ຮູ້ຫລືບໍ່ ?ການກິນສົ້ມໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາ

ຮູ້ຫລືບໍ່ ?ການກິນສົ້ມໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາ

ຮູ້ຫລືບໍ່ ?ການກິນສົ້ມໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດຫຍັງແນ່ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາ

ການກິນສົ້ມ ຖ້າກິນໃນປະລິມານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ກໍ່ຖືວ່າເປັນປະໂຫຍດ ແຕ່ຖ້າກິນຫຼາຍກໍ່ໃຫ້ໂທດເຊັ່ນດຽວກັນເດີ້ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ, ການກິນອາຫານທີ່ມີລົດສົ້ມຈາກສານສັງເຄາະໃນນໍ້າສົ້ມ ທີ່ນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານ

ທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ Glacial Acetic Acid ແລະ ເປັນໂຕເຮັດໃຫ້ເກີດລົດສົ້ມ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ກົດຊີຕຣິກ ເຊິ່ງໃຫ້ລົດສົ້ມທົດແທນໝາກນາວ ຖ້າກິນໃນປະລິມານໜ້ອຍກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ຖ້າກິນໃນປະລິມານຫຼາຍໆ ຈະສາມາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍແນ່ນອນ.
ແຕ່ລົດສົ້ມຈາກໝາກໄມ້ເຊັ່ນ: ໝາກນາວ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກຂາມ, ໝາກຍົມ, ໝາກນັດ ແລະ ອື່ນໆ ຈະບໍ່ມີອັນຕະລາຍ ແຖມຍັງໃຫ້ກາກໄຍອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ
ຄຸນປະໂຫຍດຈາກສົ້ມ:

1.ຊ່ວຍແກ້ໄອເຈັບຄໍ: ໂດຍໃຊ້ນໍ້າໝາກນາວ 2-3 ໜ່ວຍປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງ 1 ບ່ວງຈະຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການເຈັບຄໍໄດ້ດີ ເພາະນໍ້າໝາກນາວຈະຊ່ວຍແກ້ອາການໄອໄດ້ ແລະ ນໍ້າເຜິ້ງຊ່ວຍຫຼຸດອາການເຈັບຄໍ.

2.ຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການເປັນຫວັດ: ໃນໝາກສົ້ມແມ່ນອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ C ຖ້າກິນປະຈຳຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ປ້ອງກັນຈາກການເປັນຫວັດໄດ້.
ນອກຈາກນັ້ນຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຍ່ອຍອາຫານ, ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຫິວນໍ້າ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

 

ສາລະໜ້າຮູ້