ຂໍ້ຄິດ

ເກີດມາຄົນດຽວ ຕາຍກໍຕາຍຄົນດຽວ ຢ່າໄປຄາດຫວັງຫຍັງຫຼາຍຈາກໃຜ

ເກີດມາຄົນດຽວ ຕາຍກໍຕາຍຄົນດຽວ ຢ່າໄປຄາດຫວັງຫຍັງຫຼາຍຈາກໃຜ

ເມື່ອເຮົາເກີດມາ ແລະ ດຳລົງຊິວິດຢູ່ເທີງໂລກໃບນີ້ ຕອນເຮົາເກີດ ເຮົາກໍເກີດຄົນດຽວສ່ວນໃຫຍ່ ນອນສະຈາກແຝດ ຈື່ງເກີດສອງໃນວັນດຽວກັນຈາກທ້ອງແມ່ ຕອນຕາຍກໍຕາຍຄົນດຽວເຊັ່ນກັນ

ດັ່ງນັ້ນ ສັດຈະທຳຂອງຊີວິດນັ້ນ ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກປ່ອຍວາງ ອ່ານຈົບແລ້ວເຈົ້າຈະເຂົ້າໃນຊີວິດຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ

ສັດຈະທຳຂອງຊີວິດ ເຈົ້າຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ມີຄວາມຫມາຍວ່າ ຢ່າງໃດ?

ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາຫາຄຳຕອບໄປພ້ອມໆກັນ… ຕອນເກີດ ເຈົ້າກໍເກີດມາຄົນດຽວ ຕອນຈາກໂລກໄປ ( ຕາຍ ) ເຈົ້າກໍຈາກໄປຢ່າງລຳພັງຄົນດຽວເຊັນກັນ

ຢ່າຄາດຫວັງວ່າໃຜຈະຢາກຕາມເຈົ້າໄປ ຫມາບໍ່ລັກ ລອງເອົາໄກ່ທອດໄປວາງຕໍ່ຫນ້າເບິ່ງແມ້ ຖ້າມັນຈະບໍ່ກິນ

ພີ່ນ້ອງຮັກກັນຫລາຍ ລອງລົມເລື່ອງສັບສິນ ມໍລະດົກເບິ່ງແມ້ ຖ້າບໍ່ຜິດຖຽງກັນ ບໍ່ໜ້ອຍກໍຫຼາຍໂລດລະ

ບໍລິສັດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ລອງຕໍ່ຮອງເງິນເດືອນເບິ່ງແມ້ ຖ້າບໍ່ຕົກງານ ກໍຖືກວ່າ ດ່າຢ່າງສົມຄວນເຕີບໂລດລະ

ແຟນບໍ່ມີທາງເປັນອື່ນ ລອງຫ່າງກັນໄປ ບໍ່ລົມດົນໆເບິ່ງແມ້ ຖ້າມັນບໍ່ມີໃຫມ່ບໍ່ນອກໃຈມີຄົນໃໝ່ໂລດ

ເພື່ອນຮັກຮູ້ໃຈກັນຫລາຍ ລອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອເບິ່ງແມ້ ຖ້າລາວຊ່ວຍກໍຖືວ່າດີໄປ ບາງຄົນຮອດຊ່ວຍເຮົາຊ້ຳ

ຍາດຕິພີ່ນ້ອງດີຕໍ່ກັນຫລາຍ ລອງບໍ່ມີເງິນເບິ່ງແມ້ ລາວຈະຊ່ວຍເຈົ້າລ້າບໍ່ ບາງຄົນຮອດບໍ່ໃຫ້ຢຶມກັນກໍມີ ບາງຄົນໂຊກດີ ຈື່ງພີ່ນ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອ

ດັ່ງນັ້ນ ຢ່າຄາດຫວັງຫຍັງຈາກໃຜໆ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວ ເມື່ອເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າ…ຄົນຮອບຂ້າງບໍ່ເປັນຢ່າງທີ່ຄາດຫວັງໃຫ້ເປັນ ເຈົ້າຈະຜິດຫວັງ ແລະ ເສຍໃຈຫລາຍ

ນີ້ຄືເລື່ອງຈິ່ງ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຄວນຄາດຫວັງຫຍັງໃນການຄົບຄົນ ຄົບໄດ້ ເຮັດດີນຳໄດ້ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຄາດຫວັງວ່າໃຜຈະດີຕອບແທນ

ເມື່ອບໍ່ຄາດຫວັງ ກໍບໍ່ຜິດຫວັງ ເມື່ອບໍ່ຜິດຫວັງ ກໍ່ບໍ່ທຸກ

ເມື່ອໃດທີ່ບໍ່ ສະບາຍຈະມີຄົນບອກວ່າຫາຍໄວໆເດີ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜ ຊື້ຢາມາໃຫ້ ເມື່ອໃດທີ່ສິ່ງຂອງພັງຈະມີຄົນບອກວ່າຊື້ໃຫມ່ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຊື້ໃຫ້ດອກ

ເມື່ອໃດທີ່ຮ້ອນຮົນຈະມີຄົນບອກວ່າໃຈເຢັນໆ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜພາໄປສະຫງົບໃຈຈັກຄົນ

ເມື່ອໃດລຳບາກຈະມີຄົນບອກວ່າດຽວກໍຜ່ານໄປ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຈັກຄົນຢາກຊ່ວຍເຫລືອ

ເມື່ອໃດທີ່ເມື່ອຍລ້າຈະມີຄົນບອກວ່າພັກແດ່ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜເອົາເງິນໃຫ້ໃຊ້ດອກ

ເມື່ອໃດທີ່ພົວໄພ ຈະມີຄົນບອກວ່າບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜມາຢູ່ຄຽງຂ້າງ

ເຫັນບໍ່? ບໍ່ຄອຍມີໃຜຊ່ວຍເຫຼືອ ເກີດກໍເກີດມາຄົນດຽວ ຈາກໄປຄົນດຽວ ໃຜດີ ບໍ່ດີ ແຕ່ຮູ້ກໍພໍ ຄົນບາງຄົນ ພຽງເຂົ້າໃຈກໍພໍ ໄດ້ຍິນຫຍັງມາ ແຕ່ຟັງກໍພໍ

ຄົນບາງຄົນຜ່ານເຂົ້າມາ ພຽງເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ ແລະ ໄດ້ບົດຮຽນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຮົາໄປຄາດຫວັງຫຍັງຈາກເຂົາແຕ່ຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈຳກໍພໍ

ເມື່ອມາເຖິງບ່ອນນີ້ເຈົ້າຈະຄິດວ່າ ເປັນຫຍັງເບິ່ງຄືວ່າ ຮ້າຍແຮງ ອ່ານແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າຫົດຫູ່ ແຕ່ນີ້ຄືສັດຈະທຳທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ໃນຊີວິດຂອງທຸກໆຄົນ

ທີ່ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກປ່ອຍວາງ ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ໄດ້ວ່າ ຢ່າຄາດຫວັງຫຍັງຈາກໃຜໆ ຟັງຕົວເອງຫລາຍໆ ຕົວເຮົາເອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະພາເຮົາຢູ່ລອດຜ່ານທຸກໆ ອຸປະສັກ ຄົນຮອບຂ້າງເປັນແຄ່ສິ່ງສົມມຸດ ຕົວເຮົາເອງເທົ່ານັ້ນຄືສິ່ງແທ້ຈິງ.

ແລະ ຢ່າລືມ ໃຜຢື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນຍາມລຳບາກ ຢ່າລືມບຸນຄຸນເຂົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝູ່ຄູ່ ແລະ ພີ່ນ້ອງ ເຮົາຕ້ອງຕອບແທນເຂົາເຊັນກັນໃນຍາມເຮົາມີຊີວິດທີ່ດີຂື້ນ

ອ່ານຈົບ ສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄົນອື່ນໆໄດ້ອ່ານນຳດ້ວຍການ ກົດແຊອອກໄປ ພ້ອມນັ້ນຍັງເປັນການເປັາກຳລັງໃຈໃຫ້ແອັດອີກດ້ວຍ ຂໍຂອບໃຈ.