ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 2 ມັງກອນ ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 2 ມັງກອນ ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 2 ມັງກອນ ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ ດວງໃຜດີ ດີດ້ານໃດແນ່ ມາເບີ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ຕາມວັນເກີດ :

1. ຄົນທີ່ເກີດວັນອາທິດ
+ ດ້ານການງານ ສີ່ງທີ່ຄາດຫວັງ ກຳລັງຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນໄວໆນີ້
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນນຳເງິນໄປຕໍຍອດລົງທຶນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເຂົ້າໃຈກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນໄດ້ພົບຮັກແບບກະທັນຫັນ

2. ຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ດີຂື້ນ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນມີລາຍໄດ້ຫຼາຍ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຕ່າງຄົນຕ່າງເຂົ້າໃຈກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນມີຄົນດີເຂົ້າມາມັກ

3. ຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກຍາກ ແຕ່ບໍ່ຍາກເກີນຄວາມສາມາດ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນມີລາຍໄດ້ເພາະວຽກຫຼາຍ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ມີເກນຫວັ່ນໄຫວໄປຕາມສີ່ງແວດລອ້ມ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນມີຄົນເຂົ້າມາ

4. ຄົນທີ່ເກີດວັນພຸດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນຈະເລີນກ້າວໜ້າ
+ ດ້ານການເງິນ ຄ່ອງຕົວດີມີລາຍໄດ້ເຂົ້າມາ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເລິກຊື້ງເກີນຄຳບັນຍາຍ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນໄດ້ພົບຮັກຄັ້ງໃໝ່

5. ຄົນທີ່ເກີດວັນພະຫັດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນປະສົບຄວາມສຳເລັດ
+ ດ້ານການເງິນ ມີລາຍໄດ້ໄດ້ປົກກະຕິ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເຂົ້າໃຈກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນພົບຮັກ

6. ຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ
+ ດ້ານການງານ ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງທີ່ປາຖະໜາ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ມີລາຍໄດ້ກັບລາຍຈ່າຍພໍໆກັນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ມີເກນໝັ້ນຄົງ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນຄອງໂສດຕໍ່ໄປ

7. ຄົນທີ່ເກີດວັນເສົາ
+ ດ້ານການງານ ປະສົມຄວາມສຳເລັດດັ່ງໃຈປາຖານະໜາ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນໝົດໄປກັບສີ່ງທີ່ຕ້ອງການ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຍັງຮັກກັນດີພັດທະນາເລື້ຍໆ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນພົບຮັກ

 

ຄວາມເຊື່ອ