ໂມທະນາສາທຸນຳ ສອງຕູ້ໄວ 80 ຖວາຍທີ່ດິນນາຕອນສຸດທ້າຍໃຫ້ສ້າງວັດ

ໂມທະນາສາທຸນຳ ສອງຕູ້ໄວ 80 ຖວາຍທີ່ດິນນາຕອນສຸດທ້າຍໃຫ້ສ້າງວັດ

ໂມທະນາສາທຸນຳ ສອງຕູ້ໄວ 80 ຖວາຍທີ່ດິນນາຕອນສຸດທ້າຍໃຫ້ສ້າງວັດ

ສ້າງກຸສົນບັ້ນປາຍຊີວິດ ສອງຕູ້ໄວ80ປີຖວາຍທີ່ດິນນາຕອນສຸດທ້າຍໃຫ້ສ້າງວັດ.

ອານຸໂມສາທຸນຳເດີ້ພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ໄວ80ປີ ຖວາຍທີ່ດິນນາຕອນສຸດທ້າຍ ໃຫ້ຄູບາລູກຊາຍ ສ້າງວັດເປັນບ່ອນກໍ່ສ້າງທຳມະຄວາມດີ

ຮ່ວມອານຸໂມທະນາບຸນນຳ ພໍ່ຕູ້, ແມ່ຕູ້ ໄວ 80 ປີ ທີ່ມທີ່ມີໃຈບຸນກຸສົນ ຖວາຍທີ່ດິນນາຕອນສຸດທ້າຍ ໃຫ້ຄູບາລູກຊາຍ ສ້າງວັດ

ເລື່ອງນີ້ຢູ່ປະເທດໄທ, ຈັງຫວັດສີສະເກດ ສາທຸນຳເດີ້

 

ຄວາມເຊື່ອ