ບັນເທີງ

ບາງຄັ້ງການໂງ່ທີ່ສຸດຄືຕອນທີ່ຫຼົງຮັກໃຜຈັກຄົນແລ້ວຄິດວ່າເຂົາຈະຮັກເຮົາຄືກັນ ສຸດທ້າຍເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາ

ບາງຄັ້ງການໂງ່ທີ່ສຸດຄືຕອນທີ່ຫຼົງຮັກໃຜຈັກຄົນແລ້ວຄິດວ່າເຂົາຈະຮັກເຮົາຄືກັນ ສຸດທ້າຍເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາ

ທີ່ທີຄົນເຮົາເມື່ອລົມໃຜຈັກຄົນ ຄົບກັບໃຜແລ້ວ ກໍຕ້ອງມີຝ່າຍໃດໜື່ງ ທີ່ຮັກກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຍອມມີຝ່າຍໃດໜື່ງທີ່ຮັກກັນຄົບກັນແບບຫຼີ້ນໆບໍ່ຈີງໃຈ ຫວັງຜົນປະໂຫຍດເທົ່າ

ບາງທີຄົນເຮົານັ້ນກໍ່ໂງ່ຈົນບໍ່ຢາກຈະໃຫ້ອະໄພຕົວເອງ ໂດຍສະເພາະທີ່ເຮົາຫຼົງຮັກໃຜຈັກຄົນ ແລະ ຄິດໄປເອງວ່າເຂົາກໍ່ຮັກເຮົາຄືກັນ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວ ເຂົາບໍ່ຮັກຈິງ

ບາງຄັ້ງທັ້ງໆທີ່ເຂົາກໍ່ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວວ່າ ເຂົາບໍ່ໄດ້ມັກ ຫຼື ມີໃຈໃຫ້ເຮົາເລີຍ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍ່ຍັງຄິດເຂົ້າຂ້າງຕົວເອງວ່າເຂົາຈະມັກເຮົາ ມັນເປັນອີຫຍັງຄືເບິ່ງໂງ່ຫຼາຍ

ເວລາທີ່ເຮົາມັກໃຜແລ້ວ ລົມກັນຄົບກັນແລ້ວເຮົາມັກຈະທຸ້ມເທ ແລະ ຄິດເລື່ອງເຂົາຫຼາຍວ່າທີ່ຈະຄິດເລື່ອງຂອງຕົວເອງ ແລະການທີ່ຮັກເຂົາຂ້າງດຽວແບບນີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດ

ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວເຮົາກໍ່ຍັງຍອມທີ່ຈະໃຫ້ມັນທຳຮ້າຍຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາ ມັນເປັນການກະທຳທີ່ໂງ່ຫຼາຍ ເວລາທີ່ເຮົາໄປຮັກໃຜຈັກຄົນ

ບາງທີເຮົາກໍ່ຄວນຈະຕື່ນແລະບອກຕົວເອງເອົາໄວ້ວ່າ ເຂົາບໍ່ໄດ້ມີໃຈໃຫ້ເຮົາ ໃຫ້ເຮົາເລີກຄິດເຂົ້າຂ້າງຕົວເອງ ເພາະຍິງເຮົາຄິດເຂົ້າຂ້າງຕົວເອງຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຮົາກໍ່ຍິ່ງຄືຄົນໂງ່ຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ

ສະນັ້ນ ເຮົາບໍ່ຄວນໂທດເຂົາ ທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ຈິງໃຈກັບເຮົາ ທີ່ຈິງເຮົາເອງທີ່ຜິດ ທີ່ຄິດວ່າເຂົາຮັກເຮົາຄືກັບທີ່ເຮົາຮັກເຮົາເພາະບາງທີ່ຝ່າຍໃດໜື່ງ ເຂົາຕົວະເກັ່ງທຳທ່າຄືວ່າຮັກເຮົາແທ້ອີຫຼີ

ເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍເຊື່ອໃຈ ຕາຍໃຈ ຄິດວ່າເຂົາຮັກແທ້ ເຊີ່ງບາງທີ່ ເຮົາຄືກັບຄົນໂງ່ ທີ່ຄິດແບບນັ້ນ ເພາະທີ່ຈິງແລ້ວເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮົາເລີຍ ມາຮູ້ທີ່ຫຼັງ ກໍເຈັບປວດ ແລະ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສຸດ.