ໃນຍາມທີ່ເຮົາຕົກອັບ ລຳບາກ ຈະມີໃຜຢາກຮູ້ຈັກເຮົາ ຈະມີໃຜຍັງຢາກຄົບເຮົາຢູ່

ໃນຍາມທີ່ເຮົາຕົກອັບ ລຳບາກ ຈະມີໃຜຢາກຮູ້ຈັກເຮົາ ຈະມີໃຜຍັງຢາກຄົບເຮົາຢູ່

ໃນຍາມທີ່ເຮົາຕົກອັບ ລຳບາກ ຈະມີໃຜຢາກຮູ້ຈັກເຮົາ ຈະມີໃຜຍັງຢາກຄົບເຮົາຢູ່

ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຢູ່ກັບຄົນຫຼາກຫຼາຍປະເທດ ບໍ່ໄດ້ຢຸ່ຕົວຄົນດຽວໃນໂລກໃບນີ້

ແຕ່ການມີຄົນທີ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ແບບໃດວ່າເຂົາມີຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ເຂົາມີຄວາມຫ່ວງໄຍເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ຫາກເຈົ້າຍັງບໍ່ເຄີຍຕົກອັບ ຊີວິດລຳບາກ

ຕົວເຮົາເອງຈະຮູ້ຈັກຄົນຫຼາຍປານໃດ ຖ້າຫາກເຮົາຮູ້ຈັກຄົນຫຼາຍ ໃຫ້ລອງຖາມຕົວເອງເບີ່ງວ່າ

ໃນເວລາຕົວເຮົາຕົກອັບ ລຳບາກ ຊີວິດລຳບາກ ມີບັນຫາ ບໍ່ມີເງິນໃຊ້ ໃຜແນ່ຍັງຢາກຢູ່ຄຽງຂ້າງເຮົາ

ຍັງຢາກຄົບເຮົາ ຍັງຢາກຮູ້ຈັກເຮົາ ຄົນແບບນີ້ຈະຍັງເຫຼືອຈັກຄົນທີ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນຍາມທີ່ລຳບາກ

ຄົນທີ່ຄ່ອຍຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາໃນຍາມຊີວີດລຳບາດຂັດສົນ ຄົນທີ່ເປັນໝູ່

ໃຫ້ກຳລັງໃຈຢູ່ຄຽງຂ້າງຈະຍັງເຫຼືອຈັກຄົນໃນຕອນນັ້ນ ຕອນລຳບາກນັ້ນລະຈະຊັດເຈນວ່າໃຜຄົບກັບເຮົາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ

ຢ່າບອກເລີຍວ່າໃຜຕໍ່ໃຜ ວ່າເຮົາມີຄົນຮັກເຮົາຫຼາກຫຼາຍ ຄົນລໍຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍ

ຖ້າບໍ່ພົບຈຸດທີ່ຊີວີດລຳບາກ ມັນກໍບໍ່ແນ່ນອນສະເໝີໄປ ຈະຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາຍາມລຳບາກ

ມີບາງຄົນທີ່ຍື່ນມາຊ່ວຍແຕ່ກໍໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ຈະພົບໝູ່ປະເພດນີ້ ຖ້າໃຜພົບກໍຖືວ່າດຫຼາຍ.

 

ຂໍ້ຄິດ