ເປີດຕຳນານພະຍານາກ ຖືກສາບໃຫ້ເປັນງູຫີນໃນທີ່ແຫ່ງນີ້ ! ບໍ່ເຊື່ອຢ່າລົບລູ່

ເປີດຕຳນານພະຍານາກ ຖືກສາບໃຫ້ເປັນງູຫີນໃນທີ່ແຫ່ງນີ້ ! ບໍ່ເຊື່ອຢ່າລົບລູ່

ເປີດຕຳນານພະຍານາກ ຖືກສາບໃຫ້ເປັນງູຫີນໃນທີ່ແຫ່ງນີ້ ! ບໍ່ເຊື່ອຢ່າລົບລູ່

 

ຂົນລຸກ ຫີນຄືງູທີ່ສຸດ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ທີ່ຫາກໍ່ຖືກຄົ້ນພົບຖ້ຳນາຄາແລະ ນ້ຳຕົກຕາດວິມານທິບແຫ່ງພູລັງກາ

ຕຳນານອັນລີ້ລັບປູ່ອື້ລື້ ພະຍານາກຜູ້ຖືກສາບໄວ້ ບຶງໂຂງຫຼົງ ຈັງຫວັດບຶງການ

ຈົ່ງໃຊ້ວິລະຈະນະຍານໃນການອ່ານ :

ຄົນບູຮານເລົ່າຂານກັນມາວ່າ : ອາດຈະເປັນງູຍັກທີ່ຕາຍແລ້ວກາຍເປັນຫີນ ເມື່ອຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານປີມາກ່ອນ

ງູຍັກພໍຕາຍລົງຍັງບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍກໍ່ຖືກທັບຖົມດ້ວຍ ດິນຫິນ ມານັບລ້ານປີຈົນແຮ່ທາດຈັບເກາະໃນຕົວງູກາຍເປັນຫີນ

ພໍດົນນ້ຳເຊາະດິນລົງມາເຜີຍຊາກງູຫີນໃຫ້ຄົນເຫັນ ( ຕຳນານເລົ່າ ວ່າອື້ລື້ລາຊາ ລາຊາຜູ້ຖືກສາບໃຫ້ເປັນນາກເຮັດໃຫ້ເມືອງລົ້ມສະຫຼາຍກາຍເປັນບຶງໂຂ່ງຫຼົງ ອົງອືລື້ ຈະພົ້ນຄຳສາບ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອບັງເກີດເມືອງຊຶ້ນໃໝ່ )

 

ອາດີດພື້ນທີ່ນີ້ຂຶ້ນກັບເມືອງໜອງຄາຍ ປັດຈຸບັນເກີດເມືອງໃໝ່ນາມວ່າ : ບອງກາຟ

.

.

.

.

 

ຄວາມເຊື່ອ