ຄວາມເຊື່ອ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ ດວງໃຜດີ ດີດ້ານໃດແນ່ ມາເບີ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ຕາມວັນເກີດ :

1. ຄົນທີ່ເກີດວັນອາທິດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ເກີດການປ່ຽນແປງ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງອິດເມື່ອຍ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງດຽວ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍປົກກະຕິ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນ ຫ່າງເຫີນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຖ້າເປີດໃຈ ອາດຈະພົບຮັກ

2. ຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ມີອຸປະສັກ ແຕ່ບໍ່ເກີນຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຈາກອາຊີບເສີມຫຼາຍກວ່າວຽກຫຼັກ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍຫຼາຍພໍສົມຄວນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຕ່າງຄົນຕ່າງເຂົ້າໃຈກັນເປັນຢ່າງດີ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນ ມີຄົນມາມັກມາຮັກ

3. ຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ບັນຫາທີ່ມີ ຈະຄ່ອຍໆດີຂື້ນ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າເລື້ອຍໆ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍຫຼາຍ ບາງທີ່ກ່ຽວເລື່ອງບໍ່ຈຳເປັນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຍັງສາມາດປະຄັບປະຄອງຄວາມໄດ້ເລື້ອຍໆ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນ ມີຄົນດີເຂົ້າມາ

4. ຄົນທີ່ເກີດວັນພຸດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນກ້າວໜ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ຈະມາພ້ອມຄວາມເມື່ອຍ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຫຼາຍຊ່ອງທາງ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍທົ່ວໄປ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ມີເກນ ຈືດຈາງຫ່າງເຫີນ ເມື່ອທຽບກັບຜ່ານມາ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຍັງຄອງໂສດໄປເລື້ອຍໆ

5. ຄົນທີ່ເກີດວັນພະຫັດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ຄວາມສຳເລັດກຳລັງກໍ່ຕົວ ເລື້ອຍໆ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຕໍ່ເນື່ອງ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ມີບັນຫາ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຍັງຄອງໂສດຕໍ່ໄປ

6. ຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ
+ ດ້ານການງານ ມີຕ້ອງອິດເມື່ອຍ ບໍ່ເຄີຍເມື່ອຍປານຈີ້ມາກ່ອນ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍຄຸ້ມຄ່າ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາເລື່ອຍໆຈາກວຽກເປັນຫຼັກ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍລາຍວັນທົ່ວໄປ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນ ພັດທະນາເລື້ອຍໆ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນ ພົບຮັກ

7. ຄົນທີ່ເກີດວັນເສົາ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ມີເກນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັບຄົນຮ່ວມວຽກ ຕ້ອງລະວັງຄຳເວົ້າ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາເລື້ອຍໆຈາກວຽກ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍຫຼາຍພໍສົມຄວນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຍັງຄອງໂສດຕໍ່ໄປ