ເມື່ອເຈົ້າໝົດຮັກກໍບອກກັນຕົງໆບໍ່ຕ້ອງໄປແອບບນອກໃຈເຮັດເສີຍຊາໃສ່ກະໄດ້

ເມື່ອເຈົ້າໝົດຮັກກໍບອກກັນຕົງໆບໍ່ຕ້ອງໄປແອບບນອກໃຈເຮັດເສີຍຊາໃສ່ກະໄດ້

ເມື່ອເຈົ້າໝົດຮັກກໍບອກກັນຕົງໆບໍ່ຕ້ອງໄປແອບບນອກໃຈເຮັດເສີຍຊາໃສ່ກະໄດ້

ເມື່ອຮັກກັນໃໝ່ໆ ອັນໃດກໍດີໄປໝົດ ພໍຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນຜ່ານໄປໄລຍະໜື່ງ ຄວາມຮັກກໍເລີ່ມຈືດຈາງ ອີກຝ່າຍຕ້ອງແອບນອກໃຈກັນ ແຕ່ບໍ່ຍອມບອກກັນດີໆ ການນອກໃຈເກີດຈາກການກະຕຸ້ນ ຄວາມເລົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມເບື່ອທີ່ຈຳເຈ ຈົນຢາກຖີ້ມສີ່ງທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອໄປຫາສີ່ງໃໝ່ໆ ທີ່ຕື່ນເຕັ້ນເລົ້າໃຈກວ່າ ຄິດວ່າຄົນໃຫມ່ດີກວ່າຄົນເກົ່າ.

ເຊີ່ງການນອກໃຈນັ້ນມັກຈະເກີດເພາະ ເບື່ອນ່າຍອີກຝ່າຍ ແລະ ມັນກໍມີຫຼາຍກໍລະນີ ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ອີກຝ່າຍດີເກີນໄປ ອີກຝ່າຍເລີຍຄິດຢາກລອງ ຄິດໃນເລື່ອງຕື່ນເຕັ້ນເລົ້າໃຈ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນືງວ່າການຕື່ນເຕັ້ນເລົ້າໃຈ ນັ້ນມັນມັກເກີດຂື້ນພຽງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ຖ້າມັນດົນຜ່ານໄປມັນກະເກົ່າ ຈົນເຮັດໃຫ້ເມື່ອຍເບື່ອນ່າຍ .

ເມື່ອຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆນານີ້ເກີດຂື້ນໃນຫົວ ຈົນຕ້ອງເລີ່ມປະຕິບັດ ເລີ່ມລົມຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ ການນອກໃຈເກີດຂື້ນ ແລະ ເສີຍຊາໃສ່ອີກຝ່າຍ ແຕ່ກັບບໍ່ກ້າບອກ ຫຼື ບໍ່ຢາກບອກຕົງໆກັບອີກຝ່າຍ ແຕ່ສະແດງດ້ວຍການກະທຳແທນ ຈົນເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍຕ້ອງເຈັບ ແລະ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍ ເມື່ອຄົນຮັກຕ້ອງປ່ຽນໄປ.

ສະນັ້ນຝາກເຖີງຄົນທີ່ໝົດຄວາມຮູ້ສຶກກັບແຟນ ໝົດຮັກແຟນ ຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ ກໍຄວນບອກກັນຕົງໆ ຢ່າງນ້ອຍເຮົາກໍໄດ້ບອກຄວາມຈິງທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານອີກຝ່າຍເສຍໃຈ ດີກວ່າຈະແອບນອກໃຈເສີຍຊາໃສ່ ຈົນເຂົາຮູ້ເອງ ມັນແຮງເຈັບຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍພັນທະວີຄູນ ເຮັດແບບນັ້ນ.

 

ບັນເທີງ