ເຕືອນໄພໃກ້ໂຕ !! ຢ່າສາກໂທລະສັບໄວ້ໃກ້ບ່ອນນອນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ

ເຕືອນໄພໃກ້ໂຕ !! ຢ່າສາກໂທລະສັບໄວ້ໃກ້ບ່ອນນອນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ

ເຕືອນໄພໃກ້ໂຕ !! ຢ່າສາກໂທລະສັບໄວ້ໃກ້ບ່ອນນອນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ

ລະວັງຢ່າສາກໂທລະສັບໄວ້ໃກ້ບ່ອນນອນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ

ລາຍງານຈາກເເຟນເພຈວ່າ

ວັນທີ 17/04/2021 ທີ່ປະເທດໄທ, ພົບຜູ້ເສຍຊີວິດຄາບ່ອນນອນທາງຂ້າງກາຍພົບປັກສຽບແລະສາຍສາກໂທລະສັບພາດຢູ່ຄີງ.

ໂດຍຄາດວ່າຜູ້ກ່ຽວເສຍຊີວິດຍ້ອນໄຟຟ້າຊັອດ ຍ້ອນສຽບປັກສຽບ ແລະ ສາຍສາກໂທລະສັບ ໃນຂະນະທີ່ຕົນຫຼັບນອນຢູ່ ແລະ ໄວ້ໂທລະສັບໃກ້ໂຕ ຫຼື ຕິດໂຕເວລານອນ

ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ທຸກຄົນລະວັງໄວ້ ຢ່າສາກໂທລະສັບໄວ້ໃກ້ບ່ອນນອນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດທ່ານໄດ້.

 

ຂ່າວ