ບັນເທີງ

ເລື່ອງຈິງທີ່ທຸກຄົນຈະຕ້ອງປະເຊີນ ກໍາຂອງການເກີດມາເປັນລູກ “ຜູ້ຍິງ”

ເລື່ອງຈິງທີ່ທຸກຄົນຈະຕ້ອງປະເຊີນ ກໍາຂອງການເກີດມາເປັນລູກ “ຜູ້ຍິງ”

ການເກີດມາເປັນເພດແມ່ນີ້ກໍອາດຈະລໍາບາກກວ່າຜູ້ຊາຍຫຼາຍຢ່າງບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງເພດທາງເຫື່ອແຮງທາງກໍາລັງແລະທັງສັກສີເຊີ່ງແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບຫາເລື່ອງຈິງໃນຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ໃຈເປັນຂອງພໍ່ແມ່ຮ່າງກາຍເປັນຂອງສາມີ (ຜົວ) ເວລາເປັນຂອງລູກມີພຽງບາດແຜຮອຍແຜທີ່ເປັນຂອງຕົວເອງ

ງາມກໍຖືກນິນທາຂີ້ລ້າຍບໍ່ມີໃຜສົນໃຈພໍເຮັດຕົວສະນຸກສະຫນານເຮຮາພາເພີນກະຖືກວ່າກະເເດະບ້າ, ບໍ່ຫມັ່ນຮ່ໍາຮຽນກະວ່າຂີ້ຄ້ານຖ້າແຕ່ພໍ່ແມ່ແລະຜົວໃຫ້ຜົວລ້ຽງຕົນ, ເວົ້ານ້ອຍກະວ່າຂີ້ຄຸຍເວົ້ານໍາຍາກ, ເວົ້າຫຼາຍກະຖືກວ່ານິນທາເວົ້າບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງຂີ້ໂມ້ໂອອວດ

ພໍໂສດດົນກະຖືກວ່າເລືອກຫຼາຍ ຫຼືມັກຫຼີ້ນກິນຫຼາຍຫຼືບໍ່ມິໃຜເອົາ , ເມື່ອມີແຟນເລື້ອຍໆກະຫາວ່າຄຽວ ຫາຕົວະຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ໄປທົ່ວບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈມັກຄົນມີເງິນມັກຄົນລວຍ

ເມື່ອສ້າງຄອບຄົວໄວກະຖືກວ່າບໍ່ເບີ່ງອາຍຸຕົວເອງປ້ອນນົມໃຫ້ລູກຈັກເປັນຫຼືບໍ່ , ເມື່ອແຕງງານແລ້ວເລິກໆຢ້ານບໍ່ມີ ອິດສະຫຼະພາບ , ໄດ້ຜົວຫຼໍ່ເຂົາກໍນອກໃຈງ່າຍ, ໄດ້ຜົວຂີ້ລ້າຍກະຖືກວ່າຕາ ບໍ່ເຖີງ , ບໍ່ຢາກມີລູກກະຖື ກວ່າ ຄ້ານເອົາລູກ, ຢາກມີລູກເມື່ອມີລູກແຕ່ກໍ ຢ້ານຈະເມື່ອຍຄົນດຽວຢ້ານຜົວບໍ່ໃສ່ໃຈນໍາປະໃຫ້ລ້ຽງຄົນດຽວ

ເຮັດວຽກງານຫຼາຍເຂົາກະວ່າບໍ່ ສົນນໍາລູກ , ພໍບໍ່ມີວຽກເຮັດກໍຖືກວ່າ ສະບາຍມີຜົວລ້ຽງເກາະກິນແຕ່ຜົວ
ພໍມີຜົວດຸເຮັດວຽນເຮືອນຊານ ກະຖືກວ່າຂີ້ຄ້ານປະເເຕ່ຜົວເຮັດໃຊ້ອໍານາດກັບຜົວ

ພໍເສີມສວຍເລັກນ້ອຍກະຫາວ່າ ຈະໄປໃສມັນຕ້ອງບໍ່ທັນຫມົດຄວາມມ່ວນ, ພໍບໍ່ແຕ່ງຫນ້າຕາກະວ່າສົກກະປົກບໍ່ຮູ້ ຮັກສາຕົວ ເອງ

ຊີວິດຂອງລູກຜູ້ຍິງເກືອບບໍ່ ມີເວລາເປັນຂອງຕົວເອງດັ່ງຄໍາເພິ່ນວ່າ “ເກີດເປັນລູກຜູ້ຍິງແທ້ຈິງແສນ ລໍາບາກ ” ບົດຄວາມນີ້ມອບແດ່ຜູ້ຍິງທັງ ຫຼາຍທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບຫາຊີວິດຫຼາຍຮູບແບບແລະແຮງກົດດັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂໍໃຫ້ອົດທົນໄວ້

ເພາະສັງຄົມທຸກມື້ນີ້ກະມີແຕ່ຄົນຈ້ອງເວົ້າໃຫ້ໃຜຕໍ່ໃຜໃນທາງລົບຢ່າໄປສົນໃຈຫຍັງຫຼາຍກັບຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ
ໃຫ້ໃຊ້ຊີວິດໃນແບບທີ່ຕົວເອງມີຄວາມສຸກບໍ່ຜິດກົດຫມາຍບໍ່ຜິດຮີດຄອງປະເພີກໍພຽງພໍແລ້ວ

ດັ່ງຄໍາເພິ່ນ “ເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໃຫ້ຄົນ ອື່ນເບີ່ງວ່າເຮົາເປັນຄົນດີ ພຽງແຕ່ເຮົາມີຈິດສໍານືກທີ່ດີກໍພຽງພໍແລ້ວ ”

ໝາຍ ເຫດ: ຮູບພາບເປັນພຽງພາບປະກອບ.