ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ ດວງໃຜດີ ດີດ້ານໃດແນ່ ມາເບີ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ຕາມວັນເກີດ :

1. ຄົນທີ່ເກີດວັນອາທິດ
+ ດ້ານການງານ  ພົຍອຸປະສັກກ່ອນ ແລ້ວຈະພົບສີ່ງດີໆ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍຫຼາຍພໍສົມຄວນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ດຳເນີນໄປເລື້ອຍໆ , ສ່ວນຄົນໂສດ ມິເກນໄດ້ພົບຮັກແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຕົວ

2. ຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກທີ່ທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມສາມາດ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຕໍ່ເນື່ອງ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍລາຍວັນທົ່ວໄປ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຈິດໃຈຫວັ່ນໄຫວກັບສີ່ງຮອບຂ້າງ , ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນໄດ້ພົບຮັກທີ່ລໍຄອຍ

3. ຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ອີດເມື່ອຍກັບງານ ແລະ ສຸດທ້າຍຈະພົບຄວາມສຳເລັດເອງ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຖ້າຈ່າຍໃຫ້ຄົນອື່ນບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ກັນ , ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນໄດ້ພົບຮັກ

4. ຄົນທີ່ເກີດວັນພຸດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ  ພົບອຸປະສັກກ່ອນ ແລ້ວຈະພົບຄວາມສຳເລັດ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າດີຂື້ນ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍທົ່ວໄປລາຍວັນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ດຳເນິນໄປຂ້າງໜ້າເລື້ອຍໆ , ສ່ວນຄົນໂສດ ມິເກນພົບຮັກແບບບໍ່ຄາດຄິດ

5. ຄົນທີ່ເກີດວັນພະຫັດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນໂດຍລວມໆ ຖືວ່າດີ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍຫຼາຍແບບຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນໃນບາງຄັ້ງ , ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນພົບໄດ້ພົບຮັກ

6. ຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ເຮັດວຽກໄປເລື້ອຍໆ ເມື່ອຍເປັນເລື່ອງທຳມະດາ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍເລື້ອຍໆເຊັນກັນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ມີເກນຈືດຈາງໃນບາງຄັ້ງ  , ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນໄດ້ພົບຮັກ

7. ຄົນທີ່ເກີດວັນເສົາ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ດວງດີຫຼາຍ ເຮັດຫຍັງ ກໍປະສົບຜົນສຳເລັດ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍຫຼາຍແບບຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຮັກກັນເລື້ອຍໆ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນພົບຮັກແບບງຽບໆ.

 

ຄວາມເຊື່ອ