ເມື່ອໝົດວາສະໜາຕໍ່ກັນ ຕ້ອງມີເຫດ ເຮັດໃຫ້ຄົນສອງຄົນຕ້ອງເລີກລາກັນໄປ

ເມື່ອໝົດວາສະໜາຕໍ່ກັນ ຕ້ອງມີເຫດ ເຮັດໃຫ້ຄົນສອງຄົນຕ້ອງເລີກລາກັນໄປ

ເມື່ອໝົດວາສະໜາຕໍ່ກັນ ຕ້ອງມີເຫດ ເຮັດໃຫ້ຄົນສອງຄົນຕ້ອງເລີກລາກັນໄປ

ເຮົາຫຼາຍຄົນ ເມື່ອມີຄວາມຮັກ ເມື່ອຮອດເຄີ່ງທາງຂອງຊີວິດແລ້ວ ເມື່ອຫັນມາເບີ່ງຍ້ອນໄປເບີ່ງໃນອາດີດ ມີຫຼາຍເລື່ອງ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊີວິດ  ເລື່ອງບາງເລື່ອງ ຖ້າຢ້ອນເວລາກັບໄປໄດ້ເຮົາບໍ່ຢາກເຮັດແບບນັ້ນແບບນີ້ແນ່ນອນກັບບາງເລື່ອງ.

ສຳລັບຄວາມສຳພັນຂອງຄວາມຮັກກໍເຊັນກັນ ຫາກຢ້ອນເວລາໄປໄດ້ເຮົາຄົງບໍ່ຢາກຮູ້ຈັກກັບໃຜບາງຄົນຈົນເລິກຊື້ງເກີນໄປ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ຈັກກັນເລິຍ ບໍ່ວ່າຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ ກໍຕາມ ເວລາຜ່ານໄປ ແຕ່ອາດີດກໍໄດ້ຜ່ານເຂົ້າໃນຊີວິດຢູ່ແລ້ວ ເຮົາກໍໄດ້ເດີນທາງມາຮອດໄລຍະໜື່ງແລ້ວ.

ຊີວິດເຮົາອາດມີ 10 ປີ ສູງສຸດກະປະມານ 10 ຄັ້ງ ຫຼື ນ້ອຍກວ່ານັ້ນ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນກໍມີ ວ່າແຕ່ຕອນນີ້ເຮົາໃຊ້ຊີວິດເຮົາໄປຮອດໃສແລ້ວ ແລະ ເຫຼືອອີກເທົ່າໃດ.

ຈາກເຫດການໃນຊີວິດທີ່ເກີດຂື້ນນັ້ນ ເຮົາຄວນເອົາອະດີດທີ່ໂຫດຮ້າຍທຳລາຍຈິດໃຈເຮົາ ມາສອນໃຈ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂັ້ມແຂງຂື້ນ.

+ ຖ້າໃຜອາຍຸຫຼາຍຂື້ນຢາກຈະເຕືອນຕົວເອງເລັກໆນ້ອຍໆ ຕ້ອງເອົາຄຳນີ້ມາເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈ :

– ຄອບຄົວຄືຄົນທີ່ຮັກເຮົາແລະສຳຄັນຕໍ່ເຮົາຫຼາຍ ຢ່າລືມດູແລເອົາໃສ່ໃຈຕໍ່ຄອບຄົວ

– ຢ່າທຸ້ມເທໃຫ້ຄວາມຫຼາຍເກີນໄປຈົນລະເລີຍເລື່ອງອື່ນໆ ເພາະຊີວິດບໍ່ໄດ້ມີເລື່ອງນີ້ເລື່ອງດຽວທີ່ສຳຄັນ

– ຢ່າມາໃສ່ໃຈກັບການກະທຳຂອງຄົນອື່ນມາເຮັດໃຫ້ຊີວິດຕ້ອງເປັນທຸກ ປ່ອຍວາງເອົາໄວ້ຈະໄດ້ໃຈເບົາ

– ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຊີວິດລະເລີຍໃນການສຶກສາທຳມະສອນໃຈ ເຂົ້າວັດເຂົ້າວາແນ່ ເພື່ອເປັນທີ່ເພີ່ງທາງຈິດໃຈ ຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈ ທຸກ- ສຸກ ມັນກະພຽງຜ່ານມາຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ

– ຢ່າລືມເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ການເງິນ ເພາະເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າວິນາທີຕໍ່ໄປຈະເກີດຫຍັງຂື້ນກັບເຮົາ

– ຢ່າເຊື່ອໝັ້ນເກີນໄປກັບຄຳວ່າ “ຕະຫຼອດໄປ” ເພາະມັນຄືມິດແທ້ຂອງການປ່ຽນແປງ

– ຈົ່ງແຍກໃຫ້ອອກຄົນທີ່ດີຄົນທີ່ຄວນຄົບຫຼືບໍ່ຄວນຄົບຄົນແບບໃດ

– ຍັງມີອີກຫຼາກຫຼາຍທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕົວເຮົາອອນແອ ແລະ ໂງ່ ຄຶໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ .

ເມື່ອເຂົ້າໃຈສີ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຈະເຂົ້າໃຈວ່າຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ໂດຍສະແມ່ນຄົນຮັກ ເມື່ອໄດ້ຄົບຫາ

ຢ່າລຶມຄວາມຮັກມີສອງດ້ານສະເໝີ ນັ້ນກໍຄື ສົມຫວັງ ແລະ ຜິດຫວັງ ເມື່ອເຂົ້າໃຈແລ້ວ ກໍຈະສາມາດທຳໃຈໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າ

ເຮົາພົບກັນເພາະມີວາສະໜາ ຈາກລາເພາະໂຊກຊາຕາ ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ເມື່ອໝົດວາສະໜາຕໍ່ກັນ ກໍມັກຈະມີເຫດບາງຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງຈາກລາກັນໄປ ການຈາກລານີ້ກະມີສອງຢ່າງ

ຄືຈາກລາຕອນອີກຝ່າຍຕາຍ ທີ່ກຳລັງຮັກກັນດີ ແລະ ຈາກລາແບບອີກຝ່າຍປ່ຽນໄປໃໝ່ ເຊິ່ງມັນກະມີຫຼາຍກໍລະນີ

ສຸດທ້າຍນີ້ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າທຸກຢ່າງໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີສີ່ງໃດແນ່ນອນຕະຫຼອກໄປ ທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ມີການປ່ຽນແປງສະໝີ ທຸກວິນາທີ.

 

ຄວາມເຊື່ອ