ຂໍ້ຄິດ

ເຮົາບໍ່ຄວນສິ້ນເປືອງຄວາມຮູ້ສຶກດີໆໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄ່າບໍ່ແຄເຮົາເລີຍ

ເຮົາບໍ່ຄວນສິ້ນເປືອງຄວາມຮູ້ສຶກດີໆໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄ່າບໍ່ແຄເຮົາເລີຍ

ທຸກຄວາມສຳພັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝູ່ ຫຼື ຄົນຮັກ ເຮົາກໍຕ້ອງມອບຄວາມຮູ້ສຶກດີໆໃຫ້ແກ່ກັນ ແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກດີໆ ເຮົາກໍ່ຄວນທີ່ຈະມອບໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຮູ້ສຶກດີໆກັບເຮົາດ້ວຍເຊັ່ນກັນ

ການທີ່ເຮົາເອົາຄວາມຮູ້ສຶກດີໆຂອງເຮົາໄປໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄ່າ ມັນກໍ່ເສຍໄປລ້າໆ ນອກຈາກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຫຍັງກັບມາແລ້ວ ຍັງມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງເຈັບແລະເສຍໃຈອີກດວ້ຍ

ດັ່ງນັ້ນເຮົາຢ່າສິ້ນເປືອງຄວາມຮູ້ສຶກດີໆຂອງເຮົາໃຫ້ເກັບຄົນທີ່ເຂົາບໍ່ເຫັນຄ່າ ບໍ່ແຄເຮົາເລີຍ ເພາະຄົນພວກນີ້ຕໍ່ໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກດີກັບເຂົາຫຼາຍປານໃດ ເຂົາກໍ່ບໍ່ສົນໃຈ

ເກັບຄວາມຮູ້ສຶກດີໆຂອງເຮົານັ້ນໄວ້ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ເຂົາຮູ້ສຶກແບບດຽວກັບເຮົາຈະດີກວ່າ ເພາະຢ່າງນ້ອຍເຮົາກໍ່ບໍ່ຕ້ອງມາເສຍໃຈ ຫາກເຮົາມົວແຕ່ມອບຄວາມຮູ້ສຶກດີໆຂອງເຮົາໃຫ້ກັບຄົນບໍ່ເຫັນຄ່າ ເຮົາອາດຈະບໍ່ເຫຼືອຄວາມຮູ້ສຶກດີໆຂອງເຮົາໃຫ້ກັບໃຜເລີຍ

ເພາະສະນັ້ນຢ່າຄິດໃຊ້ມັນຟຸ່ມເຟືອຍ ບໍ່ສະນັ້ນເຮົາຈະຕ້ອງເສຍໃຈ ຈົ່ງໃຊ້ມັນກັບຄົນທີ່ເຮົາສົມຄວນໃຊ້ ຄົນໃດທີ່ບໍ່ເຫັນຄ່າຂອງມັນ ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງໄປຫຍຸ້ງນຳ ເພາະມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫເຮົາເສຍໃຈ  ແລະ ຮ້ອງໄຫ້ລ້າໆເກັບຄວາມຮູ້ສຶກດີໆຂອງເຮົານັ້ນໄວ້ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຄູ່ຄວນ ຢ່າງນ້ອຍເຮົາໃຫ້ຮູ້ສຶກດີໆໄປ ເຮົາໄດ້ຫຍັງດີໆກັບມາ

ສະນັ້ນ ເຮົາບໍ່ຄວນສິ້ນເປືອງຄວາມຮູ້ສຶກດີໆໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄ່າຂອງເຮົາເລີຍ ແຕ່ທຸກຢ່າງກໍຂື້ນກັບເຈົ້າເອງ ຖ້າພົບເຫດການນີ້ໃນຊີວິດ ຈະຖອຍ ຫຼື ຈະມອບຕໍ່ໄປ ຂື້ນກັບເຈົ້າທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ