ຄົນເຮົາທຸກຄົນ ບໍ່ມີໃຜດີໄປໝົດທຸກຢ່າງດອກ ຂະໜາດຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຍັງມີຂໍ້ເສຍໃນຕົວເຂົາເລີຍ

ຄົນເຮົາທຸກຄົນ ບໍ່ມີໃຜດີໄປໝົດທຸກຢ່າງດອກ ຂະໜາດຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຍັງມີຂໍ້ເສຍໃນຕົວເຂົາເລີຍ

ຄົນເຮົາທຸກຄົນ ບໍ່ມີໃຜດີໄປໝົດທຸກຢ່າງດອກ ຂະໜາດຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຍັງມີຂໍ້ເສຍໃນຕົວເຂົາເລີຍ

ຄົນເຮົາທຸກຄົນເກີດມາດຳລົງຊີວິດເທິງໂລກໃບນີ້ບໍ່ມີໃຜທີ່ສົມບູນ ແລະ ດີໄປໝົດທຸກຢ່າງດອກ ຄົນເຮົານັ້ນມີຂໍ້ດີໃນຕົວເອງ ແລະ ກໍ່ຕ້ອງມີຂໍ້ເສຍເປັນທຳມະດາ

ຢ່າພະຍາຍາມຫາຄົນທີ່ດີທຸກຢ່າງເລີຍ ເພາະເອົາແທ້ໆ ມັນບໍ່ມີດອກ ຄົນທີ່ດີທຸກຢ່າງແມ່ນແຕ່ຄົນທີ່ຄິດວ່າດີທີ່ສຸດແລ້ວ ເຂົາກໍ່ຕ້ອງມີຂໍ້ເສຍໃນຕົວຂອງເຂົາບໍ່ຫຼາຍກໍນ້ອຍ

ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນຄື ເຮົາສາມາດທີ່ຈະຍອມຮັບຂໍ້ເສຍຂອງເຂົາໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ບາງຄົນນັ້ນຂໍ້ເສຍຂອງເຂົາອາດຈະບໍ່ເປັນປັນຫາ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໃຜເດືອດຮ້ອນ ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຈະເຮັດກໍ່ຄືຍອມຮັບໃນຂໍ້ເສຍຂອງເຂົານັ້ນເອງ

ຢ່າພະຍາຍາມກຳນົດ ຫຼື ບີບບັງຄັ້ງໃຫ້ເຂົາປ່ຽນຕົວເອງ ຫຼື ປັບນິໄສ ທີ່ເປັນຂໍ້ເສຍໃນທັນທີ ເພາະນອກຈາກມັນຈະບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງແລ້ວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງຮ້າຍແຮງຕື່ມອີກ ດ້ວຍການບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ອາດຈະຜິດຖຽງກັນຍ້ອນ

ເພາະສະນັ້ນຄ່ອຍໆພະຍາຍາມປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ປັບຕົວກັນໄປຈະດີກວ່າ ການທີ່ຄູ່ໃດສາມາດຮັບຂໍ້ເສຍຂອງກັນແລະ ກັນໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ນັ້ນຢູ່ກັນໄດ້ດົນຫຼາຍກວ່າຄູ່ທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບຂໍ້ເສຍຂອງອີກຝ່າຍໄດ້

ເພາະຄົນເຮົາທຸກຄົນ ລ້ວນແຕ່ມີຂໍ້ເສຍໃນສາຍຕາຂອງຄົນອື່ນໆສະເໝີ ຂື້ນຢູ່ທີ່ວ່າ ຈະນ້ອຍຫຼາຍຊ່ຳໃດກໍເທົ່ານັ້ນລະ. 

ຂໍ້ຄິດ