ຂໍ້ຄິດ

ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດຕົວຫຼູຫຼາທັງທີ່ຈິງບໍ່ມີຈະກິນ ແຕ່ຈົ່ງທຳຕົວຕິດດິນຢ່າງມີເກັບ ແລະ ມີກິນ

ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດຕົວຫຼູຫຼາທັງທີ່ຈິງບໍ່ມີຈະກິນ ແຕ່ຈົ່ງທຳຕົວຕິດດິນຢ່າງມີເກັບ ແລະ ມີກິນ

ເລື່ອງລາວ ການອວດລວຍ ອວດມີ ມີຫຼາຍໃນໂລກປັດຈຸບັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນມາເບີ່ງ 10 ຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເປັນຂໍ້ຄິດ ໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນອວດໃຫ້ຄົນອື່ນດັ່ງນີ້ :

1. ຈົ່ງຢ່າອວດເກັ່ງ : ເຮົາອາດບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ເກັ່ງທີ່ສຸດ ເພາະໃນໂລກນິ້ຍັງມີຄົນເກັ່ງກວ່າເຮົາຫຼາຍ ຕ້ອງຍອມຮັບ ມີຄົນທີ່ບໍ່ເກັ່ງອິດສາເຮົາ ຕ້ອງລະວັງຖ້າອວດເກັ່ງ ຈະບໍ່ພັດທະນາ ແລະ ຢັ້ງຢືນໄດ້

2. ຈົ່ງຢ່າອວດດີຈົນເກີນເຫດ : ສຳລັບຄົນອວດດີ ຍີ່ງ ທະນົງຕົວ ເວລາລຳບາກ ອາດບໍ່ມີໃຜຫຼຽວແລ ບໍ່ມີໃຜຢາກຊ່ວຍເຫຼືອ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກອ້ອນນ້ອມຖອມຕົວ ຕີຄ່າສູງ ແຕ່ສະແດງຕົວຕ່ຳສະເໝີ ແລະ ໃຫ້ກຽດທຸກຄົນ ບໍ່ເຂົາມີຖານະຫຼືບໍ່ ແລະ ສືກສາຈາກໃສ ເຮົາຕ້ອງໃຫ້ກໜດ ແລະ ສິດສະເໝີພາບ

3. ຈົ່ງຢ່າອວດເດັ່ນ : ເຖີງວ່າເຮົາຮູ້ສຶກວ່າເຮົາເໜືອກວ່າໃຜໆ ຢ່າລືມວ່າບໍ່ມີໃຜຮູ້ສຶກດ້ອຍໄປກວ່າເຮົາ ຖ້າຮູ້ວ່າຕົວເຮົາເດັ່ນໃຫ້ຍົກຍ້ອງຄົນອື່ນ ໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກເທົ່າທຽມບໍ່ໜ້ອຍໜ້າ ແລະ ຢ່າຊິງດີຊິງເດັ່ນກັບໃຜ

4. ຈົ່ງຢ່າອວດລວຍ : ຄົນທີ່ມັ່ງມີບໍ່ເຄີຍທີ່ຈະໂອ້ອວດໃຫ້ໃຜ ເພາະບໍ່ເຄີຍມີຕ້ອງດິ້ນລົນ ຫານັ້ນ ຫານີ້ມາອວດຄົນອື່ນ ເຖີງຈະລວຍ ອວດລວຍແລ້ວໝົດຕົວກໍມີ ຍີ່ງຈົນແລ້ວຍີ່ງອວດມີ ຍີ່ງຖັງແຕກ

5. ຈົ່ງຢ່າອວດສະຫຼາດ : ຄົນສະຫຼາດແທ້ ເຂົາບໍ່ຂີ້ຄຸຍ ບໍ່ຂີ້ໂມ້ ຈະຟັງຫຼາຍກວ່າເວົ້າ ຈະບໍ່ອວດສະຫຼາດໃຫ້ເບີ່ງຄືໂງ່ ແຕ່ຈະເຮັດໂຕຄືໂງ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເອົາຄວາມຮູ້ມາເພີ່ມໃຫ້ ແລະ ບໍ່ມັກໃຫ້ຄົນອື່ນໝັ້ນໄສ້

6.ຢ່າອວດຮູ້  : ເມື່ອບໍ່ຮູ້ແທ້ຢ່າໂຊໃຫ້ຄົນອື່ນວ່າຮູ້ເພື່ອເບີ່ງວ່າເທ້ ເອົາຄວາມຮູ້ບໍ່ບອກວ່າຮູ້ໃຫ້ເບີ່ງຄືເທ້ ເພາະສຸດທ້າຍຈະກາຍເປັນຄົນໂງ່ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເສຍຫາຍຫຍັງ ທີ່ຄົນອື່ນຈະມາຮູ້ເອງໜ້າຈະດີກວ່າເຮົາອີກ.

7. ຈົ່ງຢ່າອວດຜົນງານ : ຫາກມີຜົນງານດີບໍ່ຕ້ອງໂອ້ອວດ ຄົນຈະເບີ່ງເຫັນ ແລະ ຊື່ນຊົມເອງ ເວົ້າເຖີງຜົນງານຂອງຕົນຢ່າງຊື່ນຊົມ ພູມໃຈໃຈໄດ້ ແຕ່ຢ່າພະຍາຍາມເໜືອຄົນອື່ນດ້ວຍການວີຈານຜົນງານຂອງຄົນອື່ນ

8. ຈົ່ງຢ່າອວດຄວາມລັບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໃຜ  ຮູ້ໜ້າແຕ່ບໍ່ຮູ້ໃຈ ຢ່າບອກຄວາມລັບກັບໃຜຕໍ່ໃຜ ເພາະຫາຫຍັງໝັ້ນໃຈບໍ່ໄດ້ ຫາຄົນທີ່ໄວ້ໃຈບໍ່ໄດ້ໃນຊີວິດ ແລະ ເຂົາບໍ່ເກັບຄວາມລັບທ່ານແນ່ນອນ ຖ້າທ່ານເປີດເຜີຍໃຫ້ເຂົາແລ້ວ

9. ຈົ່ງຢ່າອວດຄວາມສຳເລັດ : ໃນຊີວິດເຮົາມີຂື້ນ ມີລົງ ຍາມຂື້ນຢ່າຫຼົງ ຍາມລົງຢ່າທໍ້ ຈະໄດ້ບໍ່ຖືກຊ້ຳເຕີມຍີ່ງສຳເລັດເຮົາຍີ່ງທ່ອມຕົນ ຈື່ງຈະມີຄົນຮັກ ແລະ ເອົາເປັນແບບຢ່າງ.

10. ຢ່າອວດຄວາມສຸກ : ສຳລັບຄົນມີຄວາມສຸກຈິງແທ້ ເຂົາຈະບໍ່ທ່ຽວບອກໃຫ້ໃຜໆຮູ້ວ່າມີຄວາມສຸກ ຖ້າມີຄວາມສຸກແບບງຽບໆບໍ່ຕ້ອງໂຊຄົນອື່ນວ່າຊີວິດເພີເພັກຊ່ຳໃດ ນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມສຸກ ແຕ່ຄືຄົນມີປົມດ້ອຍ ຍີ່ງເຮົາເຮັດຕົວອວດລວຍຫຼາຍເທົ່າໃດ ຄົນທີ່ເບີ່ງເຮົາກໍຈະຍີ່ງຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ແລະ ໝັ້ນໄສ້ ເທົ່ານັ້ນ

ຖ້າເຮົາລວຍແທ້ ມັນກໍຈະດີ ແຕ່ຖ້າລວຍແບບກະເທີນເຂົາຈະຊັງເຮົາທີ່ທຳຕົວເກີນເຫດ

ສະນັ້ນ ອັນໃດກໍຕາມ ຈະເຮັດຫຍັງ ໃຫ້ຢູ່ທີ່ພໍດີ ແລະ ເໝາະສົມ ຢ່າຫຼາຍ ຢ່າໜ້ອຍຈົນເກີນໄປ ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດຕົວຫຼູຫຼາທັງທີ່ຈິງບໍ່ມີທີ່ຈະກິນ ແຕ່ຈົ່ງທຳຕົວຕິດດິນຢ່າງມີເກັບ ແລະ ມີກິນ ໜ້າຈະດີກວ່າ.