ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ ດວງໃຜດີ ດີດ້ານໃດແນ່ ມາເບີ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ຕາມວັນເກີດ :

1. ຄົນທີ່ເກີດວັນອາທິດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ມີບັນຫາເຂົ້າມາເປັນບາງຊ່ວງ ໃຫ້ແກ້ໄຂ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຕໍ່ເນືາອງ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍຕໍ່ເນື່ອງເຊັນກັນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ມິເກນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ເພາະຄວາມຄິດບໍ່ຕົງກັນ , ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນພົບຮັກ

2. ຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ໄດ້ຮ່ວມວຽກກັບຄົນດີມີຄວາມສາມາດ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຫຼາຍຊ່ອງທາງ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍຫຼາຍພໍສົມຄວນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຍັງກັບເລື່ອງຄວາມຮັກບໍ່ທັນໄດ້

3. ຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ຈະມີບັນຫາເຂົ້າມາທ້ທາຍຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ ເຂົ້າມາຈາກວຽກເປັນຫຼັກ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ບໍ່ຄວນຈ່າຍລົງທຶນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຖ້າເປີດໃຈ ມີເກນພົບຮັກແທ້

4. ຄົນທີ່ເກີດວັນພຸດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ເຮັດວຽກໜັກ ອິດເມື່ອຍພໍສົມຄວນ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ ເຂົ້າມາຕໍ່ເນື່ອງດີຂື້ນ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍລາຍວັນທຳມະດາ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ດຳເນິນໄປເລື້ອຍໆ , ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນ ຈະໄດ້ພົບຮັກກັບຄົນດີ

5. ຄົນທີ່ເກີດວັນພະຫັດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ພົບບັນຫາເລັກນ້ອຍ ໃຫ້ປວດຫົວແກ້ໄຂ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຈາກເຫື່ອແຮງ ໂຊກລາບຍັງບໍ່ມີ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຖ້າມີແຜນລົງທຶນ ພັກໄວ້ກ່ອນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ພັດທະນາໄປເລື້ອຍືໆ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນ ເລີ່ມຮັກກັບຄົນໃກ້ຕົວ

6. ຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ຫາກເຮັດວຽກກັບຄົນຫຼາຍໆ ຄວນລະວັງຄຳເວົ້າ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າເລື້ອຍໆຈາກວຽກ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍແບບຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຮັກກັນ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອອກປານໃດ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຍັງບໍ່ມີເກນພົບຮັກແທ້

7. ຄົນທີ່ເກີດວັນເສົາ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ເນັດວຽກໜັກ ປະສົບຜົນສພເລັດຫຼາຍພໍສົມຄວນ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍທຳມະດາທົ່ວໄປ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຄວາມຮັກ ຍັງຄືວັນວານ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຍັງຄອງໂສດ ຖ້າບໍ່ກ້າເປີດໃຈ

 

ຄວາມເຊື່ອ