ບັນເທີງ

ເຮົາຄວນຖອຍອອກມາ ຈາກຄົນທິ່ບໍ່ຮັກເຮົາ ບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ

ເຮົາຄວນຖອຍອອກມາ ຈາກຄົນທິ່ບໍ່ຮັກເຮົາ ບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ

ການທີ່ເຮົາຈະເລືອກຄົບໃຜຄົນໜື່ງນັ້ນ ເຮົາກໍຕ້ອງຄິດຈະເລືອກຄົນທີ່ດີ ຄົນທີຮັກເຮົາ ແລະ ໃສ່ໃຈດູແລເຮົາ

ແນ່ນອນວ່າກໍຕ້ອງຮ້ອງຢາກໃຫ້ອີກຝ່າຍໃສ່ໃຈເຮົາຫຼາຍໆ ເພາະເຮົາຮັກເຂົາ ກໍຢາກເປັນຄົນສຳຄັນສຳລັບເຮົາ ແນ່ນອນເຂົາບໍ່ເປັນດັ່ງທີ່ເຮົາຕັ້ງເປົ້າໄວ້ ກໍເມື່ອຍ ແລະ ຮູ້ສຶກເສຍໃຈ

ເຊິ່ງບາງຄູ່ຄົບກັນໃໝ່ອັນໃດກໍດີມີຄວາມສຸກນຳກັນ ພໍຜ່ານໄປໄລຍະໜື່ງບໍ່ທັນຮອດປີ ແຕ່ກັບປ່ຽນໄປທຳລາຍຈິດໃຈກັນເຮັດຄືວ່າອີກຝ່າຍເປັນຂອງຕາຍ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຮ້ອຍຍີ້ມມີຄວາມສຸກຄືຕອນຄົບກັນໃໝ່ໆ

ວັນສຳຄັນກໍກາຍເປັນວັນທຳມະດາ ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍເປັນຄົນພິເສດຄືກ່ອນໜ້ານັ້ນ

ຄົນປະເພດນີ້ເປັນຄົນບໍ່ຈິງໃຈ ເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວ ພໍຄົບກັນດົນໆໄປ ເຂົາກໍຈະເລີກໃສ່ໃຈ ເຂົາສົນໃຈແຕ່ເລື່ອງຂອງຕົວເອງ ແລະ ຄາດຫວັງໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈເລື່ອງຂອງເຂົາຢ່າງດຽວ ຖ້າວ່າເຮົາສຳຄັນບໍ່ວ່າບັນຫາຈະເລັກນ້ອຍກໍຕາມ ເຂົາກໍຈະໃສ່ໃຈ ແລະ ຢູ່ຂ້າງເຮົາສະເໝີ

ແຕ່ນີ້ກັບບໍ່ໃສ່ໃຈເຮົາບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ
ເມື່ອເຮົາເວົ້າບອກບໍ່ພໍໃຈກະມີແຕ່ເລີ່ມຜິດຖຽງກັນເລື້ອຍໆ ແບບບໍ່ຍອມເຮົາເລີຍ ບໍ່ຍອມປ່ຽນນິໄສ
ຄົນແບບນີ້ຢ່າລືມໂລດວ່າເຮົາຄວນຖອຍອອກມາຈາກຊີວິດເຂົາໄດ້ແລ້ວ ຖ້າເຂົາຮັກເຮົາເຂົາຕ້ອງຍອມປ່ຽນນິໄສ ພຽງເຮົາບອກຄັ້ງດຽວເຂົາກໍຈື່ ວ່າສີ່ງໃດທີ່ເຮົາມັກ ສີ່ງໃດເຮົາບໍ່ມັກ ເຂົາຈະຮູ້ ເພາະຄົນທີ່ຮັກເຮົາແທ້ເຂົາຈະແຄຄວາມຮູ້ສຶກກັນ ແລະ ຮັກສາເຮົາໄວ້ໃຫ້ດີ ເຂົາຕ້ອງຢ້ານເສຍເຮົາໄປ

ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຄວາມສຳພັນມາຮອດແບບທີ່ວ່າຄືຂ້າງເທີງນັ້ນເຮົາຄວນຖອຍອອກມາຈາກຊີວິດເຂົາຢ່າຢູ່ຢ່າງຄົນໄຮ້ຄ່າ ເພາະເຮົາກໍມີຄ່າຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໃຫ້ເຂົາຢຽບຢາມຫົວໃຈແລະຄວາມຮູ້ສຶກ ເຊື່ອໂລດວ່າຄົນທີ່ຮັກເຮົາຈິງຍັງຢູ່

ເມື່ອອ່ານແລ້ວສມາດເເບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ຄົນຮອບຂ້າງໄດ້ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍຂອບໃຈ.