ເຫັນເຂົາລວຍໃຫ້ເບິ່ງຕອນທີ່ເຂົາຫາ ບໍ່ແມ່ນຊິໄປອິດສາຕອນທີ່ເຂົາມີ ເຂົາໄດ້

ເຫັນເຂົາລວຍໃຫ້ເບິ່ງຕອນທີ່ເຂົາຫາ ບໍ່ແມ່ນຊິໄປອິດສາຕອນທີ່ເຂົາມີ ເຂົາໄດ້

ເຫັນເຂົາລວຍໃຫ້ເບິ່ງຕອນທີ່ເຂົາຫາ ບໍ່ແມ່ນຊິໄປອິດສາຕອນທີ່ເຂົາມີ ເຂົາໄດ້

ໃນກາຍດຳລົງຊີວິດ ແນ່ນອນ ຕົ້ນທຶນຂອງຄົນເຮົາ ມັນບໍ່ໄດ້ເທົ່າກັນ ຜູ້ມີກະມີຫຼາຍ ຜູ້ບໍ່ມີ ບໍ່ມີຮອດກິນ ເພາະວິທີຫາ ຂອງແຕ່ລະຄົນມັນຕ່າງ ທັງຄວາມຮູ້ ຄວາມກ້າ ແລະ ຄວາມສະຫຼາດຂອງໃຜລາວ

ຄົນບາງຄົນນັ້ນເຫັນຄົນອື່ນລວຍກໍ່ເກີດຮູ້ສຶກອິດສາ ແຕ່ກັບບໍ່ເຄີຍຄິດເລີຍວ່າທີ່ເຂົາກວ່າຈະມີທຸກມື້ນນີ້ ກວ່າເຂົາຈະລວຍຢ່າງທຸກວັນນີ້ຕ້ອງລຳບາກແບບໃດແດ່ ຜ່ານອຸປະສັກແນວໃດແດ່

ເພາະຄົນບາງຄົນມັກຈະເບິ່ງພຽງແຕ່ຕອນທີ່ເຂົາອວດລວຍ ມັກເບິ່ງທີ່ເຂົາໃຊ້ເງິນຂອງເຂົາ ແຕ່ກັບບໍ່ເຄີຍເບິ່ງໄປຫາຕອນທີ່ເຂົາຫາເງິນ ຄົນທີ່ເຂົາມີເງິນບາງຄົນນັ້ນ ກວ່າຈະມີທຸກຕ້ອງລຳບາກມາກ່ອນຈື່ງໄດ້ ຈື່ງມີ

ຄົນມີຈົນລວຍຍ້ອນ ເພາະດຸຫາ ໃຊ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທີ່ມີ ບາງຄົນຫາໄດ້ພໍແຕ່ປະຄອງຊີວິດຕົວເອງໄປວັນໆກໍມີ

ຄົນທີ່ຄອຍແຕ່ຈະອິດສາຄົນອື່ນ ແຕ່ບໍ່ຄິດທີ່ຈະເຮັດຫຍັງ ຖ້າເປັນແບບນີ້ຕໍ່ໄປ ກໍ່ບໍ່ມີວັນຈະເລີນໄດ້ ແທນທີ່ຈະເຫັນເຂົາລວຍ ເຫັນເຂົາມີເງິນແລ້ວຈະມີພະລັງສູ້ຊີວິດ ຢາກລວຍ ຢາກມີເງິນ ກັບເອົາເວລາໄປອິດສາຄົນອື່ນທີ່ເຂົາມີເງິນ

ຖ້າເຮົາຢາກມີຄືເຂົາ ເຮົາກໍ່ຮີບລົງມືເຮັດໃນວັນນີ້ ຢ່າມົວເສຍເວລາຢູ່ກັບການອິດສາຄົນອື່ນທີ່ມີ ເລີຍ ເພາະນອກຈາກມັນຈະບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງແລ້ວ ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກລົງກວ່າເກົ່າ ແລະ ເສຍເວລາ ໃນການໃຊ້ຊີວິດ ແບບ ບໍ່ພັດທະນາຕົວເອງ ແລະ ຄອບຄົວ.

 

ຂໍ້ຄິດ