ຂໍ້ຄິດ

ແມ່…ເຖີງຈະຈົ່ມ ເວົ້າດຸ ຈະດ່າ ແຕ່ກໍເປັນຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ແລະ ຫ່ວງໃຍເຮົາທີ່ສຸດ

ແມ່ເຖີງຈະຈົ່ມ ເວົ້າດຸ ຈະດ່າ ແຕ່ກໍເປັນຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ແລະ ຫ່ວງໃຍເຮົາທີ່ສຸດ

ຫຼາຍຄົນອາດເຄີຍຄິດວ່າ ການທີ່ແມ່ຈົ່ມ ເວົ້າດຸ ແລະ ດ່າເຮົານັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາລຳຄານ ແລະ ເຮົາບໍ່ມັກທີ່ສຸດ

ແຕ່ຢ່າລືມວ່າ ຖ້າແມ່ບໍ່ຮັກ ແລະ ຫ່ວງເຮົາ ເເມ່ຄົງບໍ່ຈົ່ມ ບໍ່ເວົ້າ ແລະ ບໍ່ດ່າ ໃຫ້ເມື່ອຍປາກລາວດອກ

ເຮົາອາດຈະເບີ່ງວ່າການກະທຳຂອງແມ່ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກເບື່ອ ແລະ ຫງຸດງິດ ເວລາທີ່ທ່ານຕໍ່ວ່າເຮົາ ຫຼື ຈີ້ຈໍ້າຈົ່ມ ເວົ້າເຮົາຕະຫຼອດ

ນັ້ນອາດເປັນສາເຫດເປັາເພາະ ເຮົາອາດເຮັດຕົວບໍ່ດີ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ກໍເລີຍຖືກລາວຈົ່ມ ລາວເວົ້າ ແລະ ບາງຄັ້ງລາວອາດເວົ້າແຮງດ້ວຍການດ່າ

ແຕ່ຖ້າເຮົາເຮັດຕົວດີໆ ບໍ່ຂັດລາວ ແລະ ຖືກຕ້ອງບໍ່ຜິດສັງຄົມ ແລະ ບໍ່ຂີ້ຄ້ານເຮັດວຽກ ລວມເຖີງພຶດຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຜິດໆ ແມ່ກໍຄົງບໍ່ຈົ່ມ ບໍ່ເວົ້າ ແລະ ບໍ່ດ່າເຮົາດອກ ລາວແຮງຈະຍ້ອງເຮົາດ້ວຍຊໍ້າ

ຫຼາຍຄົນກໍຖືວ່າໂຊກດີຫຼາຍ ທີ່ຍັງມີແມ່ ຄ່ອຍຈົ່ມ ຄ່ອຍເວົ້າ ຄ່ອຍເຕືອນສະຕິລູກ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ບາງຄົນກັບບໍ່ມີໂອກາດແບບນັ້ນແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ແມ່ຈາກໄປແລ້ວບໍ່ມີວັນກັບມາອີກແລ້ວ

ເພາະສະນັ້ນ ໃນວັນທີ່ທ່ານຍັງຢູ່ກັບເຮົາ ເຮົາກໍຄວນເຮັດດີກັບທ່ານໃຫ້ຫຼາຍ ຟັງຄຳສັ່ງສອນລາວ ລາວຈະດ່າ ຈະເວົ້າຈົ່ມ ກະຊ່າງລາວ ໃຫ້ເກັບມາຄິດຈະດີກວ່າ ວ່າລາວເຮົານັ້ນລະ

ຖ້າວັນໜື່ງທ່ານບໍ່ຢູ່ແລ້ວ ຈະຄິດເຖີງທ່ານ ແຕ່ກໍເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ໄດ້ແຕ່ເສຍດາຍທີ່ບໍ່ເຮັດດີກັບທ່ານຕອນທີ່ຍັງມີໂອກາດ

ດັ່ງນັ້ນ ແມ່ດ່າ ແມ່ຈົ່ມ ແມ່ເວົ້າ ເພາະເຮົາເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ທ່ານເວົ້າໃຫ້ເຮົາ ເພາະທ່ານຮັກ ແລະ ຫ່ວງໄຍເຮົາທີ່ສຸດ ຖ້າທ່ານບໍ່ຮັກ ທ່ານຈະບໍ່ເວົ້າໃຫ້.