ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 10 ເມສາ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 10 ເມສາ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 10 ເມສາ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ ດວງໃຜດີ ດີດ້ານໃດແນ່ ມາເບີ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ຕາມວັນເກີດ :

1. ຄົນທີ່ເກີດວັນອາທິດ
+ ດ້ານການງານ ຕ້ອງການເວລາໃຫ້ດີ ເພາະ ມີເກນຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ ຈົນບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາປົກກະຕິ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຮ່າງກາຍສ່ວນໃຫຍ່
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ມີເກນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນເລັກນ້ອຍ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນມີຄົນມາມັກ ມາຮັກ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຄິດໄວ້

2. ຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ມີອຸປະສັກເລັກນ້ອຍ ແຄ່ສຸດທ້າຍກໍສາມາດຜ່ານໄປດ້ວຍດີ ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງທ່ານເອງ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາ ທັງວຽກຫຼັກ ແລະ ວຽກເສີມ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ບໍ່ມີບັນຫາ ຈ່າຍລາຍວັນປົກກະຕິ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເປັນກຳລັງໃຈທີ່ດີຕໍ່ກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນພົບຮັກ

3. ຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ
+ ດ້ານການງານ ມິເກນ ພົບອຸປະສັກເລັກນ້ອຍ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງທ່ານເອງ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຕໍ່ເນື່ອງ ຖ້າເຮັດວຽກເສີມແຮງໄດ້ດີ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຄ່ອງຕົວດີບໍ່ມິບັນຫາ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນ ດຳເນີນໄປເລື້ອຍໆຍາກທີ່ຈະພັງທະລາຍ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນໄດ້ພົບຮັກແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຕົວ

4. ຄົນທີ່ເກີດວັນພຸດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ເຮັດວຽກໜັກ ແຖມ ເມື່ອຍກັບຄົນເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈນຳອີກ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍປົກກະຕິປະຈຳວັນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຍັງຕ້ອງຄອງໂສດຕໍ່ໄປ

5. ຄົນທີ່ເກີດວັນພະຫັດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງ ສືກສາກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຂະນະນີ້
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຈາກວຽກເປັນຫຼັກ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍປະຈຳວັນບໍ່ຫຼາຍ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຕ່າງຄົນ ຕ່າງເຮັດວຽກ ເຂົ້າໃຈກັນດີ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນ ໄດ້ຄົນຮູ້ຈັກມາເປັນຄົນຮັກ

6. ຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ເຮັດວຽກໜັກ ອິດເມື່ອຍ ເພາະຮັບພາລະເກີນໜ້າທິ່
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າຫຼາຍຊ່ອງທາງ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ລາບລື່ນບໍ່ມີບັນຫາ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນ ດຳເນີນໄປເລື້ອຍໆ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນ ມີຄົນມາມັກ ມາຮັກ ຂື້ນກັບທ່ານຈະຮັບເຂົາຫຼືບໍ່

7. ຄົນທີ່ເກີດວັນເສົາ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ເຮັດວຽກໜັກ ເພາະຄົນອື່ນເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທ່ານ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຈາກເຫື່ອແຮງ ສ່ວນລາຍຈ່າຍລາບລື່ນດີ ແຕ່ບໍ່ຄວນປະມາດ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ມີເກນບ່ເຂົ້າໃຈກັນເລັກນ້ອຍ ແຕ່ໃນໃຈກໍຍັງຮັກກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຍັງຄອງໂສດຕໍ່ໄປ.

 

ຄວາມເຊື່ອ