ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 15 ມີນາ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 15 ມີນາ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ

ເຊັກດວງລາຍວັນປະຈຳວັນທີ 15 ມີນາ 2020 ການງານ,ການເງິນ,ຄວາມຮັກ ດວງໃຜດີ ດີດ້ານໃດແນ່ ມາເບີ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້ຕາມວັນເກີດ :

1. ຄົນທີ່ເກີດວັນອາທິດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ກຳລັງຈະມີໂອກາດດີໆ ເຂົ້າມາໃນຊຮວິດທ່ານ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ໝົດເງິນໄປກັບເລື່ອງສ່ວນຕົວ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນພົບຮັກ ແຕ່ຈະບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ໝາຍປອງ

2. ຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ດວງການໂດດເດັ່ນ ມີເກນ ປະສົບຜົນສຳເລັດ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ໄດ້ດີຢູ່ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ຖ້າຈະຈ່າຍແບບລົງທຶນບໍ່ຄວນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ມີເກນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ເລັກນ້ອຍ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນ ມີຄົນດີເຂົ້າມາໃນຊີວິດ

3. ຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ
+ ດ້ານການງານ ເຖີງຈະມີອຸປະສັກ ແຕ່ໂດຍລວມໆ ຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ດີຢຸ່
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ກໍມີເລື່ອງໃຫ້ຈ່າຍເລື້ອຍໆ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຫ່ວງໃຍກັນສະເໝີ , ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນ ຄວາມຮັກກຳລັງໂຄຈອນເຂົ້າມາໃນຊີວິດທ່ານ

4. ຄົນທີ່ເກີດວັນພຸດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ເອົາຊະນະອຸປະສັກ ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງທ່ານເອງ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ດີ ຖ້າເຮັດວຽກເສີມ ສ່ວນລາຍຈ່າຍປົກກະຕິປະຈຳວັນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ເລີ່ມເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຍັງບໍ່ມີເກນສົມຫວັງໃນຄວາມຮັກ

5. ຄົນທີ່ເກີດວັນພະຫັດ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ຄວາມສຳເລັດຢູ່ຂ້າງໜ້າ ລໍຖ້າພຽງທ່ານເອື້ອມໄປຄວ່າມາເທົ່ານັ້ນ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາຕໍ່ເນື່ອງ ສ່ວນລາຍຈ່າຍຄ່ອງຕົວດີ ເພາະທ່ານມີເງີນ
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ລາບລື່ນ ເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນ ໄດ້ພົບຮັກກັບຄົນໃກ້ຕົວ

6. ຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ
+ ດ້ານການງານ ຕ້ອງຈັດສັນເວລາໃຫ້ດີ ເພາະທ່ານຈະຮັບຜິດຊອບວຽກຫຼາຍ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ມີລາຍໄດ້ປົກກະຄິ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍມື້ນີ້
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໃຫ້ກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດ ຍັງບໍ່ມີເກນຈະໄດ້ພົບຮັກ

7. ຄົນທີ່ເກີດວັນເສົາ
+ ດ້ານການງານ ມີເກນ ເມື່ອຍທັງກາຍ ແລະ ໃຈ ແຕ່ກໍປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍດີ
+ ດ້ານການເງິນ ມີເກນ ລາຍໄດ້ເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ ຖ້າທ່ານຂະຫຍັນຫາ ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ບໍ່ເດືອດຮ້ອນ ຖ້າທ່ານມີເງິນສຳຮອງໄວ້
+ ດ້ານຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຍັງຮັກ ແລະ ເຂົ້າໃຈກັນເປັນຢ່າງດີ , ສ່ວນຄົນໂສດ ມີເກນໄດ້ພົບຮັກ ແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ

 

ຄວາມເຊື່ອ