ບັນເທີງ

ຮັກດຽວໃຈດຽວບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໂງ່ ຫຼາຍໃຈກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະສະຫຼາດ

ຮັກດຽວໃຈດຽວບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໂງ່ ຫຼາຍໃຈກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະສະຫຼາດ

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຄວາມຮັກຄົງໜີບໍ່ພົ້ນໃນການນອກໃຈຫຼາຍໃຈ ບາງຄົນຮັກຈິງ ບາງຄົນຫຼອກລວງ

ຄົນຫຼາຍໃຈທີ່ຈິງແລ້ວເຂົາເມື່ອຍ ເມື່ອຍທີ່ຕ້ອງຊອກເລື່ອງຕັວະ ເມື່ອຍທີ່ຕ້ອງຄິດແບ່ງເວລາ

ເມື່ອຍທີ່ຕ້ອງ ໄປມາຫາຄົນນັ້ນຄົນີ້ຢູ່ຕະຫຼອດ ບໍ່ມີເວລາໄປເຮັດແນວອື່ນ ຄິດເລື່ອງອື່ນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຮັກໃຜແທ້  ເລືອກໃຜດີ ສຸດທ້າຍຖ້າເຂົາຈັບໄດ້ກໍ່ບໍ່ເຫຼືອໃຜເລີຍ

ຄົນຮັກດຽວ ຄົນຮັກຫຼາຍ ແມ່ນເຂົາຈິງຈັງຈິງໃຈກັບຄົນດຽວ ທຸ້ມເທກັບຄົນໆດຽວ ຄິດເຫັນອະນາຄົດ

ຮ່ວມກັນ ບໍ່ໄດ້ເສຍເວລາວ່າຊິຕັວະຄົນນັ້ນວ່າແນວໃດ ຄັນນີ້ວ່າແນວໃດ ບໍ່ໄດ້ທຽວໄປຫາໃຜຫຼາຍໆຄົນ

ຕັ້ງໃຈເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນມັກ ຕັ້ງໃຈກໍ່ລ້າງສ້າງຕົວ ເອົາເວລາມາຫາເງິນຫາຄຳ ດູແລເບິ່ງແຍງຄົນທີ່ເຮົາຮັກ
ແລ້ວເຈົ້າວ່າໃຜສະຫຼາດກ່ອນໃຜ ໃຜໂງ່ກ່ອນໃຜ