ຂໍ້ຄິດ

ເວລາໃຜບາງຄົນ ບໍ່ສົນໃຈເຮົາ ບໍ່ແຄເຮົາ ເຂົາກຳລັງສອນເຮົາໃຫ້ຢູ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີເຂົາ

ເວລາໃຜບາງຄົນ ບໍ່ສົນໃຈເຮົາ ບໍ່ແຄເຮົາ ເຂົາກຳລັງສອນເຮົາໃຫ້ຢູ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີເຂົາ

ເມື່ອມີຄວາມຮັກ ກໍຕ້ອງມີຫວານໃສ່ກັນ ແລະ ແນ່ນອນເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ກໍຕ້ອງມີອີກຝ່າຍທີ່ປ່ຽນໄປ ດ້ວຍການງຽບ ເສີຍຊາໃສ່ ບໍ່ສົນໃຈເຮົາ ບໍ່ແຄເຮົາຄືກ່ອນໜ້ານັ້ນ

ແນ່ນອນ ເວລາທີ່ຮູ້ຈັກໃຜຈັກຄົນ ເມື່ອເຂົາໝົດໃຈ ໝົດຮັກເຮົາ ເຂົາເຮັດເປັນແບບບໍ່ສົນໃຈເຮົາ ບໍ່ແຄເຮົາ ຖາມຫຍັງໄປ ກະມີແຕ່ຜິດກັນ

ເຂົາບໍ່ຄິດທີ່ຈະເບິ່ງແຍງ ໃສ່ໃຈເຮົາ ຄືກ່ອນໜ້ານັ້ນ ມັນອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາກຳລັງສອນເຮົາ ໃຫ້ ຢູ ໄດ້ດ້ວຍຕົວຄົນດຽວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີເຂົາ ກໍ່ໄດ້ໃນຊີວິດນີ້ອີກ

ເພາະມັນສັນຍານບົ່ງບອກ ວ່າເຂົາຈະໄປຈາກຊີວິດເຮົາແລ້ວ ເຂົາຈື່ງບໍ່ສົນໃຈ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ ດ້ວຍການກະທຳ ເສີຍຊາ ບໍ່ໃສ່ໃຈ ບໍ່ແຄກັນອີກແລ້ວ

ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ຖ້າເຮົາຕ້ອງຢູ່ນຳກັນແບບນີ້ໄປດົນໆ ເຮົາກໍ່ຈະຊິນໄປເອງ ຮູ້ສຶກເລີ່ມຢູ່ຄົນດຽວໄດ້ ວັນໃດທີ່ເຂົາຈາກໄປ ເຮົາກໍ່ອາດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກຫຍັງຫຼາຍກໍ່ໄດ້ ການທີ່ເຂົາບໍ່ສົນໃຈເຮົາ ລະເລີຍເຮົາ ຄືເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍຕົວຄົນດຽວ ແລະ ຕ້ອງຢູ່ຄົນດຽວໃຫ້ໄດ້ໃນທີ່ສຸດ

ຂະໜາດຕອນຄົບກັນຍັງຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າຢູ່ຄົນດຽວ ພໍເຂົາຈາກໄປ ຄວາມຮູ້ສຶກມັນກໍ່ຄົງບໍ່ຕ່າງໄປຈາກເກົ່າດອກ ໃຫ້ຄິດເສຍວ່າຕະຫຼອດເວລາທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ເຂົາໄດ້ສອນໃຫ້ເຮົາຫັດຢູ່ຄົນດຽວ ຫັດພຶ່ງພາຕົວເອງໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງາເຂົາ

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເຫງົາແດ່ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງເສຍໃຈ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ເສຍເວລາ ແຕ່ພໍມາຄິດດີໆເຮົາກໍ່ຕ້ອງຂອບໃຈເຂົາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ວັນນີ້ ເຮົາມີເຂົາ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງມີເຂົາໃນຊີວິດກໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ເດືອດຮ້ອນຫຍັງ

ເຮົາບໍ່ຄວນໂທດເຂົາ ທີ່ເຂົາປ່ຽນໄປ ເພາະຊີວິດ ແລະ ຫົວໃຈ ເປັນສິດຂອງເຂົາ ເຂົາຈະຮັກໃຜແທ້ ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ມີຮັກ ມີເລີກ ມີສົມຫວັງ ມີຜິດຫວັງ ຄວາມຮັກ ມັນກໍເທົ່ານັ້ນລະ

ເຖີງແມ່ນວ່າ ມັນບໍ່ງ່າຍກັບການຕ້ອງ ທຳໃຈ ເພື່ອລືມເຂົາໃຫ້ໄດ້ ເມື່ອມັນຜ່ານໄປຳດ້ຈຸດນັ້ນ ເຮົາຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ເອງວ່າ ເຮົາກໍເຂັ້ມແຂງພໍ ກັບການກະທຳໃຈດຳຂອງເຂົາໄປໄດ້.

ອ່ານແລ້ວ ສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໆ ແລະ ໝຸ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈໃຫ້ທີມງານຂອງະວກເຮົາ ອີກດ້ວຍ ຂໍຂອບໃຈ.