.

3. ເຂົາບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ມັກເຈົ້າແຕ່ເຂົາບໍ່ມັກທຸກຄົນທີ່ດີກວ່າເຂົາເພາະເລີກໆແລ້ວເຂົາບໍ່ພໍໃຈໃນຕົວເອ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ສຳຄັນວ່າເຂົາເບິ່ງເຈົ້າແນວໃດເວລາມີຄົນບໍ່ມັກເຈົ້າຢ່າໄປສົນໃຈແຕ່ຈຳໄວ້ວ່າຄົນທີ່ດີກວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ມີເວລາມາຈ້ອງຈັບຜິດເຈົ້າຫຼືອິດສາໃຜ.ເທົ່ານີ້ເຈົ້າກໍຮູ້ແລ້ວວ່າຄົນແບບນີ້ບໍ່ມີຄ່າພໍທີ່ຈະຕ້ອງໄປສົນໃຈ ຍິ່ງເຈົ້າຕອບໂຕ້ໄປຍິ່ງເຂົ້າທາງເຂົາປ່ອຍໄປເຮົາປ່ຽນຄວາມຄິດເຂົາບໍ່ໄດ້ແຕ່ເຮົາປ່ຽນໃຫ້ຕົວເອງເດີນຈາກຄົນແບບນີ້ໄປໄດ້.

+ 4 ວິທີຮັບມືກັບຄົນທີ່ເຂົາບໍ່ມັກເຈົ້າແຕ່ເຮົາກໍຍັງມີຄວາມສຸກໄດ້

1. ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ : ຜູ້ທີ່ເຮັດຕົວແບບນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະມີບັນຫາແລະປະຕິເສດທີ່ຈະແກ້ໄຂຫຼືບໍ່ຢາກຮັບຮູ້ດ້ວຍຊ້ຳສາເຫດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມັກເຈົ້າອາດເປັນເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງເປັນຢູ່ແລ້ວມັນຄືສິ່ງທີ່ພວກເຂົາແອບຊື່ນຊົມໃນຕົວເຈົ້າຫຼືອິດສາເຈົ້ານັ້ນເອງດັ່ງນັ້ນພໍພວກເຂົາມີບັນຫາກັບເຈົ້າຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າມັນບໍ່ກ່ຽວຫຍັງກັບເຈົ້າເລີຍແຕ່ມັນເປັນບັນຫາຂອງພວກເຂົາເອງພະຍາຍາມຢູ່ຫ່າງໆຈາກຄົນເຫຼົ່ານີ້ແລະລອງຄິດໃນມຸມມອງຂອງພວກເຂົາແທນທີ່ຈະຮູ້ສຶກຕອບໂຕ້ກັບເຈົ້າອາດຈະສົງສານພວກເຂົາແທນກໍໄດ້.

2. ສະແດງນໍ້າໃຈ : ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຈົ້າຄວນມີນ້ຳໃຈແມ້ແຕ່ຄົນທີ່ໄຮ້ນ້ຳໃຈກັບເຈົ້າການສະແດງນ້ຳໃຈບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສົນໃຈວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຫຼືບໍ່ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາປະຕິບັດຕໍ່ເຈົ້າຕ່າງຫາກຄືສິ່ງທີ່ສະທ້ອນມຸມມອງແລະພຶດຕິກຳຂອງພວກເຂົາເອງຄົນໄຮ້ນ້ຳໃຈສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເຮັດຕົວໄຮ້ນ້ຳໃຈກັບທຸກຄົນຄົນຮອບຂ້າງຈະຮັບຮູ້ໄດ້ເອງວ່າແທ້ຈິງເຂົາມີນິໄສແນວໃດ.

3. ອວຍພອນໃຫ້ເຂົາຈາກໃຈຈິງ : ທຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະສູງສົ່ງພຽງໃດກໍ່ໜີຄຳວິຈານຫຼືຄຳຕິສິນນຳທາບໍ່ພົ້ນດອກດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຢ່າຄິດຫຼາຍເລີຍຈົ່ງເມີນເສີຍໃສ່ພວກເຂົາແລະຖ້າອວຍພອນໃຫ້ໄປແລ້ວພວກເຂົາບໍ່ຮັບຄຳອວຍພອນນັ້ນກໍຈະວົນກັບມາຫາເຈົ້າມີແຕ່ຂໍ້ດີເຫັນບໍ່ລະ.

4. ເມີນເສີຍໃສ່: ເວົ້າຫຍັງຫຼືເຮັດຫຍັງໃຫ້ພວກເຂົາກໍຍັງບໍ່ມັກເຮົາຢູ່ດີສະນັ້ນຢ່າໄປໃສ່ໃຈເລີຍທາງທີ່ດີຄືເຮົາຢ່າໄປສົນໃຈຄຳເວົ້າຫຼືເກັບມັນມາຄິດໃຫ້ຮົກສະໝອງໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາເອງໃຫ້ມີຄວາມສຸກຈະດີກວ່າເພາະທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວພວກເຂົາກໍຈະເຫັນເອງແລະວ່າເຈົ້ານະບໍ່ມີໃຜເຮັດຫຍັງໄດ້.