ເມື່ອເຂົານອກໃຈເຮົາກໍຢ່າໄປໂງ່ກັບໄປຫາເຂົາອີກ ຖ້າບໍ່ຢາກເຈັບຊ້ຳໆ

ເມື່ອເຂົານອກໃຈເຮົາກໍຢ່າໄປໂງ່ກັບໄປຫາເຂົາອີກ ຖ້າບໍ່ຢາກເຈັບຊ້ຳໆ

ເມື່ອເຂົານອກໃຈເຮົາກໍຢ່າໄປໂງ່ກັບໄປຫາເຂົາອີກ ຖ້າບໍ່ຢາກເຈັບຊ້ຳໆ

ເມື່ອຄວາມຮັກມາເຖີງຈຸດໃດໜື່ງຫຼືຜ່ານໄປໄລຍະໜື່ງຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເປັນແຟນກັນແລ້ວ ເມື່ອຝ່າຍໜື່ງໝົດຄວາມຮູ້ສຶກ ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆນາໆ ເຂົາກໍຈະເລີ່ມບໍ່ຊື່ສັດ ຈົນຈັບໄດ້ ແລະ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງບໍ່ເຊື່ອໃຈ ລະແວງ ຖ້າໄດ້ເລີກກັນອີກຄັ້ງ ຍັງຕ້ອງວົນກັບໄປຫາເຂົາ ມັນຄົງບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງດອກ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງເຈັບຊ້ຳ ຊ້ຳໆ .

ຄົນທີ່ມັນນອກໃຈມັນມັກຈະວ່າເປັນບັນຫາທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຜອອກໃຜ ຕໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຄົບກັນມາດົນປານໃດກໍຕາມ ຫຼື ແຕ່ງງານ ຈົນມີລູກນຳກັນ ມີຄອບຄົວ ຢູ່ນຳກັນດົນເປັນເທົ່າໃດ ກະບໍ່ມີຫຍັງມາກະລັງຕີໄດ້ວ່າຄົນຮັກຂອງເຈົ້າຈະມາຊື່ສັດກັບເຈົ້າໄດ້ຕະຫຼອດ.

ຖ້າເຈົ້ຈັບໄດ້ວ່າຄົນຮັກນອກໃຈ ຈົນເຖີງຈຸດທີ່ຕ້ອງແຍກທາງກັນໄປ ແຕ່ພໍເວລາຜ່ານໄປເຂົາກັບຢາກກັບມາຂໍໂທດຂໍຄືນດີ ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈກັບຄືນດີຫຼືບໍ່ ໃຫ້ລອງອ່ານ 5 ເຫດຜົນວ່າຄວນກັບໄປຫາເຂົາຫຼືບໍ່ :

1. ຄິດສະວ່າຕ້ອງໂອກາດໄດ້ພົບຄົນທີ່ດີກວ່າເຂົາ : ຄວາມຮັກ ຄວາມເມື່ອຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມຈິງໃຈຂອງເຈົ້າມັນຄູ່ຄວນກັບຄົນທີ່ເໝາະສົມຫຼາຍກວ່າ ນັ້ນກໍຄື ຄົນທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນຕົວເຈົ້າ ເຫັນເຈົ້າສຳຄັນ ບໍ່ມີວັນທີ່ຈະນອກໃຈເຈົ້າ ໃຫ້ຄວາມຮັກດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ຟັງເບີ່ງຄືເຜີຝັນໄປນ້ອຍໜື່ງ ແຕ່ເຊື່ອໂລດວ່າວັນໜື່ງຕ້ອງມາເຖີງແນ່ນອນ ຂໍພຽງຕົວເຈົ້າໃຫ້ຮັກຕົວເອງເສຍກ່ອນ.

2. ຕອນຄົບກັນເຂົາບໍ່ໃຫ້ກຽດເຮົາ : ຍີ່ງທັງສອງຄົນຮັກກັນຫຼາຍປີ ແລ້ວເຂົາຍັງຕ້ອງນອກໃຈເຈົ້າ ສະແດງວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຈົ້າ ແຖມເຂົາຍັງບໍ່ເຫັນຄ່າຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີໃຫ້ເຂົາອີກ ຖ້າເພາະເຂົາເຫັນເຂົາກໍຈະບໍ່ເຮັດແລ້ວລະ.

3. ເມື່ອເຈັບແລ້ວກໍຕ້ອງຈຳເອົາໄວ້ : ຄົນໆໜື່ງບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງງໍ້ອີກຝ່າຍທີ່ເຄີຍນອກໃຈໄປຫາອີກຄົນ ຄວາມຮູ້ສຶກຄວາມຮັກ ຂອງເຮົາມັນມີຄ່າ ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໃຫ້ເຂົາມາຢຽບຢາມອີກຕໍ່ໄປ ເມື່ອເຈັບແລ້ວ ຄວນຈຳ.

4. ເປັນທຸກວາດລະແວງບໍ່ເຊື່ອໃຈ : ເມື່ອຕອນຄົບກັນເຄີຍນອກໃຈພໍກັບມາຈະຕ້ອງລະແວງບໍ່ເຊື່ອໃຈຄືເກົ່າ ເຈົ້າຈະບໍ່ແນ່ໃຈແນ່ນອນວ່າລາວຈະຊື່ສັດກັບເຈົ້າເພາະມາແກ້ຕົວພິສູດ ເມື່ອເຄີຍນອກໃຈແລ້ວ ຄັ້ງຕໍ່ໄປກໍຕ້ອງມີອີກແນ່ນອນ.

5. ບໍ່ມີຫຍັງຄືເກົ່າອີກແລ້ວ : ຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນກໍຄືກັບແກ້ວນັ້ນລະ ເມື່ອມັນແຕກແລ້ວຈະຕ້ອງໃຊ້ກ້າວຢ່າງດີປານໃດກໍຕາມ ແກ້ວກໍບໍ່ສາມາດກັບມານຽນກ້ຽງໃສໄດ້ຄືເກົ່າ ຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນ ຄວາມຮູ້ສຶກກໍຄືກັນ.

ເມື່ອອ່ານຈົບແລ້ວ ຖ້າທຸກຄົນເຫັນວ່າດີ ແລະ ມັດກໍຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ຂໍຂອບໃຈ.

 

ບັນເທີງ