ເຈົ້າຂອງຫ້ອງແຖວໃຈດີ !! ຊ່ວຍລຸດຄ່າຫ້ອງແຖວ ໃນຊ່ວງວິກິດໂຄວິດ-19

ເຈົ້າຂອງຫ້ອງແຖວໃຈດີ !! ຊ່ວຍລຸດຄ່າຫ້ອງແຖວ ໃນຊ່ວງວິກິດໂຄວິດ-19

ເຈົ້າຂອງຫ້ອງແຖວໃຈດີ !! ຊ່ວຍລຸດຄ່າຫ້ອງແຖວ ໃນຊ່ວງວິກິດໂຄວິດ-19

ມາຟັງຂ່າວຄົນດີຫຼັງຈາກມີຂ່າວປະກາດ ໂຄວິດ ລວມມີ 10 ຄົນໃນລາວ ມາຟັງຂ່າວດີໆ ຊົມເຊີຍສາວງາມເຈົ້າຂອງຫ້ອງເຊົ່າ (ໄທບ້ານຕານມີໄຊຕັ້ງໃຈດີ) ແຈ້ງໃຫ້ຄົນທີ່ເຊົ່າຫ້ອງແຖວທຸກຫ້ອງຂອງລາວ

ລຸດຄ່າເຊົ່າລົງ ແລະ ໃຊ້ນໍ້າຟຣີ ໄລຍະ 03 ເດືອນ ຄືທີ່ຮູ້ໆກັນຊ່ວງນີ້ເປັນຊ່ວງວິກິດພະຍາດລະບາດຮ້າຍແຮງ ຈຶ່ງຊ່ວຍໆກັນໄປນໍ້າໃຈເລັກໆນ້ອຍໆ

ຫວັງວ່າສິເປັນຂ່າວດີສຳລັບແຕ່ລະຫ້ອງເດີ້ ບ້ານຕານມີໄຊ ເມືອງໄຊທານີ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ1/4/2020

.

ຂ່າວ