ເຮັດໃຫ້ແຟນເກົ່າເສຍດາຍ ງ່າຍໆພຽງ 5 ວິທີ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນ

ເຮັດໃຫ້ແຟນເກົ່າເສຍດາຍ ງ່າຍໆພຽງ 5 ວິທີ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນ

ເຮັດໃຫ້ແຟນເກົ່າເສຍດາຍ ງ່າຍໆພຽງ 5 ວິທີ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນ

1 ໂພດຮູບຖ່າຍຊີວິດແສນສຸກຫຼັງຈາກເລີກກັບເຂົາ: ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ໄປເລີຍວ່າເຮົາມີຄວາມສຸກຕັ້ງແຕ່ເລີກກັບເຂົາໄປຖ້າຫາກເຂົາມາສ່ອງຮູບເຮົາອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກເສົ້າ ແລະ ເສຍໃຈທີ່ຖີ້ມເຮົາໄປ ດີກວ່າຕ້ອງມາໂພດເສົ້າໃຈເພາະນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເໜືອກວ່າເຈົ້າ

2 ໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ປົກກະຕິທີ່ສຸດ ຄືກັບບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂື້ນ: ໃນເມື່ອເຂົາຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເລີກກັບເຮົາໄປແລ້ວ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ປົກກະຕິຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຄືຢ່າສະແດງຄວາມເສຍໃຈໃຫ້ເຂົາເຫັນເປັນອັນຂາດ ບາງທີເມື່ອເຂົາເຫັນເຈົ້າມີຄວາມສຸກ ເຂົາອາດຈະເລີ່ມຮູ້ສຶກເສຍດາຍເຈົ້າກໍ່ເປັນໄດ້

3 ຕ້ອງງາມ ແລະ ມີສະເໜ່ກວ່າເກົ່າ: ແນ່ນອນ ການເຮັດໃຫ້ເຮົາງາມ ແລະ ມີສະເໜ່ຂື້ນນັ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເກີດຄວາມຮູ້ສຶກເສຍດາຍເຮົາຂື້ນມາກໍ່ເປັນໄດ້ ອີກທັ້ງຍັງຖືວ່າເປັນການເບິ່ງແຍງຕົວເອງທາງອ້ອມອີກດ້ວຍ ບໍ່ແນ່ວ່າເຮົາອາດຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມຮັກຄັ້ງໃໝ່ໄວໆນີ້ ເຫັນບໍ່ມີແຕ່ດີກັບດີ

4 ພະຍາຍາມຮັກສາໄລຍະຫ່າງເອົາໄວ້: ຕໍ່ໃຫ້ເຂົາຈະມາຕີສະນິດ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຄົນໆນີ້ຄືຄົນຮັກເກົ່າຂອງເຮົາ ສຶ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດກໍ່ຄື ພະຍາຍາມຮັກສາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເຈົ້າກັບເຂົາເອົາໄວ້ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຄວາມຫວັງກັບເຂົາເດັດຂາດ ແລະ ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຕໍໃຫ້ເຂົາຢາກກັບມາຄືນດີກັບເຈົ້າພຽງໃດ ເຂົາກໍ່ບໍ່ມີວັນເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

5 ຫາຄົນໃໝ່ທີ່ດີກວ່າເດີມ: ແນ່ນອນວ່າໃຈເມື່ອຄົນເກົ່າບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເຮົາ ເຮົາກໍ່ຄວນທີ່ຈະ Move on ແລ້ວຫາຄົນໃໝ່ມາແທນທີ່ເຂົາ ການຫາຄົນໃໝ່ມາແທນທີ່ເຂົາ ຫາເປັນຄົນທີ່ດີກວ່າເຂົາແນ່ນອນມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເກີດການປຽບທຽບ ແລະ ຮູ້ສຶກເສຍດາຍທີ່ຖີ້ມເຮົາໄປຢ່າງແນ່ນອນ. 

ບັນເທີງ