ຄວາມເຊື່ອ

ເວນກຳມີຢູ່ຈິງ ໜັກໜາກວ່າທີ່ຄິດ ຄົນທີ່ມັກຫຼິ້ນຊູ້ ຫຼື ເຮັດຜິດສິນ 5 ຂໍ້ທີ 3 ຕົກນາລົດແທ້ໆ

ເວນກຳມີຢູ່ຈິງ ຫນັກຫນາກວ່າທີ່ຄິດ ຄົນທີ່ມັກຫຼິ້ນຊູ້ ຫຼື ເຮັດຜິດສິນ 5 ຂໍ້ທີ 3 ຕົກນາລົດແທ້ໆ

ເວນກຳມີຈິງ ຫາກຄິດທີ່ຈະເຮັດຫຍັງ ທີ່ສ້າງເວນກຳ ຢາກໃຫ້ເຈົ້າຄິດ ແລະ ໄຕ່ຕອງໃຫ້ດີ ເພາະກຳສະໄໝນີ້ມັນຕິດຈະຫຼວດ ຕາມໄວທັນທີ ທີ່ເຮັດຜິດ.

ຄົນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມັກບໍ່ຄ່ອຍຢ້ານໃນເລື່ອງຂອງເວນກຳກັນເລີຍ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນຶກເຖິງຜົນການເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງນັ້ນໄດ້ກໍ່ລົງໄປ ບໍ່ວ່າ ເຮົາຈະເຮັດນັ້ນມັນຈະສ່ງຜົນໃນຊີວິດຂອງເຮົາສະເໝີ ເວນກຳ ປຽບຄື ສິ່ງທີ່ຕິດຕາມເຮົາຢູ່ໃກ້ໆ ນີ້ເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເລື່ອງຂອງກຳ ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ມັກເຮັດຜິດສີນຂໍ້ 3 ນັ້ນຄື

ກາເມສຸມິດສາຈາລາເວລະມະນີ ພວກທີ່ມັກບ້າກາມ ແລະ ມັກຄົບກັບ ຜົວ ເມຍ ຂອງຄົນອື່ນ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ແລະລະວັງຕົວໄວ້ໃຫ້ດີເພາະຕ້ອງໄດ້ຊົດໃຊ້ກຳທີ່ກໍ່ໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ ມີຈິດຄິດຈະລ່ວງເກີນ ພຽງແຕ່ຄິດວ່າຈະເຮັດ ກໍ່ຜິດແລ້ວ.

ມີຄວາມພະຍາາຍາມແລະດໍາເນີນການຫມາຍເຖິງການພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າຫາພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເຂົາສົນໃຈໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າເຂົາຈະມີໃຜຢູ່ແລ້ວກໍ່ຕາມຈະໄດ້ຫຼືບໍ່ໄດ້ບໍ່ຮູ້ແຕ່ຂໍໃຫ້ໄດ້ເຮັດໄດ້ລ່ວງເກີນສົມປາດຖະຫນານັບຕັ້ງແຕ່ອະໄວຍະວະເຖິງການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍເປັນຕົ້ນຜູ້ທີ່ກະທໍາ

ຈຶ່ງຕ້ອງມີພຶດຕິກໍາທີ່ປິດບັງແລະຊ້ອນເລັ້ນການກະທໍາອະກຸສົນເຊັ່ນນີ້ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮົບໃນຊາດນີ້ອັນໄດ້ແກ່ມີຜູ້ກຽດ ຊັງເພາະການກະທໍາໃນການຜິດລູກຜິດເມຍຂອງເຂົານັ້ນຍ່ອມສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນແລະຄວາມເສຍໃຈໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜົນທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບເຈົ້າຈະມີສັດຕູແລະມີຄົນທີ່ກຽດຊັງຊີວິດບໍ່ຈະເລີນມີຜູ້ຄົນຄິດປອງຮ້າຍ

ເພາະແນ່ນອນວ່າເຈົ້າໄດ້ສ້າງສັດຕູໄວ້ຫລາຍຄົນສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມເຈັບຊ້ໍາໃຈກັບການກະທໍາຂອງເຈົ້າອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນເຖິງຂັ້ນທໍາຮ້າຍໄດ້ຂັດສົນຊັບບໍ່ມີໃຊ້ ຫາກິນໄປບໍ່ມີມື້ຈະເລີນອົດຢາກຍາກຈົນພຶດຕິກໍາທີ່ເຮັດຜິດໃນກໍາໂດຍທີ່ຕັ້ງໃຈນັ້ນເປັນການກະທໍາຂອງຕົນເອງທັງສິ້ນທີ່ເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍຮັກແຕ່ຕົວເອງ

ບໍ່ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງເປັນຢູ່ອີກທັງຢັງບຽດບຽນຄວາມສຸກຂອງຜູ້ອື່ນກາຍມາເປັນຄວາມສຸກຂອງຕົນຈຶ່ງເປັນການສ້າງທາງໃຫ້ຕົນເອງຕ້ອງອົດຢາກຍາກຈົນຫຼາຍດ້ວຍຄວາມວິຕົກກັງວົນເພາະເຫດທີ່ໄດ້ເຄີຍກະທໍາກໍາທີ່ຕ້ອງປົກປິດຢ້ານວ່າໃຜຈະຮູ້ເລື່ອງລາວທີ່ຕົນເອງ ະທໍາມາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມາຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີແຕ່ຄວາມວິຕົກກັງວົນ

ສ່ວນເວນກໍາທີ່ຈະຕ້ອງຊົດໃຊ້ເມື່ອຈາກໄປແລ້ວກໍ່ຄົງບໍ່ຕ້ອງໄປໃສນອກຈາກນາລົກນັ້ນເອງພໍເກີດມາຊາດຫນ້າກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະສະບາຍເພາະຕ້ອງເກີດມາຊົດໃຊ້ກໍາກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄດ້ກໍ່ເອົາໄວ້ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນມັກຈະຜິດຫວັງໃນເລື່ອງຂອງຄວາມຮັກມີຄູ່ຮັກຄົນອື່ນກໍ່ຈະມາເອົາໄປອາດຕ້ອງກາຍເປັນເມຍນ້ອຍເຂົາເປັນຕົ້ນ

ຫາກໃຜທີ່ກໍາລັງອ່ານບົດຄວາມນີ້ແລະເຈົ້າກໍາລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນຖ້າມີໂອກາດເຈົ້າຈົ່ງຢຸດໃນສິ່ງທີ່ກໍາລັງກະທໍາເພາະເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າບໍ່ມີໃຜມີຄວາມສຸກກັບສິ່ງທີ່ເຮັດຢູ່ບໍ່ມີໃຜພຶ່ງພໍໃຈໃນຖານະທີ່ກໍາລັງເປັນຄວາມສຸກນັ້ນບໍ່ມີມື້ຢືນຍາວເຖິງແມ້ເຈົ້າຈະໄດ້ເຂົາມາຄອງໄດ້ຢ່າງສົມໃຈແຕ່ບາຍກໍາກໍ່ຈະຕິດຕາມຕົວເຈົ້າໄປຈົນຕະຫຼອດຊີວິດ.