ຄວາມເຊື່ອ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 5 ເມສາ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 5 ເມສາ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ ດວງໃຜດີ ດີດ້ານໃດແນ່ ມາເບີ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ຕາມວັນເກີດ :

1. ຄົນທີ່ເກີດວັນອາທິດ
+ ດ້ານການງານ ຕ້ອງເມື່ອຍຫຼາຍ ແຕ່ກໍຄຸ້ມຄ່າ ເຖິງມັນຈະມິບັນຫາ ແຕ່ກໍຢ່າພ້າວທໍ້ຖອຍ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ໝົດໄປກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ລະວັງຈະມີຄົນມາມັກ ທັງທີ່ມີຄູ່ແລ້ວ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຍັງຄອງໂສດຕໍ່ໄປ

2. ຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ເພາະມີຜຸ້ໃຫຍ່ຄາດຫວັງກັບວຽກຂອງທ່ານ

+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ສ່ວນລາຍຈ່າຍກໍຫຼາຍເຊັນກັນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເຂົ້າໃຈກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນພົບຮັກ

3. ຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ
+ ດ້ານການງານ ໂດຍລວມໆຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ແຕ່ອາດຈະມີບັນເລັກນ້ອຍປົກກະຕິ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນລາຍໄດ້ດລື້ອຍໆ ສ່ວນລາຍຈ່າຍໝົດໄປກັບເລື່ອງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນພົບຮັກທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ

4. ຄົນທີ່ເກີດວັນພຸດ
+ ດ້ານການງານ ໂດຍລວມໆ ວຽກງານລາບລື່ນ ແຕ່ຈະປວດຫົວເລື່ງຄົນ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນມີລາຍໄດ້ຈາກວຽກເປັນຫຼັກ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ໝົດໄປເພາະເລື່ອງຈຳເປັນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ມີເກນບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນພົບຮັກ ແຕ່ບໍ່ເນື້ອຄູ່

5. ຄົນທີ່ເກີດວັນພະຫັດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກສຳຄັນຂອງອົງກອນ ທີ່ທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມສາມາດ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນມີລາຍໄດ້ເຂົ້າຕໍ່ເນື່ອງ ທັງງານເສີມ ແລະ ງານປະຈຳ ສ່ວນລາຍຈ່າຍລາບລື່ນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຍັງຄືເກົ່າຄືວັນວານ , ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນພົບຮັກ

6. ຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ເຮັດວຽກໜັກ ພ້ອມພົບອຸປະສັກ ເຮັດໃຫ້ເມື່ອຍ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນລາຍໄດ້ຈາກວຽກຢ່າງດຽວ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ລາບລື່ນ ຈ່າຍປົກກະຕິ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເລື້ອຍໆ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຍັງຄອງໂສດ

7. ຄົນທີ່ເກີດວັນເສົາ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນເຮັດວຽກເມື່ອຍ ເພາະຮັບຜິດຊອບວຽກລຳພັງ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນມີລາຍໄດ້ຈາກວຽກເປັນຫຼັກ ສ່ວນລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເຂົ້າໃຈກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຍັງຄອງໂສດຕໍ່ໄປ