ເຊື່ອໂລດວ່າ ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍ ບໍ່ມີວັນທີ່ຈະໄດ້ຮັກທີ່ດີ ແລະ ຄົນທີ່ຈິງໃຈ

ເຊື່ອໂລດວ່າ ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍ ບໍ່ມີວັນທີ່ຈະໄດ້ຮັກທີ່ດີ ແລະ ຄົນທີ່ຈິງໃຈ

ເຊື່ອໂລດວ່າ ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍ ບໍ່ມີວັນທີ່ຈະໄດ້ຮັກທີ່ດີ ແລະ ຄົນທີ່ຈິງໃຈ

ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍໃນເລື່ອງຄວາມຮັກນັ້ນ ເຂົາມັກຈະບໍ່ພໍໃຈໃຈຄວາມຮັກທີ່ເຂົາໄດ້ຮັບມາ ເຂົາມັກຈະພະຍາຍາມຫາຮັກຄັ້ງໃໝ່ ຮັກທີ່ທ້າທາຍກວ່າເກົ່າຢູ່ສະເໝີ

ຢ່າຄິດວ່າຄົນແບບນີ້ເຂົາຈະຢຸດຢູ່ທີ່ເຈົ້າ ເຂົາໄດ້ເຈົ້າມາ ຈັກວັນເຂົາກໍ່ເບື່ອເຈົ້າໄປຫາຄົນໃໝ່ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ ໂດຍທີ່ເຂົາບໍ່ຮູ້ສຶກຜິດຈັກໜ້ອຍ

ການໄປຄົນກັບຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍ ແນ່ນອນວ່າ ຈັກວັນໜຶ່ງຄົນທີ່ເສຍໃຈທີ່ສຸດກໍ່ຄືຕົວຂອງເຮົາເອງນັ້ນລະ ທີ່ໄປຮັກຄົນແບບນັ້ນ

ຫາກເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງ ເພາະຄົນແບບນີ້ບໍ່ມີວັນພໍໃຈເຈົ້າດອກ ຕໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຈະດີກັບເຂົາປານໃດ ຕໍ່ໃຫ້ເຈົ້າເອົາອົກເອົາໃຈປານໃດ ແຕ່ເຊື່ອໂລດພໍລັບຕາເຈົ້າໄປ

ຄົນພວກນີ້ມັກຈະຫາໂອກາດນອກໃຈບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ ເພາະມັນເປັນນິໄສພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາ ມີຄົນຮັກຢູ່ແລ້ວກໍ່ຍັງຫາເພີ່ມ.

 

ບັນເທີງ