ເດັກຊາຍໄວ 14 ປີ ຍອມຈົບຊີວິດຕົວເອງ ຍ້ອນໝູ່ເຢີ້ຍວ່າເຮືອນທຸກຫຼາຍ

ເດັກຊາຍໄວ 14 ປີ ຍອມຈົບຊີວິດຕົວເອງ ຍ້ອນໝູ່ເຢີ້ຍວ່າເຮືອນທຸກຫຼາຍ

ເດັກຊາຍໄວ 14 ປີ ຍອມຈົບຊີວິດຕົວເອງ ຍ້ອນໝູ່ເຢີ້ຍວ່າເຮືອນທຸກຫຼາຍ

ປັນຫາເດັກຖືກເວົ້າໃຫ້ໃນໂຮງຮຽນຖືເປັນປັນຫາຊ້ຳເຮື້ອທີ່ມີໃຫ້ເຫັນກັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ຫລາຍຄັງຜົນລັບຂອງມັນມັກຈົບລົງແບບໜ້າເສົ້າ ແລະ ຄັ້ງນີ້ກໍ່ເຊັ່ນກັນເລື່ອງລາວເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນເມືອນພໍ່ຂອງເດັກຊາຍໄວ 14 ປີຈາກເມືອງຊຽງໄຮ້ ປະເທດຈີນ ເລິ່ມຮູ້ສຶກຖຶງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລູກຊາຍທີ່ມີອາກາດເຊື່ອງຊຶມຫລັງກັບມາຈາກໂຮງຮຽນ ບໍ່ເວົ້າບໍ່ຈາ ແລະ ັ່ງເຮັດວຽກບ້ານງຽບໆ ຂະນະດຽວກັນນັ້ນເຂົາກໍໄດ້ຮັບ

ຂໍ້ຄວາມຈາກຄູປະຈຳຊັ້ນທີ່ບອກວ່າລູກຊາຍຕົນຜົນຮຽນບໍ່ດີ ຜູ້ເປັນພໍ່ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປເວົ້ານຳ ແລະ ຖາມໄຖ່ຄວາມເປັນມາ ລູກຊາຍຈຶ່ງເລົ່າໃຫ້

ຟັງຖຶງປັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນເລື່ອງລາວເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນເມືອນພໍ່ຂອງເດັກຊາຍໄວ 14 ປີຈາກເມືອງຊຽງໄຮ້ ປະເທດຈີນເລິ່ມຮູ້ສຶກຖຶງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລູກຊາຍທີ່ມີອາກາດເຊື່ອງຊຶມຫລັງກັບມາຈາກໂຮງຮຽນ ບໍ່ເວົ້າບໍ່ຈາ ແລະ ັ່ງເຮັດວຽກບ້ານງຽບໆ ຂະນະດຽວກັນນັ້ນເຂົາກໍ

ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຈາກຄູປະຈຳຊັ້ນທີ່ບອກວ່າລູກຊາຍຕົນຜົນຮຽນບໍ່ດີ ຜູ້ເປັນພໍ່ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປເວົ້ານຳ ແລະ ຖາມໄຖ່ຄວາມເປັນມາ ລູກຊາຍຈຶ່ງເລົ່າໃຫ້ຟັງຖຶງປັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຜູ້ເປັນພໍ່ຕົກໃຈຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ຮີບນຳຕົວລູກຊາຍສົ່ງໂຮງໝໍ ແມ້ວ່າຈະພະຍາຍາມຮັກສາຊີວິດຂອງເຂົາຫຼາຍ

ເທົ່າໃດ ແຕ່ສຸດທ້າຍເດັກຊາຍກໍ່ເສຍຊີວິດດ້ວຍພາວະຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວຜູ້ເປັນພໍ່ເສຍໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈຶ່ງໄດ້ເດິນທາງໄປທີ່ໂຮງຮຽນເພື່ອສອບຖາມເລື່ອງລາວທີ່ເກິດຂຶ້ນ ເພາະລູກຊາຍເປັນຄົນບໍ່ມັກເວົ້າ ມີປັນຫາຫຍັງທີ່ໂຮງຮຽນກໍ່ມັກຈະເກັບງຽບເອົາໄວ້ ເມື່ອໄປຖຶງ ແລະ ໄດ້

ສອບຖາມເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຂອງລູກຊາຍກໍ່ພົບກັບຄວາມຈິງອັນໜ້າຕົກໃຈວ່າ ລູກຊາຍເຂົາຖືກເຢີ້ຍຢູ່ເປັນປະຈຳຖືກໝູ່ວ່າເປັນເດັກຍາກຈົນບໍ່ມີເງິນກິນ ແລະ ລາມໄປຖຶງຕັ້ງຊື່ຕ່າງໆນານາມາເວົ້າໃຫ້ຄອບຄົວລູກຊາຍອີກດ້ວຍເບື້ອງຕົ້ນທາງໂຮງຮຽນໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍ່ມີການກັ່ນ

ແກ້ງກັນແຕ່ຢ່າງໃດ ລວມທັງບໍ່ຂໍໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເຫັນໃດໆທັງນັ້ນຕໍ່ເລື່ອງທີ່ເກິດຂຶ້ນ ໂດຍອ້າງວ່າເລື່ອງດັ່ງກາວຢູ່ໃນການສືບສວນສອບສວນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈຶ່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຍັງອັນເປັນການຂັດຕໍ່ຮູບຄະດີກໍ່ຂໍຝາກເລື່ອງນີ້ໄວ້ໃຫ້ຜູ້ຫລັກຜູ້ໃຫຍ່ພິຈາລະນາກັນແນ່ເດີ ວ່າເລື່ອງການກັ່ນແກ້ງໃນໂຮງຮຽນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ະເບິ່ງຂ້າມໄດ້ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ

.

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳ.

ຂ່າວ