ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກຊະນິດ !! ສະເພາະແອັດຊັງທໍາມະດາບວກເພີ່ມ 270 ກີບ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກຊະນິດ !! ສະເພາະແອັດຊັງທໍາມະດາບວກເພີ່ມ 270 ກີບ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກຊະນິດ !! ສະເພາະແອັດຊັງທໍາມະດາບວກເພີ່ມ 270 ກີບ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກຊະນິດ ໂດຍກໍານົດແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 380 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ ແລະ ກາຊວນປັບຂຶ້ນ 270 ກີບຕໍ່ລິດ.

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ  ສະບັບເລກທີ 0119/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2021 ເລື່ອງ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍລາຄາໃໝ່ນີ້ ໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນເວລາ 6:00ໂມງ ຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ການປັບລາຄາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດຄັງແຮນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດລົງຄື ແອັດຊັງພິເສດ 50ກີບຕໍ່ລິດ; ແອັດຊັງທໍາມະດາ ແລະ ກາຊວນ ຫຼຸດລົງ 100 ກີບຕໍ່ລິດຕໍ່ຊະນິດ ແລະ ປັບລາຄາແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 380​ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບຂຶ້ນ 270 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 270 ກີບຕໍ່ລິດ.

ການຄິດໄລ່ພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄິດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0129/ກຄພນ.ຄສລ, ລົງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2021 ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ. ທັ້ງນີ້ ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປໍ້າຂາຍຍ່ອຍຂອງຕົນ ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0081/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021.

 

ຂ່າວ