ຂໍ້ຄິດ

ໃຜທີ່ຮັກແມ່ຈະບໍ່ເລື່ອນຜ່ານບົດຄວາມນີ້ !! 13 ເລື່ອງຂອງແມ່ ທີ່ລູກທຸກຄົນເກືອບລືມໄປແລ້ວ

ໃຜທີ່ຮັກແມ່ຈະບໍ່ເລື່ອນຜ່ານບົດຄວາມນີ້ !! 13 ເລື່ອງຂອງແມ່ ທີ່ລູກທຸກຄົນເກືອບລືມໄປແລ້ວ

 

1. ເມື່ອເຮົາເກີດມາ ເຮົາອາດຮູ້ສຶກວ່າແມ່ຂອງເຮົາເຖົ້າແທ້ : ແຕ່ເຮົາຄົງລືມໄປວ່າເທື່ອໜຶ່ງແມ່ຂອງເຮົາເຄີຍງາມ ເຄີຍເປັນເດັກໄວລຸ້ນຊ່າງຝັນ ເພິ່ນຝັນວ່າມື້ໜຶ່ງຈະມີຄອບຄົວທີ່ໜ້າຮັກ ມີຜົວທີ່ດີ ມີລູກທີ່ດີ ມີຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນ ແຕ່ຊີວິດບໍ່ແມ່ນນິຍາຍທີ່ຈະຂຽນໄດ້ດັ່ງໃຈ ຊ່າງມັນເທາະບໍ່ເປັນຫຍັງ ເພິ່ນຄົງຄິດແນວນັ້ນ ເພາະຢ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດຊີວິດກໍ່ພາໃຫ້ເຮົາກັບເພິ່ນມາເຈິກັນຈົນໄດ້.

2. ນອກຈາກຕ້ອງແບກນໍ້າໜັກເກືອບ 15 ກິໂລກຮັມ : ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາເກືອບສິບເດືອນແລ້ວ ໃນວັນທີ່ເຮົາມືນຕາເບິ່ງໂລກ ຍັງເປັນວັນດຽວກັບວັນໜຶ່ງທີ່ເພິ່ນຕ້ອງເຈັບປວດທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ເຮົາອາດເຄີຍໄດ້ຍິນມາປະຈໍາວ່າການເກີດລູກມັນເຈັບຫຼາຍ ແຕ່ເຮົາບໍ່ມີວັນຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນໄດ້ແທ້ຈິງ ຈົນກວ່າເຖິງວັນທີ່ເຮົາຕ້ອງເກີດລູກເອງ ລອງເບິ່ງໜ້າແມ່ຂອງເຮົາໃນວັນນີ້ ເຮົາອາດລືມໄປແລ້ວກໍ່ໄດ້ວ່າຜູ້ຍິງຄົນນີ້ເຄີຍເຈັບປວດເພື່ອໃຫ້ເຮົາເກີດມາ.

3. ແມ່ຂອງເຮົາເຄີຍຮູບຮ່າງດີກວ່ານີ້ : ເຄີຍມີຜີວພັນທີ່ເປັ່ງປັ່ງກວ່ານີ້ ເພິ່ນເຄີຍງາມກວ່ານີ້ຫຼາຍ ຈົນເຖິງວັນທີ່ມີເຮົາ ຮູບຮ່າງຂອງເພິ່ນ ຜີວພັນຂອງເພິ່ນບໍ່ມີວັນຄືເກົ່າອີກຕໍ່ໄປ ເຮົາຮູ້ບໍ່ວ່າເພິ່ນຕ້ອງແບ່ງປັນຮ່າງກາຍຂອງເພິ່ນເພື່ອສ້າງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ເຮົາຮູ້ບໍ່ວ່າຫຼັງຈາກເກີດເຮົາອອກມາເສັ້ນຜົມຂອງເພິ່ນລົນເປັນຈຸກໆຢູ່ຫຼາຍເດືອນ ເຮົາຮູ້ບໍ່ວ່າຖ້າເພິ່ນບໍ່ມີເຮົາເພິ່ນຄົງຈະເປັນຜູ້ຍິງທີ່ມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາງາມກວ່ານີ້ອີກຫຼາຍເລີຍ.

4. ໃນອາດີດ ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງແມ່ເຄີຍເປັນຂອງເພິ່ນເອງ : ເພິ່ນຈະໄປໄສກໍ່ໄດ້ ຈະເຮັດອັນໃດກໍ່ໄດ້ ຈະທ່ຽວມ່ວນ ຫຼື ເຮັດເພື່ອໂຕເອງປານໃດກໍ່ໄດ້ ສິ່ງນີ້ໄດ້ປ່ຽນໄປຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ເຮົາມືນຕາເບິ່ງໂລກ ສອງເດືອນແລກທີ່ເຮົາເກີດມາ ແມ່ຂອງເຮົາຕ້ອງອຸ້ມເຮົາຕະຫຼອດເວລາ ເພາະເຮົາຮ້ອງໄຫ້ຕະຫຼອດເວລາ ເຮົາຕື່ນທຸກໆສອງຊົ່ວໂມງ ຂັບຖ່າຍທຸກໆສອງຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຕ້ອງຢູ່ໄກ້ຊິດເຮົາ ບໍ່ມີເວລາກິນ ບໍ່ມີເວລານອນ ບໍ່ມີເວລາໄປໃສມາໃສ ໜຶ່ງປີແລກທີ່ເຮົາຮຽນຍ່າງ ແມ່ຂອງເຮົາຕ້ອງຍ່າງຕາມເຮົາຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຮົາເປັນອັນຕະລາຍ ເງິນສ່ວນໃຫຍ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອຊື້ເຄື່ອງຈໍາເປັນໃຫ້ເຮົາ ຄ່າເກີດ ຄ່າຮັກສາ ຄ່າສັກຢາ ຄ່ານົມ ຄ່າເຄື່ອງນຸ່ງ ມັນບໍ່ງ່າຍເລີຍສໍາລັບເງິນກ້ອນນັ້ນທີ່ແມ່ຂອງເຮົາຫາກໍ່ສ້າງເນື້ອສ້າງໂຕ.

5. ເມື່ອເຮົາເຂົ້າຮຽນອະນຸບານ : ເຖິງມັນຈະເປັນເລື່ອງທໍາມະດາທີ່ເຮົາກັບເພິ່ນຕ້ອງຫ່າງກັນ ແຕ່ເພິ່ນກໍ່ເປັນຫ່ວງເຮົາຢູ່ດີ ເພິ່ນຄິດໃນໃຈວ່າ ຄ່າຮຽນອະນຸບານເປັນຫຍັງຄືແພງແທ້ ເມື່ອເພິ່ນຄິດໄດ້ແນວນັ້ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນໂຕຂອງເພິ່ນ ຈຶ່ງຖືກຫຼຸດຄຸນນະພາບລົງທັງໝົດ ກິນຖືກໆ ໃຊ້ເຄື່ອງຖືກໆ ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງຖືກໆ ເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນເວລານີ້ເຮົາຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າແມ່ຂອງເຮົາເກືອບບໍ່ໄດ້ໄປທ່ຽວອີກຕໍ່ໄປ ເວລາເພິ່ນຄິດເຖິງອະນາຄົດ ບໍ່ແມ່ນອະນາຄົດຂອງເພິ່ນ ແຕ່ເປັນອະນາຄົດຂອງລູກ ເພິ່ນບໍ່ແມ່ນາງເອກໃນຊີວິດຂອງໂຕເອງອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ຄວາມເປັນແມ່ຂອງເພິ່ນຫຼາຍຂື້ນທຸກໆເທື່ອ ເພິ່ນໄດ້ເຮັດອັນໃດອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າຊີວິດນີ້ຈະເຮັດໄດ້ ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ດີທີ່ສຸດ.

6. ເມື່ອເຮົາເປັນໄວລຸ້ນ : ທຸກຢ່າງເບິ່ງຈະຍາກຂື້ນອີກ ຈາກແມ່ທີ່ເຄີຍເປັນຄົນທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ເພິ່ນກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ອັນໃດເລີຍໃນສາຍຕາເຮົາ ເຮົາເລີ່ມມີສັງຄົມເປັນຂອງໂຕເອງ ເລີ່ມມີຄວາມລັບກັບແມ່ ເລີ່ມເວົ້າບໍ່ມ່ວນກັບແມ່ ເລີ່ມຄຽດໃຫ້ແມ່ຫຼາຍຂື້ນ ແຕ່ ເຮົາຮູ້ອັນໃດບໍ່ວ່າ ເຮົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍສະເໝີໃນສາຍຕາແມ່ຄົນເກົ່າ.

7. ເທື່ອທໍາອິດທີ່ເຮົາອົກຫັກ : ແມ່ລັກເບິ່ງເຮົາຢູ່ຫ່າງໆ ເພິ່ນອາດບອກວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຄຽດຊັງຄົນໆນັ້ນທີ່ຖີ້ມເຮົາໄປ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເພິ່ນຊັງຫຼາຍ ເພິ່ນຄິດສະເໝີວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງໄປເສຍນໍ້າຕາໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ຮັກເຮົາ ມັນມີສິດອັນໃດມາເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈ ເປັນຫຍັງເຮົາບໍ່ຫັນກັບມາເບິ່ງເພິ່ນ ຕອນນັ້ນເຮົາລືມໄປແລ້ວວ່າໃຜຮັກເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພິ່ນຢາກຈະບອກເຮົາວ່າ ໃຜຈະຖີ້ມເຮົາກະຊ່າງ ມັນ ແຕ່ຊົ່ວຊີວິດນີ້ເພິ່ນຈະເປັນຄົນທີ່ຮັກເຮົາຈົນມື້ຕາຍ.

8. ເມື່ອເຮົາຮຽນຈົບ ແມ່ຂອງເຮົາຍິ່ງດີໃຈກວ່າເຮົາຫຼາຍເທົ່າ : ເຮົາໄດ້ໃບປະລິນຍາມາໜຶ່ງໃບ ແຕ່ສໍາລັບເພິ່ນກວ່າຈະພາເຮົາມາເຖິງບ່ອນນີ້ໄດ້ ເພິ່ນກໍ່ຜ່ານອັນໃດຫຼາຍຢ່າງ ເພິ່ນເບິ່ງເຮົາຖ່າຍຮູບກັບໝູ່ ຄິດເຖິງເລື່ອງລາວໃນອາດີດ ຄິດເຖິງວັນເກົ່າໆ ບໍ່ວ່າຈະ ແຕ່ງໜ້າໄດ້ເບິ່ງແກ່ປານໃດໃນມື້ຮັບປະລິນຍາ ເຮົາກໍ່ສະຫງ່າງາມທີ່ສຸດໃນສາຍຕາຂອງເພິ່ນຢູ່ດີ.

9. ມື້ທໍາອິດຂອງການເຮັດວຽກຄືວັນເປີດໂລກໃບໃໝ່ສໍາລັບເຮົາ : ເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນໂລກໃບໃໝ່ ຄະນະທີ່ທ່ານຢູ່ໃນໂລກໃບເກົ່າ ເຮົາເບິ່ງໄປໄກເຖິງຝັ່ງຝັນ ຄະນະທີ່ເພິ່ນຍັງຄິດເຖິງເຮົາໃນວັນວານຫຼາຍຂື້ນ ເຮົາບອກເພິ່ນວ່າເຮົາບໍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ແລະ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເພິ່ນໃຈຫາຍ ເຮົາບໍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍໄດ້ແນວໃດ ເມື່ອໃນຮ້ວງຄວາມຊົງຈໍາຂອງເພິ່ນເຮົາຍັງຫ້ອງໄຫ້ງໍແງຢູ່ເລີຍ ເຮົານັບມື້ຈະໄປໄກຈາກເພິ່ນ ມີຄວາມຄິດເປັນຂອງໂຕເອງ ມີເປົ້າໝາຍເປັນຂອງໂຕເອງ ມີຄົນຮັກເປັນຂອງໂຕເອງ ເຮົາຝັນເຖິງວຽກງານທີເຮົາຢາກຈະເຮັດ ເຮົາລືມໄປແລ້ວວ່າແມ່ຂອງເຮົາລ້ຽງເຮົາມາດ້ວຍອາຊີບອັນໃດ ຊີວິດຂອງເຮົາກໍາລັງພຸ້ງທະຍານ ຄະນະທີ່ຊີວິດຂອງເພິ່ນກໍາລັງນັບເວລາຖອຍຫຼັງ.

10. ເຮົາໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ແມ່ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນອີກຫຼາຍຄົນ ມີຄົນເຂົ້າມາ ແລະ ຈາກໄປ : ແຕ່ເພິ່ນກໍ່ຍັງເບິ່ງເຮົາຢູ່ຫ່າງໆໃນຊ້ວງເວລານີ້ ເຖິງວ່າຈະເຂົ້າມາໄກ້ໆໃນຊີວິດຂອເຮົາເພິ່ນຍັງບໍ່ກ້າ ເພິ່ນຈະກ້າໄດ້ແນວໃດໃນເມື່ອເພິ່ນບໍ່ຮູ້ອັນໃດເລີຍໃນໂລກຂອງເຮົາ ເພິ່ນກາຍເປັນຄນບໍ່ທັນໂລກ ຄະນະທີ່ເຮົາກໍາລັງສ້າງໂລກໃບໃໝ່ທີ່ເພິ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກ ມີຫຼາຍຢ່າງໃນຊີວິດເຮົາທີ່ເພິ່ນສົງໃສແຕ່ບໍ່ກ້າຖາມ ຊ່ວງເວລານີ້ເພິ່ນໄດ້ກາຍເປັນອາກາດທີ່ເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນໄປແລ້ວ.

11. ໃນທີ່ສຸດຊີວິດຂອງເພິ່ນກໍ່ເດີນທາງມາເຖິງຈຸດນີ້ຈົນໄດ້ : ເຮົາມີຄອບຄົວເປັນຂອງໂຕເອງ ກັບໃຜຄົນໜຶ່ງ ຫຼື ເຮົາຕັດສິນໃຈຢູ່ພຽງລໍາພັງ ກັບຄວາມຄິດໜຶ່ງທີ່ເພິ່ນບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຖ້າເຮົາມີຄອບຄົວ ເຮົາຈະເຫັນວ່າເພິ່ນເລີ່ມຫ່ວງເຮົາຫຼາຍຂື້ນ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີຄອບຄົວເຮົາກໍ່ຈະເຫັນວ່າເພິ່ນຫ່ວງເຮົາຫຼາຍຂື້ນເຊັ່ນກັນ ເຮົາຮູ້ບໍ່ວ່າເພິ່ນເລີ່ມຄິດເຖິງຄວາມຕາຍແລ້ວ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍບອກເຮົາ ເພິ່ນເລີ່ມຢ້ານວ່າຈະເປັນໂລກຮ້າຍ ເປັນໂລກມະເຮັງ ຫຼື ໂລກອັນໃດທີ່ຄົນເຖົ້າແກ່ເຂົາເປັນກັນ ເພິ່ນຄິດເພິ່ນຢ້ານ ມີເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຜຸດຂື້ນມາໃນໃຈຂອງເພີ່ນ ເຮົາຈະພົບຄົນດີທີ່ຈະເບິ່ງແຍ່ງເຮົາໄດ້ຊົ່ວຊີວິດຫຼືບໍ່ ແລະ ຖ້າເຮົາພົບແລ້ວ ເຂົາຄົນນັ້ນຈະຖີ້ມເຮົາໄປຫຼືບໍ່ ເພິ່ນກໍ່ເປັນພຽງແຕ່ຄົນແກ່ໆຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນຫ່ວງລູກໂຕເອງ ຮູ້ທັງຮູ້ວ່າບໍ່ຄວນຍຶດຕິດ ແຕ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຍຶດຕິດໃນຄວາມສຸກຄວາມທຸກຂອງເຮົາ ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍເຮັດມັນໄດ້ເລີຍ.

12. ຊີວິດຂອງເຮົາກໍາລັງລຸ້ງໂລດ ຄະນະທີ່ຊີວິດຂອງເພິ່ນກໍາລັງລ້ວງໂລຍ : ເພິ່ນອາດເບິ່ງເຮົາໃນບາງມື້ ນຶກເຖິງເຮົາໃນຍາມໄວເຍົາແລ້ວບອກກັບໂຕເອງວ່າ ທັງໝົດໃນຊີວິດເຮົາຜ່ານມັນມາໄດ້ແນວໃດ ຊ່າງໜ້າອັດສະຈັນ ທຸກຢ່າງເປັນຄືຝັນ ເພິ່ນເຄີຍເປັນເດັກນ້ອຍ ເຄີຍຫຼີ້ນຕຸກກະຕາ ເຄີຍເປັນສາວນ້ອຍຊ່າງຝັນ ແລ້ວເພິ່ນກໍ່ເປັນໄວລຸ້ນ ເຄີຍມີສິ່ງທີ່ຢາກມີ ແລະ ຢາກເປັນ ເພິ່ນພົບພໍ່ຂອງເຮົາ ເກີດຄວາມຮັກ ແລ້ວກໍ່ມີເຮົາ ແລ້ວຊີວິດກໍ່ພາເພິ່ນເດີນທາງມາໄກເກີນກວ່າທີ່ເພິ່ນຈະຄາດຄິດ ເຊື່ອເລີຍວ່າເພິ່ນເກືອບບໍ່ເຄີຍຈິນຕະນາການໄວ້ເລີຍວ່າເພິ່ນຈະມີລູກແບບເຮົາ ແຕ່ເຮົາກໍ່ເປັນລູກຂອງເພິ່ນ ເຖິງວ່າເຮົາຈະເປັນລູກທີ່ດີ ແລະ ເຖິງວ່າເຮົາຈະເປັນລູກທີ່ບໍ່ດີ ເຮົາກໍ່ເປັນລູກຂອງເພິ່ນ ຊີວິດຂອງເພິ່ນພາເພິ່ນມາໄກຫຼາຍ ແລະ ເຮົາເຊິ່ງເປັນລູກຂອງເພິ່ນກໍ່ພາເພິ່ນມາໄກຫຼາຍ ໄກຈົນເພິ່ນເກືອບລືມໄປແລ້ວ ເພິ່ນເກືອບຈື່ບໍ່ໄດ້ຊໍ້າວ່າຊີວິດຂອງເພິ່ນກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເກີດມານັ້ນເປັນແນວໃດ.

13. ມື້ໜຶ່ງ ເພິ່ນເອີ້ນເຮົາເຂົ້າໄປພົບ : ເພິ່ນເວົ້າບາງຢ່າງຄືມັນເລື່ອນລອຍ ຄໍາເວົ້ານັ້ນເບົາບາງ ຄືບໍ່ມີອັນໃດ ເພິ່ນເລີ່ມຮູ້ວາລະຂອງເພິ່ນແລ້ວ ເພິ່ນເລີ່ມຕະໜັກແລ້ວວ່າເຮົາກັບເພິ່ນຕ້ອງຈາກກັນຕະຫຼອດໄປ ແຕ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ດອກວ່າເຮົາມີຄວາມໝາຍ ກັບເພິ່ນຫຼາຍປານໃດ ເຖິງວ່າເຮົາຄິດວ່າເຮົາຮູ້ ແຕ່ນັ້ນຊ່າງຫ່າງໄກກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເພິ່ນທີ່ມີຕໍ່ເຮົາ ເຮົາລືມເລື່ອງລາວຫຼາຍຢ່າງລະຫວ່າງເຮົາກັບເພິ່ນ ບາງເທື່ອເພິ່ນແນມເບິ່ງເຮົາ ພູມໃຈ ດີໃຈ ແລະ ເສຍໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ ຊີວິດກໍ່ເປັນແນວນີ້ ໃກ້ໝົດເວລາຂອງເພິ່ນເຕັມທີ ສາຍລົມພັດຜ່ານເບົາໆ ແລ້ວຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຮັກເຮົາທີ່ສຸດກໍ່ດັບໄປ.
ແດ່ຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າເປັນແມ່ທົ່ວທັງໂລກ ຂໍໃຫ້ລູກທຸກຄົນອ່ານແລ້ວຄິດຕາມ ຂໍ້ໃຫ້ແມ່ທຸກຄົນອ່ານແລ້ວຄິດຕາມ ຄວາມຮັກຂອງແມ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສະເໝີ ແລະ ມັນຈະເປັນເຊັ່ນນີ້ໄປຊົ່ວອາວະສານ. ໃຜຮັກແມ່ຈົ່ງແຊຣ໌ອອກໄປເພື່ອໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳເດີ້.