ບັນເທີງ

ຮັກໄປແລ້ວ ເລືອກໄປແລ້ວ ພໍໃຈກັບຄົນທີ່ເລືອກແລ້ວ ບໍ່ຄິດຈະມີໃໝ່ແນ່ນອນ

ຮັກໄປແລ້ວ ເລືອກໄປແລ້ວ ພໍໃຈກັບຄົນທີ່ເລືອກແລ້ວ ບໍ່ຄິດຈະມີໃໝ່ແນ່ນອນ

ເລື່ອງລາວຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນ ຄວາມຜູກພັນ ຂອງຄົນສອງຄົນ ເລີ່ມຈາກຄົນສອງຄົນສ້າງຂື້ນມາ ບາງຄູ່ ໄປກັນດ້ວຍດີ ແລະ ບາງຄູ່ໄປກັນບໍ່ລອດ

ແຕ່ມື້ນີ້ຈະມາເວົ້າເລື່ອງລາວຄູ່ຮັກທີ່ໄປດ້ວຍດີ ແລະ ສານສຳພັນ ແບບ ຍາວນານ ມີກັນແລ້ວ ພໍໃຈກັບຄົນທີ່ເລືອກຄົບ

ເວລາທີ່ເຮົາຕັດສິນໃຈເລືອກໃຜຈັກຄົນເຂົ້າມາເປັນຄູ່ຊີວິດ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຕ້ອງການເຂົາຄົນນັ້ນ ມາເປັນຄູ່ຊີວິດຂອງເຮົາແທ້

ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຄົບໄປວັນໆ ບໍ່ມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ    ທີ່ສຳຄັນ ຕ້ອງພໍໃຈກັນແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເສຍໃຈ ເມື່ອເລືອກຄົບກັນແລ້ວ

ເມື່ອສອງຄົນ ພໍໃຈຕໍ່ກັນແລ້ວ ຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນ ຍີ່ງທະວີຂື້ນເລື້ອຍໆ ຍີ່ງມີຄວາມສຸກທີ່ໃນຊີວິດນີ້ໄດ້ເລືອກຄົບກັບຄົນນີ້

ມັນເປັນເລື່ອງຍາກ ທີ່ຈະປ່ຽນໄປເປັນຄົນອື່ນ ທັ້ງໆທີ່ເຮົາເລືອກຄົນໆນີ້ໄວ້ແລ້ວ ແລະ ເຮົາຕ້ອງການພຽງແຕ່ຄົນໆນີ້ ເພາະວ່າຖ້າເຮົາມອບຄວາມຮັກໃຫ້ໃຜ ເຮົາກໍ່ຢາກຈະຮັກຄົນໆນັ້ນ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດໄປກັບຄົນໆນັ້ນ ໄປຈົນແກ່ເຖົ້າບໍ່ຄິດຈະມີໃໝ່

ເພາະຄິດໄວ້ວ່າ ເຮົາພໍໃຈທີ່ມີເຂົາ ເລືອກເຂົາ  ເຂົາເອງກໍໜ້າຈະພໍໃຈເຊັນກັນທີ່ມີເຮົາ

ເພາະໃຈເມື່ອເຮົາຮັກເຂົາໄປແລ້ວ ເຮົາເລືອກເຂົາໄປແລ້ວ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັກເຂົາໃຫ້ຫຼາຍໆ ໃຫ້ສົມກັບທີ່ເຂົາຍອມຮັບໃນຕົວເຮົາ

   

ແລະ ກໍຫວັງວ່າ ເຂົາຮັກເຮົາເຊັນກັນ ຄື ທີ່ເຮົາຮັກເຂົາ ເຂົ້າໃຈກັນ

ອີກຢ່າງນັບວັນເຮົາກໍ່ຍິ່ງແກ່ຫຼາຍຂື້ນ ອາຍຸຫຼາຍຂື້ນ ພາລະໜ້າທີ່ຫຼາຍຂື້ນ ຮັກໃຜກໍ່ຢາກທີ່ຈະຮັກໄປດົນໆ ບໍ່ຄິດທີ່ຈະຢາກຄົບໆເລີກໆ ມັນເສຍທັງເວລາແລະຄວາມຮູ້ສຶກ ທີ່ທຸ້ມເທໄປ

ຖ້າເຮົາໃຫ້ພໍ ໃຫ້ເຂົາ ທັງຕວາມຮັກ ແລະ ຄວາມໃສ່ໃຈ ແລະ ເຂົາກໍເຊັນກັນ ເຮົາຈະເຂົ້າໃຈວ່າ ການໄດ້ຮັກໃຜຈັກຄົນໄປດົນໆນັ້ນ ມັນດີກວ່າການປ່ຽນແຟນ ຫຼື ຮັກໃຜຫຼາຍໆຄົນພ້ອມກັນເສຍອີກ

ຖ້າໃຜມີຄວາມຮັກແບບນີ້ກໍຂໍໃຫ້ຮັກກັນດົນໆຈົນແກ່ເຖົ້າໄປດ້ວຍກັນ ແລະ ຖ້າໃຜທີ່ຍັງບໍ່ມີກໍຂໍໃຫ້ມີນຳເຂົາໄວໆເດີເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້.