ໃຜຈະເວົ້າໃຫ້ແບບໃດ ກໍຊ່າງເຂົາ ປາກເຂົາ ບໍ່ແມ່ນປາກເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງເກັບມາໃສ່ໃຈ ໃຫ້ເສຍເວລາ

ໃຜຈະເວົ້າໃຫ້ແບບໃດ ກໍຊ່າງເຂົາ ປາກເຂົາ ບໍ່ແມ່ນປາກເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງເກັບມາໃສ່ໃຈ ໃຫ້ເສຍເວລາ

ໃຜຈະເວົ້າໃຫ້ແບບໃດ ກໍຊ່າງເຂົາ ປາກເຂົາ ບໍ່ແມ່ນປາກເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງເກັບມາໃສ່ໃຈ ກໍພໍແລ້ວ

ຈົ່ງໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ຢ່າເອາຄຳເວົ້າຂອງຄົນອື່ນມາໃສ່ໃຈ ໃຫ້ເມື່ອຍເລີຍ ມັນເສຍເວລາທຳມາຫາກິນ ຢ່າໃຫ້ຄຳເວົ້າຂອງໃຜ ມາທຳຮ້າຍໄດ້ຄວາມມຸ້ງຫມາຍ ເອົາໃຈເຮົາ ຈະດີໄດ້ ດ້ວຍເຮົາ ເຝົ້າແຕ່ສ້າງ ຈະຊົ່ວແດ່ ຕ່າງເຮັດ ນຳມານັ່ນ ຢູ່ທີ່ຕົວຢ້ານເຮັດດີກັນ ເຮົາເທົ່ານັ້ນ ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມດີ ທີ່ຄວນເຮັດ ໃຜວ່າເຮົາກໍ່ຢ່າເອົາມາຖືຊາ ໃຜຈະວ່າຊ່າງເຂົາເຮົາບໍ່ໄປສົນ ຈະດີ ຊົ່ວ ຢູ່ທີ່ຕົວຢ່າກັງວົນ ບໍ່ແມ່ນຄົນໃຜເຂົາວ່າເຮົາມາ ຢ່າໄປທຸກກັງວົນຄຳຄົນຫຼາຍ ຄວນຮູ້ຈັກຈື່ຈຳເຮັດສຸກໄດ້ ໃຜຈະວ່າກະຊ່າງເຂົາບໍ່ເສົ້າໃ ຈ ຈະທຸກໄປເຮັດຫຍັງໃຜວ່າເຮົາ
ຂໍ້ຄິດ ຄຳຄົມ ເຂົາຈະເວົ້າແບບໃດກໍ່ຊ່າງເຂົາ ປາກເຂົາ ບໍ່ແມ່ນປາກເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງເກັບມາໃສ່ໃຈ

5 ວິທີ ຮັບມືຄົນທີ່ບໍ່ມັກເຮົາ ແລະ ເຮົາກໍ່ຢັງມີຄວາມສຸກໄດ້

1 ສະແດງນໍ້າໃຈ : ບາງເທື່ອອາດເວົ້າງ່າຍ ແຕ່ເຮັດຍາກ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄວນມີນ້ຳໃຈ ລວມທັງກັບຄົນທີ່ໄຮ້ນ້ຳໃຈກັບເຮົາ ການສະແດງນ້ຳໃຈບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສົນໃຈວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນນ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍປານໃດ ບໍ່ຄວນໄປຕັດສິນຜູ້ອື່ນຈາກຄຳເວົ້າຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາປະຕິບັດຕໍ່ເຈົ້າຕ່າງຫາກຄືສິ່ງທີ່ສະທ້ອນມຸມມອງ ແລະ ພຶດຕີກຳຂອງພວກເຂົາເອງ ຄົນໄຮ້ນ້ຳໃ ຈສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເຮັດຕົວໄຮ້ມາລະຍາດກັບຕົວເອງ ທີ່ສຳຄັນຍັງລາມໄປເຖີງຄົນຮອບຂ້າງເຈົ້ານຳ.

2 ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ : ຜູ້ທີ່ເຮັດຕົວໜ້າລັງກຽດ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະມີປັນຫາ ແລະ ປະຕິເສດ ທີ່ຈະແກ້ໄຂ ຫຼືອ ທັງທີ່ຈະຮັບຮູ້ນຳຊໍ້າສາເຫດທີ່ພວກເຂົາຊັງເຈົ້າ ອາດເປັນເພາະພວກເຂົາຊັງຕົວເອງ ເຂົາເຖີງຊັງຄົນອື່ນໄປນຳ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຊັງແທ້ໆ ແລ້ວມັນຄືສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມັກຮັກໃນຕົວເຈົ້າ ຫຼື ອິດສາເຈົ້ານັ່ນເອງ ດັ່ງນັ້ນພໍພວກເຂົາມີປັນຫາກັບເຈົ້າໂປດເຂົ້າໃຈວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຊັງຫຍັງກັບເຈົ້າເລີຍ ແຕ່ມັນເປັນໄປ ຫາຂອງພວກເຂົາເອງ ພາຍາມຢູ່ຫ່າງໆຈາກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ລອງຄິດໃນມຸມມອງຂອງພວກເຂົາ ແທນທີ່ຈະຮູ້ສຶກຊັງເຈົ້າ ເຈົ້າອາດຈະສົງສານພວກເຂົາແທນກໍ່ໄດ້.

3 ຢ່າໄປກຽດຊັງ : ໃຜບໍ່ມັກເຮົາກໍ່ຢ່າໄປຕອບໂຕ້ ເພາະຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຈະກາຍເປັນຄົນໜ້າລັງກຽດເອງ ໃຫ້ອະໄພພວກເຂົາ.

4,ອວຍພອນໃຫ້ເຂົາຈາກໃຈແທ້ ແລະ ຢ່າລືມມີນໍ້າໃຈ ແລະ ມອບຄວາມຮັກໃຫ້ພວກເຂົານຳລະ ທຸກຄົນບໍ່ວ່າສູງສົ່ງເທົ່າໃດກໍ່ຫນີຄຳວິຈານ ຫຼື ຄຳຕິ ນິນທາບໍ່ພົ້ນດອກ ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຢ່າຄິດຫຼາຍໄປເລີຍ ຈົ່ງເມິນເສີຍໃສ່ພວກເຂົາ ແລະ ຖ້າອວຍພອນໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ກໍ່ຈົ່ງເຮັດ ຄຳສາບແຊ່ງ ຫຼື ຄຳເວົ້າຮ້າຍໆກໍ່ຈະຍ້ອນກັບໄປຫາຜູ້ພເວົ້າເອງແຫລະ ຫຼື ຖ້າອວຍພອນໃຫ້ໄປແລ້ວພວກເຂົາບໍ່ຮັບ ດຽວຄຳອວຍພອນນັ້ນກໍ່ຈະກັບມາຫາເຈົ້າເອງ ມີແຕ່ຂໍ້ດີເຫັນບໍ່າລະ

5 ເມິນເສີຍໃສ່ເຂົາແທ້ ບໍ່ຕ້ອງຄິດນຳເຮັດຄືວ່າບໍ່ໄດ້ຍິນຫຍັງ ຄົນທີ່ເຂົາບໍ່ມັກຮັກເຮົານະ ເວົ້າຫຍັງ ື ເຮັດຫຍັງໃຫ້ພວກເຂົາກໍ່ຢັງບໍ່ມັກເຮົາຢູ່ດີ ສະນັ້ນຢ່າໄປໃສ່ໃຈເລີຍ ທາງທີ່ດີຄືເຮົາຢ່າໄປສົນໃຈຄຳເວົ້າ ຫຼື ເກັບມັນມາຄິດໃຫ້ຮົກສະໝອງ ໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາເອງ ໃຫ້ມີຄວາມສຸກຈະດີກວ່າ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວ ພວກເຂົາກໍ່ຈະເຫັນເອງແຫລະ ວ່າເຈົ້ານະບໍ່ມີໃຜເຮັດຫຍັງໄດ້.

ອ່ານແລ້ວ ສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍຂອບໃຈ…

 

ຂໍ້ຄິດ