ສາລະໜ້າຮູ້

ຮູ້ຫຼືບໍ່ ? ອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດຫຼີ້ນໂທລະສັບກ່ອນ

ບໍ່ຄວນຫຼິ້ນໂທລະສັບ ກ່ອນນອນ ຖ້າເຈົ້າຍັງຮັກຕົວເອງຢູ່ ເພາະມັນອັນຕະລາຍຫລາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ

ໂທລະສັບສະໄໝນີ້ເປັນສຳສ່ວນສຳຄັນກັບເຮົາຫຼາຍ ຈົນເຖິງວ່າຂາດ ແລະ ວາງບໍ່ໄດ້ເລີຍທີດຽວ ໃນການຕິດໂທລະສັບຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນສ່ຽງຫຼາຍທີ່ຈະມີບັນຫາດ້ານກະດູກ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການເສຍວຽກງານ ເພາະມົວແຕ່ຫຼິ້ນໂທລະສັບ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງການຫຼິ້ນໂທລະສັບກ່ອນນອນ ບາງຄົນຂາດບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຈະຕ້ອງຫຼິ້ນຕະຫຼອດທຸກຄືນ ແລະ ພໍດົນໆໄປມີຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍແບບໄລຍະຍາວແນ່ນອນ ລອງມາເບິ່ງກັນວ່າຖ້າເຮົາບໍ່ຢຸດຫຼິ້ນໂທລະສັບກ່ອນນອນ ຈະມີຜົນກະທົບຫຍັງແດ່ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຫ້າມຫຼິ້ນໂທລະສັບຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຫຼິ້ນກ່ອນນອນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫຍັງແບບຮີບດ່ວນກໍຍັງຄົງເຮັດໄດ້ຄືເກົ່າ ພຽງແຕ່ວ່າຢ່າເຮັດເລື້ອຍໆ ການຫຼິ້ນໂທລະສັບກ່ອນນອນແຮງກິນເວລານອນຂອງເຮົາໄປເລື້ອຍໆ.

7 ອັນຕະລາຍຈາກການຫຼິ້ນໂທລະສັບທີ່ເຮົາຈະມາໃຫ້ເບິ່ງມີດັ່ງນີ້:

1. ຄຸນນະພາບການນອນລົດລົງ : ພໍເວລາຈະນອນປິດໄຟແລ້ວກັບມາຫຼິ້ນໂທລະສັບ ແສງຈາກຈໍມັນແຈ້ງຫຼາຍຂຶ້ນມາທັນທີເລີຍ ລົບກວນດວງຕາຫຼາຍໆ ແລະ ສະໝອງກໍຖືກລົບກວນດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ແທນທີ່ຈະໄດ້ນອນພັກຜ່ອນສະໝອງກັບຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮັດວຽກດ້ວຍການຫຼິ້ນໂທລະສັບ ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ແຮງເດິກນັ້ນຄືບັນຫາເລີຍເພາະພໍຕື່ນເຊົ້ນຂຶ້ນມາຈະມີອາການຢາກນອນ ນອນບໍ່ພໍເຮັດໃຫ້ເສີຍການງານໄດ້ງ່າຍໆ.

2. ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໄຕ : ການຫຼິ້ນໂທລະສັບອັນຕະລາຍ ຕໍ່ລະບົບພາຍໃນຢ່າງໄຕອີກດ້ວຍ ແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນ ອາລົມຫົດຫູ່ໄດ້ງ່າຍໆ ໂດຍສະເພາະກັບຜູ້ຊາຍນັ້ນອັນຕະລາຍພໍສົມຄວນໃນຂໍ້ນີ້.

3. ມີເວລາໃນການນອນໜ້ອຍລົງ : ເວລາທີ່ເຮົາຫຼິ້ນໂທລະສັບກ່ອນນອນນັ້ນ ມັນເປັນຕົວດູດເວລານອນຢ່າງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ນອນນ້ອຍ ຫຼິ້ນໄປປະມານໜຶ່ງຈະບອກກັບຕົວເອງວ່າຂໍຫຼິ້ນອີກຈັກໜ່ອຍກະແລ້ວກັນແລ້ວເວລາມັນກໍຜ່ານໄປເລື້ອຍໆ ດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ ແລ້ວກໍບໍ່ຍອມຢຸດຫຼິ້ນໄດ້ງ່າຍໆ.

4. ເຮັດໃຫ້ສາຍຕາບໍ່ດີ : ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ເປີດໄຟຫຼິ້ນໂທລະສັບນັ້ນຈະບໍ່ດີຕໍ່ສາຍຕາ ເພາະດວງຕາເຮັດວຽກໜັກເນື່ອງຈາກຖືກກະຕຸ້ນຢ່າງຫຼາຍ ແລະ ຍິ່ງນອນຕະແຄງຫຼິ້ນກໍຈະໄປກົດທັບດວງຕາອີກດ້ວຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂລຫິດໄປລ້ຽງບໍ່ພໍ ເຮັດໃຫ້ສາຍຕາສັ້ນລົງໄດ້ ປົກກະຕິຄົນທີ່ສາຍຕາສັ້ນຫຼາຍພໍຢູ່ແລ້ວຈະຍິ່ງສັ້ນໜັກກວ່າເກົ່າອີກ.

5. ຜິວເສຍເຫຼືອງຄໍ້າ : ຫຼິ້ນໂທລະສັບເຮັດໃຫ້ນອນເດິກ ພໍນອນເດິກຮ່າງກາຍກໍເລີ່ມຜິດປົກກະຕິຜິວເລີ່ມເຫຼືອງບໍ່ມີຄວາມສົດໃສແສງຈາກມືຖືກະຕຸ້ນຜິວໜັງອີກດ້ວຍ.

6. ເປັນຄົນຜັດມື້ຜັດວັນທີ່ໜັກຂຶ້ນ : ແບບນີ້ເສຍວຽກ ເສຍການງ່າຍຫຼາຍ ເພາະວ່າເວລາຫຼິ້ນໂທລະສັບ 10 ນາທີທີ່ຮູ້ສຶກວ່າດຽວຈະພໍນັ້ນ ຫຼິ້ນໄປຫຼິ້ນມາມັນກໍກັບວ່າເຊົ້າແລ້ວ ແລ້ວຈະເອົາແຮງໃສໄປເຮັດວຽກ ຈະເອົາແຮງໃສໄປຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ທີ່ມີຫາກຝືນລຸກໄປກໍບໍ່ເຕັມທີ່ແຖມຍັງສ່ຽງອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຈາກການນອນບໍ່ພຽງພໍອີກດ້ວຍ.

7. ສ່ຽງເປັນໂລກຊືມເສົ້າ : ໃນໂທລະສັບນັ້ນສ່ວນຫຼາຍຄົນເຮົາກໍເບິ່ງຂ່າວສານລາກຫຼາຍ ໃນເວລານອນ ສະໝອງຄວນໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນຢ່າງເຕັມທີ່ຄວນຢຸດປ້ອນຂໍ້ມູນຫຍັງເຂົ້າໄປ ມັນຂັດກັບທຳມະຊາດຂອງຮ່າງກາຍ ເວລາເສຍສຸຂະພາບ ຊຶມເສົ້າລະບົບໂລຫິດມີບັນຫາ ສ່ຽງເປັນໂລກກະດູກຄໍ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງມີບັນຫາ ແລະ ຊຶມເສົ້າຕາມມາອີກດ້ວຍ.