ຂໍ້ຄິດ

ເຮົາບໍ່ຄວນໄປຮັກຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເຮົາ ເພາະມັນເປັນການດູຖູກຕົວເຮົາເອງ

ເຮົາບໍ່ຄວນໄປຮັກຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເຮົາ ເພາະມັນເປັນການດູຖູກຕົວເຮົາເອງ

ຄົນເຮົາເມື່ອມີມີການຄົບຫາກັນກັບໃຜຄົນໜື່ງແລ້ວ ຍອມມີຈຸດອີ່ມຕົວຂອງຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນ ແນ່ນອນໃນນັ້ນຝ່າຍໃດໜື່ງຕ້ອງປ່ຽນໄປ ເລີ່ມຮັກກັນນ້ອຍລົງ ໃນຂະນະທີ່ອີກຝ່າຍຮັກກັນກັນຫຼາຍຂື້ນ

ເຊີ່ງບາງຄັ້ງ ຝ່າຍທີ່ຮັກຫຼາຍ ກໍຕ້ອງຍອມອົດທົນເພື່ອບໍ່ຢາກຈົບຄວາມສຳພັນ ເສຍດາຍເວລາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ສ້າງຮ່ວມກັນມາ

ຈົນບາງຄັ້ງຫຼຸດຄຸນຄ່າຂອງຕົວເອງ ຈົນເບີ່ງຄືຄົນໂງ່ ທີ່ຍອມທັງໆທີ່ກໍຮູ້ວ່າສຸດທ້າຍມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້

ໃຜທີ່ເຂົາບໍ່ເຫັນຄ່າເຮົາ ເຮົາກໍ່ຄວນບໍ່ສົນໃຈ ເພາະຢ່າລືມວ່າຕໍ່ໃຫ້ເຮົາທຸ່ມເທໄປເທົ່າໃດ ເຂົາກໍ່ບໍ່ເຫັນຄ່າ ສູ້ເອົາເວລາໄປຮັກຄົນທີ່ເຂົາຮັກເຮົາ ເຫັນຄູ່ນຄາຂອງເຮົາຈະດີກວ່າ

ຢ່າໃຫ້ຄວາມຮັກຄວາມຫຼົງ ມາເຮັດໃຫ້ເຮົາໜ້າມືດຕາມົວ ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຄວາມຈິງ ວ່າທິ່ຈິງແລ້ວເຂົາຮູ້ສຶກແບບໃດຢ່າລືມວ່າເຮົາທຸກຄົນມີສັກສີໃນຕົວເອງກັນໝົດ

ຫາກເຂົາບໍ່ຮັກເຮົາກໍ່ບໍ່ຕ້ອງໄປສົນໃຈເຂົາ ຢ່າລົດຄຸນຄ່າຂອງຕົວເອງພຽງເພື່ອໃຜຈັກຄົນທີ່ເຂົາບໍ່ສົນໃຈເຮົາເລີຍ

ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວຄົນທີ່ຕ້ອງເຈັບຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເສຍໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍ່ຄືເຈົ້າທີ່ທຸ່ມເທໃຫ້ເຂົາທຸກຢ່າງ ໂດຍທີ່ເຂົາບໍ່ຮູ້ສຶກເດືອດຮ້ອນຫຍັງເລີຍ ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຈົ້າທີ່ໃຫ້ເຂົາທັງໝົດ

ສະນັ້ນ ເຮົາບໍ່ຄວນໄປຮັກຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄູນຄ່າໃນຕົວເຮົາ ບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ ເພາະມັນເປັນການດູຖູກຕົວເຮົາເອງເຮົາມີຄ່າຫຼາຍກວ່ານັ້ນ

ສຸດທ້າຍນີ້ ຝາກເປັນຂໍ້ຄິດ ຖ້າໃຜຢູ່ໃນສະຖະການແບບທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຈົ່ງໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຕັດສິນໃຈ ຈະຖອຍ ຫຼື ຈະຢູ່ຕໍ່ໄປ ເຈົ້າເອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄດ້.