ຄວາມເຊື່ອ

ໂມທະນາສາທຸນຳ ສອງຕູ້ໄວ 80 ຖວາຍທີ່ດິນນາຕອນສຸດທ້າຍໃຫ້ສ້າງວັດ

ໂມທະນາສາທຸນຳ ສອງຕູ້ໄວ 80 ຖວາຍທີ່ດິນນາຕອນສຸດທ້າຍໃຫ້ສ້າງວັດ

ສ້າງກຸສົນບັ້ນປາຍຊີວິດ ສອງຕູ້ໄວ80ປີຖວາຍທີ່ດິນນາຕອນສຸດທ້າຍໃຫ້ສ້າງວັດ.

ອານຸໂມສາທຸນຳເດີ້ພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ໄວ80ປີ ຖວາຍທີ່ດິນນາຕອນສຸດທ້າຍ ໃຫ້ຄູບາລູກຊາຍ ສ້າງວັດເປັນບ່ອນກໍ່ສ້າງທຳມະຄວາມດີ

ຮ່ວມອານຸໂມທະນາບຸນນຳ ພໍ່ຕູ້, ແມ່ຕູ້ ໄວ 80 ປີ ທີ່ມທີ່ມີໃຈບຸນກຸສົນ ຖວາຍທີ່ດິນນາຕອນສຸດທ້າຍ ໃຫ້ຄູບາລູກຊາຍ ສ້າງວັດ

ເລື່ອງນີ້ຢູ່ປະເທດໄທ, ຈັງຫວັດສີສະເກດ ສາທຸນຳເດີ້