ເຫດຜົນທີ່ລະແວງ ເພາະອະດີດມັນເຄີຍຈີ້ໃແທງ ປັດຈຸບັນຈົນຕ້ອງລະວັງ

ເຫດຜົນທີ່ລະແວງ ເພາະອະດີດມັນເຄີຍຈີ້ໃແທງ ປັດຈຸບັນຈົນຕ້ອງລະວັງ

ເຫດຜົນທີ່ລະແວງ ເພາະອະດີດມັນເຄີຍຈີ້ມແທງ  ເລີຍປັດຈຸບັນຈົນຕ້ອງລະວັງ

ການຄາດຫວັງອີຫຍັງຈາກໃຜຄົນໜື່ງນັ້ນ ຄືການຜູກຄວາມສຸກໄວ້ກັບເຂົາ  ຖ້າມື້ໃດເຂົາເຮັດຢ່າງທີ່ເຮົາຄາດຫວັງເອົາໄວ້ ເຮົາກໍຈະມີຄວາມສຸກຈາກສີ່ງທີ່ເຂົາເຮັດໃຫ້ເຮົາ

ແຕ່ຖ້າເມື່ອໃດ ທີ່ເຂົາບໍ່ເຮັດຕາມທີ່ເຈົ້າຄາດຫວັງໄວ້ ມັນກາຍເປັນຄວາມທຸກທັນທີໃຫ້ເຈົ້າ ແບບນີ້ມັນດີແລ້ວບໍ່? ການທີ່ເຮົາໃຫ້ຄົນອື່ນມາມີອິດທິພົນກັບຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມທຸກໃນຕົວຂອງເຮົາ ເພາະມັນເໝືອນກັບການທີ່ເຮົາພ້ອມສະເໝີ ທີ່ຈະສຸກ ຫຼື ທຸກຈາກການກະທຳຈາກຄົນອື່ນ

ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະສຸກ ຫຼື ທຸກຕອນໄດ ເພາະສະນັ້ນທາງທີ່ດີເຮົາບໍ່ຄວນຝາກຄວາມສຸກໄວ້ກັບຄົນອື່ນ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສຸກຫຼືທຸກຫຼາຍປານໃດ

ການຮັກໃຜຈັກຄົນນັ້ນກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງ ກັບການເອົາຫົວໃຈຂອງເຮົາໄປຝາກໄວ້ທີ່ຄົນອື່ນ ເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ເຂົາຈະສາມາດດູແລມັນໄດ້ຢ່າງດີ ວ່າເຂົາຈະທຳລາຍເມື່ອໃດ

ເຖີງວ່າເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາໄປ ເຮົາບໍ່ຄວນໃຫ້ເຂົາໄປທັງໝົດ ເພາະເພື່ອວັນໃດເພາະເພື່ອວັນໃດທີ່ເຂົາທຳລາຍຈິດໃຈ ຄວາມຮູ້ສຶກເຈົ້າແລ້ວ ເຈົ້າຈື່ງສາມາດ ທີ່ຈະທຳໃຈໄດ້ດີ ແລະ ບໍ່ເສຍໃຈຫຼາຍ

ເຫດຜົນທີ່ວ່າ ຫຼາຍຄົນທີ່ ລະແວງ ເພາະອະດີດມັນເຄີຍຈີ້ມແທງ ປັດຈຸບັນຈົນຕ້ອງລະວັງ ກໍເພາະເຫດນີ້ນັ້ນເອງ ບາງຄົນອາດີດ ເຄີຍພົບຄົນນອກໃຈຊ້ຳເເລ້ວຊ້ຳອີກ ເມື່ອເລີ່ມຮັກໃໝ່ ກໍຕ້ອງລະແວງ ບໍ່ເຊື່ອໃຈເປັນທຳມະດາຢູ່ແລ້ວ.

 

ບັນເທີງ